ข้าวมธุปายาส รายการรูทเตลู อาหารแก้บนนางสุชาดา

‘ข้าวมธุปายาส’ อาหารแก้บนที่ถวายแด่พระพุทธเจ้า

เรื่องราวของ “ข้าวมธุปายาส” อาหารแก้บนที่นางสุชาดาได้นำมาถวายแด่พระภิกษุสงฆ์รูปหนึ่ง จนในที่สุดพระภิกษุสงฆ์รูปนั้น ได้ตรัสรู้เป็น “พระสัมมาสัมพุทธเจ้า” นั่นเอง คุณแจ๊ส สรวีย์ รวีรัฐฐากรณ์ ได้เล่าเรื่องราวความเป็นมาของ ‘ข้าวมธุปายาส’ ผ่านรายกการ “รูทเตลู” ซึ่งออกอากาศทางช่อง YouTube MThai Chanel ให้ฟังว่า

Home / FOOD / ‘ข้าวมธุปายาส’ อาหารแก้บนที่ถวายแด่พระพุทธเจ้า

เรื่องราวของ “ข้าวมธุปายาส” อาหารแก้บนที่นางสุชาดาได้นำมาถวายแด่พระภิกษุสงฆ์รูปหนึ่ง จนในที่สุดพระภิกษุสงฆ์รูปนั้น ได้ตรัสรู้เป็น “พระสัมมาสัมพุทธเจ้า” นั่นเอง คุณแจ๊ส สรวีย์ รวีรัฐฐากรณ์ ได้เล่าเรื่องราวความเป็นมาของ ‘ข้าวมธุปายาส’ ผ่านรายกการ “รูทเตลู” ซึ่งออกอากาศทางช่อง YouTube MThai Chanel ให้ฟังว่า

เรื่องราวของ ‘ข้าวมธุปายาส’  

“เรื่องเกิดขึ้นว่า การถวายข้าวมธุปายาสนั้น เป็นการแก้บนของนางสุชาดานั้นเอง นางสุชาดาได้ไปบนบานไว้ว่า ถ้าจะแต่งงาน ขอให้ได้สามีที่มีฐานะเท่าเทียมกัน จนกว่าไม่ได้ รวยกว่าไม่ได้ ต้องเสมอกัน และจะต้องมีลูกคนแรก เป็นบุตรชาย และเธอก็ได้สมความปรารถนาทั้ง 2 ประการ ตามที่ได้บนไว้ ปรากฏว่าหลังจากนั้นมา เป็นเวลา 10 กว่าปี เธอจึงได้ไปแก้บน เหตุเกิดจากหญิงรับใช้ของเธอไปเจอพระโพธิ์สัตว์ ซึ่งยังไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้า มีผิวพรรณที่ผ่องใส นั่งอยู่ใต้ต้นไทรใหญ่ เธอรีบกลับไปบอกเจ้านายคือนางสุชาดา นางสุชาดาได้รู้ดังนั้น จึงรีบจัดแจงทำ ข้าวมธุปายาส เลยทันที”

“โดยใช้วัวหรือโคนมทั้งสิ้น 1,000 ตัว แบ่งครั้งเป็น 500 ต่อ 500 และได้ให้วัว 500 ตัวแรก กินต้นชะเอม และบีบน้ำนมวัวทั้ง 500 ตัว ให้วัวที่เหลืออีก 500 ตัว กินนมจากวัวที่กินต้นชะเอม แบ่งครึ่งแบบนี้ไปเรื่อยๆ จนกระทั้งเหลือวัว 8 ตัวสุดท้าย ก็กินนมจากโคไล่เรียงตามลำดับ จนสุดท้ายก็ได้นมโคที่ข้นหอมกลิ่นชะเอมมากๆ มีความขาว เหลือทองอร่าม และก็ได้นำน้ำนมส่วนนั้น ไปหุงกับข้าว หรือต้มกับข้าว ซึ่งมีความหอม น่ารับประทานเป็นอย่างยิ่ง นางสุชาดาจัดเตรียมทำอย่างดี โดยใส่ข้าวมธุปายาสในถาดทอง และนำไปถวายใต้ต้นไทรใหญ่แด่พระพุทธเจ้า ซึ่งวันนั้นเป็นวันที่พระองค์ ได้ฉันข้าวมธุปายาสของนางสุชาดา และในเย็นวันนั้นนั่นเอง พระองค์ได้ทรงนั่งภาวนา ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ผ่านราตรีนั้นไป จนในที่สุดพระองค์ได้ทรงตรัสรู้เป็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทำให้เราได้มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในพระพุทธศาสนา”

  • สามารถรับชม เรื่องราวของ ‘ข้าวมธุปายาส’ ได้ใน รายการ “รูทเตลู” ออกอากาศทางช่อง YouTube MThai Chanel