Beijing Auto Show 2020 อาจจะต้องเลื่อนการจัดงานจากผลกระทบไวรัสโคโรน่า

Beijing Auto Show 2020 อาจจะต้องเลื่อนการจัดงานจากผลกระทบไวรัสโคโรน่า

เนื่องด้วยผลกระทบจากไวรัส Covid-19 หรือที่รู้จักกันในนามว่าไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ที่กำลังแพร่ระบาดอย่างหนักในทวีปเอเชียและประเทศจีน ส่งผลกระทบต่ออุสาหกรรม การท่องเที่ยว และเศรษฐกิจครั้งใหญ่ของโลก ล่าสุดงานแสดงรถยนต์ชั้นนำของจีนอย่าง Beijing Auto Show 2020 อาจจะต้องประกาศเลื่อนการจัดงานไปอย่างไม่มีกำหนด จากข้อมูลในเว็บไซต์ Autocar.co.uk ได้เผยข้อมูลจากทางผู้จัดงานจากประเทศจีนว่า…