คืนเงินค่าจองรถ ยกเลิกการจองรถ เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายร ใบจองรถ

ต้องการยกเลิกสัญญา จองรถ จะได้รับ เงินมัดจำ คืนหรือไม่?

ถือเป็นอีกหนึ่งเรื่องหนักใจของคนที่ครั้งหนึ่งเคยอยากมีรถแต่จู่ๆ เกิดไม่อยากเป็นเจ้าของรถขึ้นมาจะด้วยเหตุผลกลใดก็ตาม ในเมื่อเงินค่าจองก็จ่ายให้กับ เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายรถ ไปแล้ว ใบจองรถ ก็ได้มาเเล้ว กลับเกิดเปลี่ยนใจมันไม่อยากได้ขึ้นมา แบบนี้หากยกเลิกการจองรถ ฝ่่ายขายที่โชว์รูมรถจะ คืนเงินค่าจองรถ ให้หรือไม่? ตามปกติเเล้วการจองรถสามารถยกเลิกได้ในกรณีที่โชว์รูมไม่สามารถทำตามเงื่อนไขต่างๆ ดัังต่อไปนี้ 1.ปรับเปลี่ยนราคารถยนต์สูงขึ้น…

Home / AUTO / ต้องการยกเลิกสัญญา จองรถ จะได้รับ เงินมัดจำ คืนหรือไม่?

ถือเป็นอีกหนึ่งเรื่องหนักใจของคนที่ครั้งหนึ่งเคยอยากมีรถแต่จู่ๆ เกิดไม่อยากเป็นเจ้าของรถขึ้นมาจะด้วยเหตุผลกลใดก็ตาม ในเมื่อเงินค่าจองก็จ่ายให้กับ เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายรถ ไปแล้ว ใบจองรถ ก็ได้มาเเล้ว กลับเกิดเปลี่ยนใจมันไม่อยากได้ขึ้นมา แบบนี้หากยกเลิกการจองรถ ฝ่่ายขายที่โชว์รูมรถจะ คืนเงินค่าจองรถ ให้หรือไม่?

สัญญาจองรถ

ตามปกติเเล้วการจองรถสามารถยกเลิกได้ในกรณีที่โชว์รูมไม่สามารถทำตามเงื่อนไขต่างๆ ดัังต่อไปนี้
1.ปรับเปลี่ยนราคารถยนต์สูงขึ้น
2.ไม่ส่งมอบรถยนต์ให้ผู้บริโภคภายในระยะเวลาที่กำหนด
3.ไม่ส่งมอบรถยนต์ที่มี  ยี่ห้อ  รุ่น  ปีที่ผลิต  สี และขนาดกำลังเครื่องยนต์ ตรงตามที่กำหนดไว้ในสัญญา
4.ไม่ส่งมอบรถยนต์ที่มีรายการอุปกรณ์ติดตั้งเพิ่มเติมและของแถม  หรือสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ตามที่กำหนดในสัญญา
5.ผู้บริโภคหรือผู้ประกอบธุรกิจฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดมีสิทธิบอกเลิกสัญญา  หากมีข้อเท็จจริงที่ผู้ประกอบธุรกิจได้รับทราบว่า  ผู้บริโภคต้องขอสินเชื่อเพื่อการซื้อรถยนต์และผู้บริโภคไม่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อตามที่ขอภายในกำหนดเวลาตาม
6.เมื่อมีการบอกเลิกสัญญา ผู้ประกอบธุรกิจต้องคืนเงินหรือสิ่งใดที่รับไว้เป็นมัดจำทั้งหมดแก่ผู้บริโภค ภายใน 15 วัน
7.การผิดสัญญาเรื่องใดของผู้บริโภคที่มีผู้ประกอบธุรกิจมีสิทธิบอกเลิกสัญญาจะต้องเป็นข้อที่ผู้ประกอบธุรกิจระบุไว้เป็นการเฉพาะตัวอักษรที่เห็นเด่นชัดกว่าข้อความทั่วไป

สัญญาจองรถ

หากโชว์รูมขายรถไม่ยอมคืนเงินค่าจองรถคุณสามารถร้องเรียนได้ที่สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค(สคบ.) ที่เบอร์โทร 1166 เพื่อนัดไกล่เกลี่ยกับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายโชว์รูม

แต่ในกรณีที่จู่ๆ ผมเกิดอยากยกเลิกการจองขึ้นมาจะด้วยเหตุผลไม่อยากได้รถรุ่นดังกล่าวเเล้ว หรือเปลี่ยนใจด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามแต่ โดยที่คู่สัญญาที่เป็นฝั่งโชว์รูมขายรถไม่ได้ทำผิดข้อวสัญญาใดๆ ซึ่งหากอยู่ในเคสแบบนี้บอกเลยว่ายากที่โชว์รูมจะคืนเงินให้คุณ เต็มที่ๆ สุดที่คุณทำได้คือยกเลิกการจองเเละถูกยึดเงินค่าจองไปฟรีๆ

X