10 วิธีการป้องกัน โรคอาหารเป็นพิษ อุจจาระร่วง ด้วยตัวเองง่ายๆ

โรคอาหารเป็นพิษ อากาศที่ร้อนจัดอาจส่งผลให้อาหารบูดเสียได้ง่าย เช่น อาหารที่ใส่กะทิ ยำต่างๆ อาหารสุกๆดิบๆ อาหารทะเล ดังนั้นจึงควรหลีกเลี่ยงอาหารเหล่านี้เพราะอาจทำให้เสี่ยงอาหารเป็นพิษ ซึ่งในช่วงหน้าร้อนจะยิ่งทำให้เชื้อโรคหลายชนิดเจริญเติบโตได้ดี โรคอาหารเป็นพิษเกิดจากการทานอาหารที่มีการปนเปื้อนของสารพิษที่เกิดจากเชื้อบิด เชื้อสแตปฟีโลคอกคัส และเชื้อบาซิลลัส และนี่คือวิธีการป้องกันโรคอาหารเป็นพิษด้วยตัวเองง่ายๆ 10 วิธีป้องกันโรคอาหารเป็นพิษ…

Home / HEALTH / 10 วิธีการป้องกัน โรคอาหารเป็นพิษ อุจจาระร่วง ด้วยตัวเองง่ายๆ

โรคอาหารเป็นพิษ อากาศที่ร้อนจัดอาจส่งผลให้อาหารบูดเสียได้ง่าย เช่น อาหารที่ใส่กะทิ ยำต่างๆ อาหารสุกๆดิบๆ อาหารทะเล ดังนั้นจึงควรหลีกเลี่ยงอาหารเหล่านี้เพราะอาจทำให้เสี่ยงอาหารเป็นพิษ ซึ่งในช่วงหน้าร้อนจะยิ่งทำให้เชื้อโรคหลายชนิดเจริญเติบโตได้ดี โรคอาหารเป็นพิษเกิดจากการทานอาหารที่มีการปนเปื้อนของสารพิษที่เกิดจากเชื้อบิด เชื้อสแตปฟีโลคอกคัส และเชื้อบาซิลลัส และนี่คือวิธีการป้องกันโรคอาหารเป็นพิษด้วยตัวเองง่ายๆ

โรคอาหารเป็นพิษ

10 วิธีป้องกันโรคอาหารเป็นพิษ

  1. ห้ามรับประทานอาหารสุกๆ ดิบๆ เช่น ก้อบดิบ ลาบหมู ยำกุ้งเต้น
  2. ควรรับประทานอาหารที่ปรุงใหม่ร้อนๆ สุก สะอาด และไม่มีแมงวันตอม
  3. หากรับประทานอาหารที่ค้างคืน ต้องอุ่นจนความร้อนทั่วถึงอาหาร
  4. เมื่อรับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่นควรใช้ช้อนกลาง เพื่อป้องกันเชื้อจากน้ำลายของผู้ร่วมวงอาหารหากไม่ได้ใช้ช้อนกลาง
  5. ล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่ทุกครั้ง ก่อนรับประทานอาหาร และหลังจากการใช้ห้องน้ำทุกครั้ง เพื่อป้องกันเชื้อโรคที่ติดอยู่ที่มือ
  6. หากต้องจัดเตรียมอาหารที่ปรุงสุกมากกว่า 4 ชั่วโมง ควรเก็บไว้ในตู้เย็น
  7. ควรล้างผักและผลไม้ ให้สะอาดก่อนรับประทาน
  8. ควรใช้น้ำสะอาดสำหรับปรุงอาหาร
  9. ไม่ควรละลายอาหารแช่แข็งด้วยการแช่น้ำหรือตั้งทิ้งไว้นอกตู้เย็น เพราะจะเป็นการเพิ่มปริมาณของเชื้อโรค ควรนำอาหารมาละลายด้วยไมโครเวฟหรือละลายในตู้เย็น
  10. หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่เสียหรือบูดง่าย เช่น ขนมจีน แกงกะทิ ซูชิ
X