subaru The All New Subaru Forester The All-New Subaru Forester ECO Run Penang-Bangkok 2019’ ซูบารุ

Subaru ท้าประหยัดน้ำมัน กิจกรรม The All-New Subaru Forester ปีนัง – กรุงเทพฯ

ซูบารุ กับความท้าทาย ครั้งแรก! พิสูจน์ ‘ความ ประหยัดน้ำมัน รถ SUV’ บนเส้นทาง ปีนัง-กรุงเทพฯ กว่า 1,300 กม. ในกิจกรรม  ‘The…

Home / AUTO / Subaru ท้าประหยัดน้ำมัน กิจกรรม The All-New Subaru Forester ปีนัง – กรุงเทพฯ

ซูบารุ กับความท้าทาย ครั้งแรก! พิสูจน์ ‘ความ ประหยัดน้ำมัน รถ SUV’ บนเส้นทาง ปีนัง-กรุงเทพฯ กว่า 1,300 กม. ในกิจกรรม  ‘The All-New Subaru Forester ECO Run Penang-Bangkok 2019’

Subaru Forester

บริษัท ทีซี ซูบารุ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้จัดจำหน่ายรถยนต์ ‘ซูบารุ‘ อย่างเป็นทางการในประเทศไทย จัดกิจกรรมทดสอบการประหยัดน้ำมันของรถนต์ซูบารุขึ้นเป็นครั้งแรก ‘The All-New Subaru Forester ECO Run Penang-Bangkok 2019’  บนเส้นทาง ปีนัง-หาดใหญ่-หัวหิน-กรุงเทพฯ ระยะทางกว่า 1,300 กิโลเมตร กิจกรรมในครั้งนี้มีสื่อมวลชนจากประเทศไทย และมาเลเซีย ร่วมเป็นสักขีพยานกว่า 30 คน ใช้เวลาเดินทาง 4 วัน 3 คืน เพื่อทดสอบอัตราการประหยัดน้ำมันของรถยนต์ The All-New Subaru Forester

Subaru Forester

Subaru Forester

รถแต่ละคัน บรรทุกผู้โดยสารคันละ 3-4 คน พร้อมสัมภาระเต็มคันรถ เส้นทางวันแรก เริ่มเดินทางที่ รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย ไปยังอำเภอหาดใหญ่ ระยะทางประมาณ 300 กิโลเมตร วันที่สองเส้นทาง หาดใหญ่-หัวหิน ระยะทางประมาณ 700 กิโลเมตร และวันที่สามเส้นทางหัวหิน-กรุงเทพ ระยะทางประมาณ 300 กิโลเมตร รวมเส้นทางทั้งหมด กว่า 1,300 กิโลเมตร

Subaru Forester

Subaru Forester

โดยสถิติตัวเลขอัตราสิ้นเปลืองของ The All-New Subaru Forester เฉลี่ย อยู่ที่ 17.15 กิโลเมตร ต่อลิตร นับว่าเป็นตัวเลขที่น่าพึงพอใจสำหรับรถยนต์เอนกประสงค์ ขับเคลื่อนสี่ล้อตลอดเวลา ที่บรรทุกผู้โดยสารและสัมภาระเต็มคันรถ ทั้งยังใช้เส้นทางและความเร็วตามปกติ ถือเป็นอีกหนึ่งความสามารถที่โดดเด่นของรถยนต์ The All-New Subaru Forester

Subaru Forester

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมของ The All-New Forester ได้ที่ http://www.subaru.asia/th/th/home/