สาเหตุโรคหลอดเลือดสมอง หลอดเลือดสมอง โรคหลอดเลือดสมอง โรคหลอดเลือดสมองตีบ

6 ปัจจัยเสี่ยง โรคหลอดเลือดสมอง ที่คุณอาจไม่เคยรู้ตัว!!!!

โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) เป็นโรคที่คนไทยป่วยเป็นอันดับต้นๆ ทั้งผู้หญิงและผู้ชาย อีกทั้งยังส่งผลให้เป็นอัมพาตเพราะเกิดการอุดตันของเส้นเลือดที่จะไปเลี้ยงสมอง ส่งผลให้สมองเสียหายจึงทำให้เป็น อัมพฤกษ์ อัมพาต หรือเสียชีวิตได้อย่างเฉียบพลันทันที นี่คือ 6 ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคหลอดเลือดสมองตีบ 1.อายุมากขึ้น ผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า 65…

Home / HEALTH / 6 ปัจจัยเสี่ยง โรคหลอดเลือดสมอง ที่คุณอาจไม่เคยรู้ตัว!!!!

โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) เป็นโรคที่คนไทยป่วยเป็นอันดับต้นๆ ทั้งผู้หญิงและผู้ชาย อีกทั้งยังส่งผลให้เป็นอัมพาตเพราะเกิดการอุดตันของเส้นเลือดที่จะไปเลี้ยงสมอง ส่งผลให้สมองเสียหายจึงทำให้เป็น อัมพฤกษ์ อัมพาต หรือเสียชีวิตได้อย่างเฉียบพลันทันที นี่คือ 6 ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคหลอดเลือดสมองตีบ

 โรคหลอดเลือดสมอง

1.อายุมากขึ้น

ผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า 65 ปี มีอัตราเสี่ยงสูงในการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง เพราะเมื่ออายุยิ่งเพิ่มมากขึ้นความเสื่อมของหลอดเลือดสมองก็จะมีมากขึ้นไปด้วย

ความดันโลหิต

2.โรคความดันโลหิตสูง

ความดันโลหิตสูงเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญที่สุด ผู้ที่มีค่าความดันโลหิตสูงกว่าหรือเท่ากับ 140/90 มิลลิเมตรปรอท อาจนำไปสู่การเป็นโรคหลอดเลือดสมองโดยจะทำให้หลอดเลือดเสื่อมเร็วขึ้น จนขาดความยืดหยุ่น และแตกเปราะง่าย อีกทั้งยังทำให้เกิดลิ่มเลือดก่อตัวในหลอดเลือดสมองอีกด้วย

โรคเบาหวาน

3.โรคเบาหวาน

ผู้ที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานนานๆ อาจทำให้หลอดเลือดสมองแข็งตัวได้ง่าย ส่งผลให้หลอดเลือดตีบตัน อีกทั้งผู้ป่วยเบาหวานมีโอกาสเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจในขณะที่มีอายุน้อยกว่าคนทั่วไป

โรคหลอดเลือดสมอง

4.ไขมันในเลือดสูง

ภาวะไขมันสะสมอยู่ตามผนังหลอดเลือด และไขมันเลว (LDL) ที่สูง ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมองมากขึ้น เพราะระดับไขมันในเลือดที่สูงจะนำไปสู่การเกิดหลอดเลือดแดงแข็งตัวค่อยๆตีบแคบลง และเกิดการอุดตันในที่สุด

โรคหลอดเลือดสมอง

5.สูบบุหรี่เป็นประจำ

ในผู้ที่สูบบุหรี่จัดมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองสูงถึง 2 เท่าของผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ ดังนั้นควรหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่เพื่อป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง

โรคหัวใจ

6.โรคหัวใจ

ผู้ที่เป็นโรคหัวใจ เช่น โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ โรคเกี่ยวกับลิ้นหัวใจ ลิ้นหัวใจพิการ กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด อาจจะทำให้มีลิ่มเลือดไปอุดตันหลอดเลือดสมองได้ รวมถึงการแข็งตัวของเลือดที่เร็วเกินไป

X