ประกันสังคม โรคยกเว้น โรคยกเว้น ประกันสังคม

7 โรคยกเว้น ประกันสังคม ไม่ให้ความคุ้มครอง ที่คุณควรรู้ไว้!!

ประกันสังคม เป็นกองทุนเงินทดแทนแก่ลูกจ้างกรณีประสบอันตราย หรือเจ็บป่วยทุพพลภาพ รวมไปถึงการคลอดบุตรสงเคราะห์บุตร ชราภาพ และการว่างงาน ทั้งนี้ก็ยังมี โรคยกเว้น และข้อจำกัดที่นอกเหนือจากการคุ้มครองของสิทธิประกันสังคม 7 โรคยกเว้น ที่สำนักงานประกันสังคมไม่ให้ความคุ้มครอง การกระทำใดๆ เพื่อความสวยงามโดยไม่มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ การรักษาที่ยังอยู่ในระหว่างการศึกษาการค้นคว้าทดลอง…

Home / HEALTH / 7 โรคยกเว้น ประกันสังคม ไม่ให้ความคุ้มครอง ที่คุณควรรู้ไว้!!

ประกันสังคม เป็นกองทุนเงินทดแทนแก่ลูกจ้างกรณีประสบอันตราย หรือเจ็บป่วยทุพพลภาพ รวมไปถึงการคลอดบุตรสงเคราะห์บุตร ชราภาพ และการว่างงาน ทั้งนี้ก็ยังมี โรคยกเว้น และข้อจำกัดที่นอกเหนือจากการคุ้มครองของสิทธิประกันสังคม

7 โรคยกเว้น ที่สำนักงานประกันสังคมไม่ให้ความคุ้มครอง

  1. การกระทำใดๆ เพื่อความสวยงามโดยไม่มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์
  2. การรักษาที่ยังอยู่ในระหว่างการศึกษาการค้นคว้าทดลอง
  3. การรักษาภาวะมีบุตรยาก
  4. การตรวจใดๆ ที่เกินความจำเป็นในการรักษาโรคนั้น
  5. การเปลี่ยนเพศ
  6. การผสมเทียม
  7. การบริการระหว่างรักษาตัวแบบพักฟื้น

โรคยกเว้น

สำนักงานประกันสังคม ให้ความสำคัญในการดูแลคุ้มครองและครอบคลุมการให้บริการทางการแพทย์ให้เข้าถึงผู้ประกันตนให้มากที่สุด มุ่งมั่นพัฒนาสิทธิประโยชน์เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ประกันตน โดยให้สิทธิความคุ้มครองการรักษาผู้ประกันตน ในกรณีเจ็บป่วยทุกกรณีจนสิ้นสุดการรักษา เช่น ผู้ประกันตนที่ป่วยด้วยโรคจิต รวมถึงโรคหรือการประสบอันตรายอันเนื่องจากการใช้สารเสพติด โรคที่มีค่าใช้จ่ายสูง หรือโรคที่มีความจำเป็นและมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ ต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลประเภทคนไข้ในเกินกว่า 180 วัน ใน 1 ปี รวมทั้งยังได้ให้สิทธิผู้ประกันตนที่ป่วยเป็นโรคไต เพื่อบำบัดทดแทนไตทั้งที่เป็นกรณีไตวายเฉียบพลัน หรือไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย