Volvo ร่วมกับ POC เปิดโครงการทดสอบหมวกกันน็อกจักรยานเป็นครั้งแรกของโลก

Volvo ร่วมกับ POC เปิดโครงการทดสอบหมวกกันน็อกจักรยานเป็นครั้งแรกของโลก

วอลโว่ คาร์ ตอกย้ำสถานะผู้นำด้านระบบความปลอดภัยในอุตสาหกรรมยานยนต์ระดับโลก ร่วมมือกับ พีโอซี แบรนด์ผลิตอุปกรณ์กีฬาเพื่อความปลอดภัย เริ่มดำเนินโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการทดสอบความแข็งแรงของหมวกกันน็อกจักรยานเมื่อเกิดการชนปะทะกับรถยนต์เป็นครั้งแรกของโลก โดยวอลโว่จะนำความรู้ความเข้าใจจากงานวิจัยครั้งนี้ไปพัฒนาระบบความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้ถนนที่มีความเสี่ยงสูงในอนาคต โครงการวิจัยครั้งนี้ยังช่วยให้หมวกกันน็อกของพีโอซีมีความปลอดภัยและสามารถปกป้องผู้สวมใส่ได้ดียิ่งขึ้น เมื่อเกิดอุบัติเหตุการชนปะทะกับรถยนต์ การดำเนินการของโครงการระยะแรกจะเป็นการทดสอบแรงกระแทกที่เกิดกับหมวกกันน็อกเมื่อปะทะกับรถยนต์ภายใต้สภาวะควบคุม เพื่อสร้างความเข้าใจต่อตัวแปรต่าง ๆ และความจำเป็นในการทดสอบ เป้าหมายสูงสุดคือการช่วยให้ วอลโว่ คาร์ และ พีโอซี…