การป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง โรคหลอดเลือดสมอง

8 การป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง ช่วยลดความเสี่ยงเกิดอัมพฤกษ์ อัมพาต!!

โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) เป็นโรคที่คนไทยป่วยเป็นอันดับต้นๆ ทั้งผู้หญิงและผู้ชาย อีกทั้งยังส่งผลให้เป็นอัมพาตเพราะเกิดการอุดตันของเส้นเลือดที่จะไปเลี้ยงสมอง ส่งผลให้สมองเสียหายจึงทำให้เป็น อัมพฤกษ์ อัมพาต หรือเสียชีวิตได้อย่างเฉียบพลันทันที  ทั้งนี้โรคหลอดเลือดสมองสามารถป้องกันได้ โดยคุณควรสังเกตว่ามีอาการหรือสัญญาณเตือนของการเกิดโรคหรือไม่!! และนี่คือ 8 การป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งมีวิธีดังต่อไปนี้…

Home / HEALTH / 8 การป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง ช่วยลดความเสี่ยงเกิดอัมพฤกษ์ อัมพาต!!

โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) เป็นโรคที่คนไทยป่วยเป็นอันดับต้นๆ ทั้งผู้หญิงและผู้ชาย อีกทั้งยังส่งผลให้เป็นอัมพาตเพราะเกิดการอุดตันของเส้นเลือดที่จะไปเลี้ยงสมอง ส่งผลให้สมองเสียหายจึงทำให้เป็น อัมพฤกษ์ อัมพาต หรือเสียชีวิตได้อย่างเฉียบพลันทันที  ทั้งนี้โรคหลอดเลือดสมองสามารถป้องกันได้ โดยคุณควรสังเกตว่ามีอาการหรือสัญญาณเตือนของการเกิดโรคหรือไม่!! และนี่คือ 8 การป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งมีวิธีดังต่อไปนี้

การป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง

1.เลิกสูบบุหรี่

ในผู้ที่สูบบุหรี่จัดมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองสูงถึง 2 เท่าของผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ ดังนั้นควรหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่เพื่อป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง

การป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง

2.งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ผู้ชายที่ดื่มเกิน 2 แก้วต่อวัน และ ผู้หญิงดื่มเกิน 1 แก้วต่อวัน จะยิ่งเพิ่มโอกาสเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง ดังนั้นจึงควรลดปริมาณการดื่มแอลกอฮอล์

อ้วน

3.ควบคุมน้ำหนักตัวเองให้อยู่ในเกณฑ์

ควรควบคุมน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม โดยการคำนวณหาค่าดัชนีมวลกาย (Body Mass Index : BMI) ซึ่งควรอยู่ระหว่าง 18.5 – 22.9 กก./ เมตร2 หากมากกว่า 23 แสดงว่าน้ำหนักเกินมีความเสี่ยงเป็นโรคอ้วน

ออกกำลังกาย

4.ออกกำลังกายเป็นประจำ

ควรออกกำลังกายวันละ 30 นาที อย่างน้อย 5 วันต่อสัปดาห์ ซึ่งการออกกำลังกายมีหลากหลายวิธีแล้วแต่ความชอบของแต่ละคน ไม่ว่าจะเต้นซุมบ้า เล่นโยคะ พิลาทิส วิ่ง เข้าฟิตเนส

คลายเครียด

5.ผ่อนคลายความเครียด

ความเครียดรอบตัวได้เกาะกินจิตใจเราอย่างไม่รู้ตัวและเป็นปัญหาสู่โรคต่างๆ จึงควรหมั่นทำจิตใจให้ผ่อนคลาย รู้จักจัดการกับความเครียด ลองหางานอดิเรกที่ชอบ สวดมนต์หรือทำกิจกรรมต่างๆที่จะช่วยผ่อนคลายความเครียดลงได้

อาหาร

6.ควบคุมอาหาร

ควรลดอาหารหวาน มัน เค็ม แล้วหันมาทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพและกินผักผลไม้ทุกวันจนเป็นนิสัยกันดีกว่า นอกจากจะช่วยป้องกันโรคหลอดเลือดสมองแล้วยังช่วยให้รูปร่างยังดีขึ้นอีกด้วยนะ

ตรวจสุขภาพ

7.ตรวจสุขภาพทุกปี

ตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ลองหาเวลาว่างไปตรวจสุขภาพกันบ้าง ซึ่งมีหลากหลายแพคแกจให้เลือกหรือจะเลือกตรวจเฉพาะโรคก็ได้

การป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง

8.พบแพทย์อย่างสม่ำเสมอ

สำหรับกลุ่มเสี่ยงที่มีโรคประจำตัวควรดูแลรักษาสุขภาพตามที่แพทย์แนะนำ ที่สำคัญควรรับประทานยาและหมั่นไปพบแพทย์อย่างสม่ำเสมอ

X