ความสัมพันธ์ งานวิจัย เพื่อน เพื่อนสนิท

งานวิจัยเผย การเลือกคบเพื่อนมีผลต่อสมอง คบเพื่อนแบบไหนสะท้อนได้ถึงตัวคุณ

นักเขียนโรเบิร์ต หลุยส์ สตีเวนสัน กล่าวไว้ว่า "เพื่อนคือกระจกที่สะท้อนตัวคุณ" ซึ่งข้อเท็จจริงนี้ มีผลงานวิจัยเผยออกมาว่า การเลือกคบเพื่อนนั้นมีผลต่อสมองของคุณได้

Home / HEALTH / งานวิจัยเผย การเลือกคบเพื่อนมีผลต่อสมอง คบเพื่อนแบบไหนสะท้อนได้ถึงตัวคุณ

นักเขียนโรเบิร์ต หลุยส์ สตีเวนสัน กล่าวไว้ว่า “เพื่อนคือกระจกที่สะท้อนตัวคุณ” ซึ่งข้อเท็จจริงนี้ มีผลงานวิจัยเผยออกมาว่า การเลือกคบเพื่อนนั้นมีผลต่อสมองของคุณได้ ดังนั้นหากจะกล่าวว่า การเลือกคบเพื่อนดีๆ ก็มีอิทธิพลในชีวิตเราได้เหมือนกัน ก็คงจะไม่เกินจริงมากนัก

ตอบสนองต่อสิ่งเร้าเดียวกัน

นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยดาร์ทเมาท์ เผยว่า เราสามารถรับรู้โลกในแบบเดียวกับเพื่อน เพราะว่ามีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าในแบบเดียวกัน นักประสาทวิทยาค้นพบว่า พวกเขาสามารถตรวจสอบหรือทำนายได้ว่า ใครคือเพื่อนสนิทของเรา เพียงแค่ดูการตอบสนอง

วิเคราะห์อาสาสมัครจำนวน 280 คน ตรวจสอบความเชื่อของระบบประสาท ในผู้คนที่มีปฏิสัมพันธ์กัน

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาเชิงสำรวจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบความเชื่อของระบบประสาท ในผู้คนที่มีปฏิสัมพันธ์กัน โดยพวกเราได้วิเคราะห์อาสาสมัครจำนวน 280 คน เพื่อดูความเชื่อมโยงระหว่างอาสาสมัครและเพื่อน โดยบันทึกกิจกรรมโดยเครื่องสแกนภาพด้วยแม่เหล็กไฟฟ้า ในวีดีโอที่บันทึกภาพได้บันทึกภาพหลากหลายหัวข้อ เช่น จากเรื่องการเมืองถึงเรื่องวิทยาศาสตร์, ตลกและดนตรี พวกเขามีการตอบสนองต่อสิ่งเหล่านี้เหมือนๆ กัน

เพื่อนสนิทมีรูปแบบกิจกรรมที่คล้ายกัน

พวกเขาค้นพบว่า เพื่อนสนิทมีรูปแบบของกิจกรรมที่คล้ายกัน ซึ่งไม่ว่าจะเป็นการตอบสนองของเซลล์ประสาทต่อสิ่งเร้าต่างๆ การประมวลผลรอบๆ ตัว หรือการตอบสนองทางอารมณ์ด้วย

จะเห็นได้ว่า ไม่ว่าคุณจะรับส่งมุกอะไรกับเพื่อนสนิท พวกเขาก็รับมุกคุณได้ตลอด รวมไปถึงการเหล่หนุ่ม ๆ เพื่อนสนิทของเราจะมองออกว่า เราชอบแบบไหน หรือจนกระทั่งมองตาก็รู้ใจกันว่าเพื่อนคิดอะไรอยู่นั่นเอง

ที่มา : psychology