EV car nissan การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นิสสัน รถยนต์ไฟฟ้า สถานีชาร์จไฟฟ้า

Nissan ร่วมกับ กฟภ. เตรียมความพร้อมการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าสำหรับครัวเรือน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และ นิสสัน ประเทศไทย เดินหน้าประกาศความร่วมมือผ่านข้อตกลงร่วมกัน เพื่อสร้างความมั่นใจในการเตรียมความพร้อมรองรับการชาร์จพลังงานสำหรับรถยนต์พลังงานไฟฟ้าภาคครัวเรือน เพื่อลูกค้า นิสสัน ลีฟ ในพื้นที่ต่างจังหวัด ทั่วประเทศ โดยบันทึกความเข้าใจระหว่างสองหน่วยงานฉบับนี้ แสดงถึงความมุ่งมั่นในการทำงานร่วมกัน เพื่อทำให้ผู้ขับขี่รถยนต์พลังงานไฟฟ้าสามารถเข้าถึงคู่มือการใช้งานและบริการสำหรับระบบอัดประจุไฟฟ้า…

Home / AUTO / Nissan ร่วมกับ กฟภ. เตรียมความพร้อมการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าสำหรับครัวเรือน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และ นิสสัน ประเทศไทย เดินหน้าประกาศความร่วมมือผ่านข้อตกลงร่วมกัน เพื่อสร้างความมั่นใจในการเตรียมความพร้อมรองรับการชาร์จพลังงานสำหรับรถยนต์พลังงานไฟฟ้าภาคครัวเรือน เพื่อลูกค้า นิสสัน ลีฟ ในพื้นที่ต่างจังหวัด ทั่วประเทศ

Nissan Leaf

โดยบันทึกความเข้าใจระหว่างสองหน่วยงานฉบับนี้ แสดงถึงความมุ่งมั่นในการทำงานร่วมกัน เพื่อทำให้ผู้ขับขี่รถยนต์พลังงานไฟฟ้าสามารถเข้าถึงคู่มือการใช้งานและบริการสำหรับระบบอัดประจุไฟฟ้า การฝึกอบรมทักษะทางเทคนิค เพื่อสามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับการติดตั้งอุปกรณ์ และระบบการชาร์จรถไฟฟ้าด้วยไฟบ้านได้อย่างมืออาชีพ รวมถึงจุดบริการอัดประจุไฟฟ้าในพื้นที่สาธารณะ โดยได้พัฒนา PEA VOLTA Platform เพื่อรองรับโครงข่ายการอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย คาดการณ์กันว่ารถยนต์พลังงานไฟฟ้าจะได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า

Nissan Leaf

บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของกฟภ. จะเป็นผู้เดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับจ่ายไฟให้แก่รถยนต์ไฟฟ้าตั้งแต่ตู้แผงสวิตซ์ถึงเต้ารับอุตสาหกรรม สำหรับลูกค้านิสสัน ประกอบกับลูกค้านิสสัน ลีฟ กว่าร้อยละ 20 เป็นลูกค้าในต่างจังหวัด ซึ่งความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ อย่าง กฟภ. ถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะจะทำให้สามารถเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานระบบไฟฟ้าที่มีเสถียรภาพและความปลอดภัย

Nissan Leaf

บันทึกข้อตกลงร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคครั้งนี้ เป็นการต่อยอดกลยุทธ์การสร้างระบบนิเวศของยานยนต์พลังงานไฟฟ้าอย่างยั่งยืนในประเทศไทย ซึ่งนิสสันได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกับการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เพื่อดำเนินการเตรียมโซลูชั่นรองรับการชาร์จในที่พักอาศัยสำหรับลูกค้านิสสัน ลีฟ ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ในปี พ.ศ. 2561 และเมื่อเดือนที่ผ่านมา นิสสัน ประกาศแต่งตั้งบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ให้บริการหลักเครื่องชาร์จยานยนต์ไฟฟ้าอย่างเป็นทางการ สำหรับลูกค้านิสสัน ลีฟ ในประเทศไทย

Nissan Leaf

นอกจากนี้ นิสสัน ยังได้พัฒนาเครือข่ายผู้จำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าทั่วประเทศ โดยปัจจุบัน มีโชว์รูมที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้จำหน่ายนิสสัน ลีฟ อย่างเป็นทางการ 32 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งแต่ละแห่งจะมีผู้เชี่ยวชาญรวมถึงมีทั้งเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าไว้สำหรับรองรับบริการโดยเฉพาะ

 

 

 

X