วิธีดูแลสุขภาพ โรคพาร์กินสัน โรคสันนิบาตลูกนก

อาการสั่นเกร็ง 7 สัญญาณเตือน โรคพาร์กินสันโรคร้ายทางสมอง

เช็ค 7 สัญญาณเตือน โรคพาร์กินสัน เกิดจากความเสื่อมของเซลล์สมองส่วนที่ผลิตสาร โดปามีน (Dopamine) ถูกทำลายจนเสียหาย

Home / HEALTH / อาการสั่นเกร็ง 7 สัญญาณเตือน โรคพาร์กินสันโรคร้ายทางสมอง

โรคพาร์กินสัน หรือที่คนไทยเรียกว่า โรคสันนิบาตลูกนก เป็นโรคที่เกิดจากความเสื่อมของเซลล์สมองส่วนที่ผลิตสาร โดปามีน (Dopamine) หรือสมองส่วนที่ควบคุมการเคลื่อนไหวถูกทำลายจนเสียหาย ส่งผลให้การเคลื่อนไหวของร่างกายเกิดความผิดปกติ การตรวจวินิจฉัยโรคและได้รับการรักษาที่ถูกต้องเหมาะสมจะช่วยให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในระยะยาว ลองสังเกตตัวเองและคนในครอบครัวกันดูนะคะว่ามีอาการเหล่านี้หรือไม่

เช็ค 7 สัญญาณเตือน โรคพาร์กินสัน

  1. อาการสั่นที่แขน ขา คาง และริมฝีปาก
  2. การเคลื่อนไหวช้า
  3. การทรงตัวไม่ดี
  4. กล้ามเนื้อแข็งเกร็ง
  5. เดินลำบาก เดินซอยเท้า เท้าติดเวลาก้าวขา
  6. พูดช้า เสียงค่อยและเบาลง
  7. การแสดงสีหน้าเฉยเมย ไร้อารมณ์

โรคพาร์กินสัน ยังไม่มีการรักษาให้หายขาดได้

ปัจจุบันโรคพาร์กินสันยังไม่มีการรักษาให้หายขาดได้ การรักษาจึงเป็นการรักษาเพื่อบรรเทาอาการโดยการรับประทานยา เพื่อเพิ่มปริมาณสารเคมีโดปามีนให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย และการทำกายภาพบำบัด เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถเคลื่อนไหวร่างกายและใช้ชีวิตได้เหมือนคนทั่วไป นอกจากนี้แพทย์อาจใช้วิธีการรักษาโดยการผ่าตัดกระตุ้นสมองส่วนลึก ในกรณีผู้ป่วยมีอาการแทรกซ้อนจากการรักษาด้วยยาหรือการรักษาด้วยยาได้ผลไม่ดีเท่าที่ควร

ที่มา : พญ.กฤติมา อัศววีระเดช อายุรแพทย์เฉพาะทางระบบประสาทและสมอง อนุสาขาโรคลมชัก ศูนย์หลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลหัวเฉียว