ปลูกผัก ปัญหาดิน วิธีแก้ดินเค็ม เกษตรกรรม เกษตรผสมผสาน เคล็ดลับ เทคนิค

3 วิธีแก้ดินเค็ม แก้ปัญหาดิน ให้ปลูกต้นไม้ ทำเกษตรได้ดีขึ้น

ดินเค็ม คือ ดินที่มีปริมาณเกลือที่ละลายอยู่ในสารละลายดินมากเกินไป 3 วิธีแก้ดินเค็ม แก้ปัญหาดิน สาเหตุที่ปลูกพืชได้ไม่งอกงาม

Home / DECOR / 3 วิธีแก้ดินเค็ม แก้ปัญหาดิน ให้ปลูกต้นไม้ ทำเกษตรได้ดีขึ้น

ดินเค็ม คือ ดินที่มีปริมาณเกลือที่ละลายอยู่ในสารละลายดินมากเกินไป จนกระทบต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืช ซึ่งอาจรุนแรงถึงขั้นทำให้พืชตายได้ เนื่องจากเกิดความไม่สมดุลของธาตุอาหารพืช นี่อาจเป็นสาเหตุที่ปลูกพืชได้ไม่งอกงาม ฉะนั้นเรามาดู วิธีแก้ดินเค็ม กันดีกว่า ว่ามีวิธีอย่างไรบ้าง

3 วิธีแก้ดินเค็ม แก้ปัญหาดิน สาเหตุที่ปลูกพืชได้ไม่งอกงาม

1.วิธีทางวิศวกรรม

ออกแบบและดูเส้นทางน้ำเพื่อลดหรือตัดกระแสการไหลของน้ำใต้ดินให้อยู่ในสมดุลของธรรมชาติมากที่สุด ไม่ให้เพิ่มระดับน้ำใต้ดินเค็มในที่ลุ่ม

2.วิธีทางชีววิทยา

สำหรับพื้นที่การเกษตร เรือกสวนไร่นา การปลูกป่าจะช่วยป้องกันการแพร่กระจายดินเค็ม ควรใช้การกำหนดพื้นที่รับน้ำที่จะปลูกป่า ปลูกไม้ยืนต้นหรือไม้โตเร็วมีรากลึก ใช้น้ำมากบนพื้นที่รับน้ำที่กำหนด เพื่อทำให้เกิดสมดุลการใช้น้ำและน้ำใต้ดินในพื้นที่ จะช่วยลดความเค็มของดินในที่ลุ่มที่เป็นพื้นที่ให้น้ำได้

3.วิธีผสมผสาน

การใช้น้ำชะล้างเกลือจากดินและการปรับปรุงดิน การใช้น้ำสำหรับล้างดินมีทั้งแบบต่อเนื่องและแบบขังน้ำเป็นช่วงเวลา

– แบบต่อเนื่อง ใช้เวลาในการแก้ไขดินเค็มได้รวดเร็วกว่าแต่ต้องใช้ปริมาณน้ำมาก

– แบบขังน้ำ ใช้เวลาในการแก้ไขดินเค็มช้ากว่า แต่ประหยัดน้ำหรือใช้สารประกอบยิปซัม เข้าช่วยปรับปรุงพื้นฟูและต้องพยายามให้ดินชื้นอยู่เสมอ เพื่อมิให้น้ำใต้ดินถูกดึงขึ้นมาที่ผิวหน้าดิน เพราะจะทำให้เกลือถูกดึงขึ้นมาตามผิวดินด้วย

การใช้พื้นที่ดินเค็มให้เกิดประโยชน์ตามสภาพที่เป็นอยู่ ไม่ปล่อยให้พื้นดินว่างเปล่า ด้วยการปลูกพืชคลุมดินหรือเพิ่มผลผลิตพืชโดยเปลี่ยนพืชเป็นพืชเศรษฐกิจที่เหมาะสม เช่น พืชทนเค็ม พืชชอบเกลือ อาทิ หน่อไม้ฝรั่ง กระถินณรงค์ ขี้เหล็ก มะขาม เป็นต้น การปลูกพืชคลุมดินจะลดระดับน้ำใต้ดินที่ซึ่งมีความเค็มไม่ให้ซึมขึ้นมาถึงผิวดินและยังเก็บความชุ่มชื้นของน้ำจืดไว้ที่หน้าดินอีกด้วย