POC volvo พีโอซี วอลโว่ คาร์ หมวกกันน็อก หมวกกันน็อกจักรยาน

Volvo ร่วมกับ POC เปิดโครงการทดสอบหมวกกันน็อกจักรยานเป็นครั้งแรกของโลก

วอลโว่ คาร์ ตอกย้ำสถานะผู้นำด้านระบบความปลอดภัยในอุตสาหกรรมยานยนต์ระดับโลก ร่วมมือกับ พีโอซี แบรนด์ผลิตอุปกรณ์กีฬาเพื่อความปลอดภัย เริ่มดำเนินโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการทดสอบความแข็งแรงของหมวกกันน็อกจักรยานเมื่อเกิดการชนปะทะกับรถยนต์เป็นครั้งแรกของโลก โดยวอลโว่จะนำความรู้ความเข้าใจจากงานวิจัยครั้งนี้ไปพัฒนาระบบความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้ถนนที่มีความเสี่ยงสูงในอนาคต โครงการวิจัยครั้งนี้ยังช่วยให้หมวกกันน็อกของพีโอซีมีความปลอดภัยและสามารถปกป้องผู้สวมใส่ได้ดียิ่งขึ้น เมื่อเกิดอุบัติเหตุการชนปะทะกับรถยนต์ การดำเนินการของโครงการระยะแรกจะเป็นการทดสอบแรงกระแทกที่เกิดกับหมวกกันน็อกเมื่อปะทะกับรถยนต์ภายใต้สภาวะควบคุม เพื่อสร้างความเข้าใจต่อตัวแปรต่าง ๆ และความจำเป็นในการทดสอบ เป้าหมายสูงสุดคือการช่วยให้ วอลโว่ คาร์ และ พีโอซี…

Home / AUTO / Volvo ร่วมกับ POC เปิดโครงการทดสอบหมวกกันน็อกจักรยานเป็นครั้งแรกของโลก

วอลโว่ คาร์ ตอกย้ำสถานะผู้นำด้านระบบความปลอดภัยในอุตสาหกรรมยานยนต์ระดับโลก ร่วมมือกับ พีโอซี แบรนด์ผลิตอุปกรณ์กีฬาเพื่อความปลอดภัย เริ่มดำเนินโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการทดสอบความแข็งแรงของหมวกกันน็อกจักรยานเมื่อเกิดการชนปะทะกับรถยนต์เป็นครั้งแรกของโลก โดยวอลโว่จะนำความรู้ความเข้าใจจากงานวิจัยครั้งนี้ไปพัฒนาระบบความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้ถนนที่มีความเสี่ยงสูงในอนาคต โครงการวิจัยครั้งนี้ยังช่วยให้หมวกกันน็อกของพีโอซีมีความปลอดภัยและสามารถปกป้องผู้สวมใส่ได้ดียิ่งขึ้น เมื่อเกิดอุบัติเหตุการชนปะทะกับรถยนต์

volvo

การดำเนินการของโครงการระยะแรกจะเป็นการทดสอบแรงกระแทกที่เกิดกับหมวกกันน็อกเมื่อปะทะกับรถยนต์ภายใต้สภาวะควบคุม เพื่อสร้างความเข้าใจต่อตัวแปรต่าง ๆ และความจำเป็นในการทดสอบ เป้าหมายสูงสุดคือการช่วยให้ วอลโว่ คาร์ และ พีโอซี มีความเข้าใจในลักษณะการบาดเจ็บระยะยาวที่นักปั่นจักรยานต้องเผชิญ หลังจากเกิดอุบัติเหตุ

volvo

งานวิจัยของ วอลโว่ คาร์ และข้อมูลจากหน่วยงานภายนอก ต่างชี้ชัดว่าอุบัติเหตุระหว่างรถยนต์และจักรยานเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นบ่อยและมักนำไปสู่การบาดเจ็บสาหัสและการเสียชีวิต ด้วยการวางกลยุทธ์ที่ชัดเจนเพื่อหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุลักษณะนี้โดยสมบูรณ์ เมื่อปี ค.ศ. 2010 วอลโว่ คาร์ ได้เริ่มใช้ระบบตรวจจับคนเดินถนนพร้อมการหยุดรถอัตโนมัติ รวมถึงระบบตรวจจับคนขี่จักรยานพร้อมการหยุดรถอัตโนมัติในปี ค.ศ. 2013 ซึ่งในปัจจุบัน เทคโนโลยีทั้งสองแบบนี้ถูกติดตั้งเป็นชุดมาตรฐานในรถยนต์วอลโว่ทุกรุ่นโดยเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานของ City Safety Technology โดยก่อนหน้านี้เมื่อปี ค.ศ. 2014 วอลโว่ คาร์ เคยร่วมมือกับ พีโอซี พัฒนาแนวคิดการเชื่อมต่อระหว่างรถยนต์กับจักรยาน ซึ่งได้นำมาเปิดตัวในงาน Consumer Electronics Show (CES) เป็นที่เรียบร้อย

 

X