Beijing Auto Show Beijing Auto Show 2020 coronavirus COVID-19 กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน ไวรัสโควิด-ไนน์ทีน ไวรัสโคโรนา

Beijing Auto Show 2020 อาจจะต้องเลื่อนการจัดงานจากผลกระทบไวรัสโคโรน่า

เนื่องด้วยผลกระทบจากไวรัส Covid-19 หรือที่รู้จักกันในนามว่าไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ที่กำลังแพร่ระบาดอย่างหนักในทวีปเอเชียและประเทศจีน ส่งผลกระทบต่ออุสาหกรรม การท่องเที่ยว และเศรษฐกิจครั้งใหญ่ของโลก ล่าสุดงานแสดงรถยนต์ชั้นนำของจีนอย่าง Beijing Auto Show 2020 อาจจะต้องประกาศเลื่อนการจัดงานไปอย่างไม่มีกำหนด จากข้อมูลในเว็บไซต์ Autocar.co.uk ได้เผยข้อมูลจากทางผู้จัดงานจากประเทศจีนว่า…

Home / AUTO / Beijing Auto Show 2020 อาจจะต้องเลื่อนการจัดงานจากผลกระทบไวรัสโคโรน่า

เนื่องด้วยผลกระทบจากไวรัส Covid-19 หรือที่รู้จักกันในนามว่าไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ที่กำลังแพร่ระบาดอย่างหนักในทวีปเอเชียและประเทศจีน ส่งผลกระทบต่ออุสาหกรรม การท่องเที่ยว และเศรษฐกิจครั้งใหญ่ของโลก ล่าสุดงานแสดงรถยนต์ชั้นนำของจีนอย่าง Beijing Auto Show 2020 อาจจะต้องประกาศเลื่อนการจัดงานไปอย่างไม่มีกำหนด

Beijing Auto Show

จากข้อมูลในเว็บไซต์ Autocar.co.uk ได้เผยข้อมูลจากทางผู้จัดงานจากประเทศจีนว่า “แม้จะยังไม่ประกาศการเลื่อนจัดงานปักกิ่ง ออโต้ โชว์ ในปีนี้อย่างเป็นเป็นทางการ แต่ค่อนข้างแน่ใจว่างานจะไม่เกิดขึ้นในช่วงเดือนเมษายน” แหล่งข่าวกล่าว “และจะมีการจัดกำหนดการใหม่ในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าหรืออาจจะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของไวรัส”

งาน Beijing Auto Show หรือ Beijing Motor Show ถือได้ว่าเป็นงานแสดงยานยนต์ครั้งใหญ่ของประเทศจีนในช่วงต้นปี ซึ่งเป็นงานมีความสำคัญอย่างมากต่อตลาดจีนและดึงดูดผู้เข้าชมปีละประมาณ 800,000 คน แต่ด้วยสถานการณ์การระบาดไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ ส่งผลให้อุตสาหกรรมยานยนต์ของจีนกำลังเผชิญช่วงเวลาที่ยากลำบากเป็นพิเศษ

Beijing Auto Show

ไม่ว่าจะเป็นการส่งผลกระทบต่อการผลิตรถยนต์ทั้งของจีนเองและผู้ผลิตรถยนต์ต่างประเทศ ประกอบกับส่งผลกระทบต่อการเปิดตัวรถยนต์ใหม่ภายในงานทั้งแบรนด์จีนเองและต่างประเทศ ซึ่งคงต้องจับตาดูกันว่างาน Beijing Auto Show 2020 จะได้รับการเปิดตัวในช่วงเวลาใด

ทางด้านผู้จัดงาน Geniva Motor Show ที่จะมีขึ้นในเดือนหน้ากล่าวว่ากำลังเฝ้าติดตามสถานการณ์ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ แต่การจัดงานยังคงเป็นไปตามแผนที่วางไว้ “ จนถึงขณะนี้ยังไม่มีการยกเลิกผู้จัดแสดงสินค้าหรือพันธมิตร” โฆษกกล่าว “ แต่แน่นอนว่าเรากำลังวิเคราะห์สถานการณ์และหารือกับที่ปรึกษาทางการแพทย์อย่างใกล้ชิด”