B20 PM 2.5 น้ำมันดีเซล บี20 น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี100 รถกระบะดีเซล รถบรรทุก เครื่องยนต์ดีเซล ไบโอดีเซล

ฟังชัดๆ กระบะ, รถบรรทุก รุ่นไหนรองรับการใช้งาน น้ำมันดีเซล บี20

น้ำมันดีเซล บี20 น้ำมันเชื่อเพลิงน้องใหม่ราคาขายปลีกที่มีราคาต่ำกว่า น้ำมันดีเซล ทั่วไป ทำให้สถานีบริการน้ำมันหลายแบรนด์ในประเทศไทยเริ่มนำมาให้บริการกับเหล่านักขับ รถกระบะ รถบรรทุก รถรับจ้างขนส่ง ขณะที่ปริมาณสถานีบริการน้ำมันแต่ละเเบรนด์ที่ให้บริการ น้ำมันดีเซล บี 20 ยังไม่แพร่หลายครอบคลุมทุกพื้นที่เหมือนน้ำมันชนิดอื่น เเต่ทิศทางการขยายการให้บริการน้ำมันชนิดดังกล่าวกำลังไปในทิศทางที่ดีในด้านการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง…

Home / AUTO / ฟังชัดๆ กระบะ, รถบรรทุก รุ่นไหนรองรับการใช้งาน น้ำมันดีเซล บี20

น้ำมันดีเซล บี20 น้ำมันเชื่อเพลิงน้องใหม่ราคาขายปลีกที่มีราคาต่ำกว่า น้ำมันดีเซล ทั่วไป ทำให้สถานีบริการน้ำมันหลายแบรนด์ในประเทศไทยเริ่มนำมาให้บริการกับเหล่านักขับ รถกระบะ รถบรรทุก รถรับจ้างขนส่ง ขณะที่ปริมาณสถานีบริการน้ำมันแต่ละเเบรนด์ที่ให้บริการ น้ำมันดีเซล บี 20 ยังไม่แพร่หลายครอบคลุมทุกพื้นที่เหมือนน้ำมันชนิดอื่น เเต่ทิศทางการขยายการให้บริการน้ำมันชนิดดังกล่าวกำลังไปในทิศทางที่ดีในด้านการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี 20 คือน้ำมันที่มีส่วนผสมของ ไบโอดีเซล ประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมัน (บี100) ในอัตราส่วนร้อยละ 20 โดยปริมาตร ข้อดีของ น้ำมันดีเซล บี 20 ช่วยลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เนื่องจากมีส่วนผสมของ ไบโอดีเซล บี100 ซึ่งเป็นพลังงานสะอาดบรรเทาปัญหาฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นลดค่าใช้จ่ายการขนส่งและเป็นการช่วยเกษตรกรสวนปาล์มน้ำมันรวมถึงราคาขายปลีกที่ถูกกว่าดีเซลประเภทอื่นทำให้ผู้ใช้รถเครื่องยนต์ดีเซล เริ่มหันมาใช้ น้ำมันดีเซล บี 20 กันมากขึ้น

เเม้จะมีแต่ข้อดีแต่ก็ใช่ว่ารถทุกคันที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลจะเปลี่ยนมาใช้ น้ำมันดีเซล บี 20 ได้ จนเกิดเป็นประเด็น ทอล์ค ออฟ เดอะ ทาว์นกันในปัจจุบันว่าตกลงรถกระบะรุ่นไหนที่สามารถใช้ น้ำมันดีเซล บี 20 ได้ต่อไปนี้คือชื่อเเบรนด์เเละรุ่นของรถที่รองรับการใช้ น้ำมันดีเซล บี 20 ทั้งหมด 97รุ่น ประกอบด้วย

Toyota B20

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
 -รถรุ่น Hilux และ Fortuner รุ่นใหม่ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2015 เป็นต้นไป จำนวน 41 รุ่น
(Hilux 37 รุ่น และ Fortuner 4 รุ่น) สามารถใช้ได้โดยไม่มีเงื่อนไข
-รถรุ่น Hilux และ Fortuner รุ่นเก่าตั้งแต่เดือนสิงหาคม ค.ศ. 2011 ถึง ค.ศ. 2015 จำนวน 24 รุ่น (Hilux 20 รุ่น และ Fortuner 4 รุ่น) สามารถใช้ได้โดยมีเงื่อนไขว่าถ้าหากมีการเติมน้ำมัน B20 บ่อย ๆ และใช้งานในพื้นที่ที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า 20 องศาเซลเซียส ต้องติดต่อศูนย์จำหน่ายรถโตโยต้า (Authorized Dealer) เพื่อขอรับคำแนะนำ

Isuzu

บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด
-รถรุ่น D – MAX รุ่นปี 2012 – 2019 จำนวน 20 รุ่น สามารถใช้น้ำมัน B20 ได้ภายใต้คำแนะนำและการตรวจสอบรวมถึงการเปลี่ยนชิ้นส่วนเมื่อจำเป็นโดยศูนย์บริการมาตรฐานอีซูซุ
-MU – X รุ่นปี 2014 – 2019 จำนวน 12 รุ่น สามารถใช้น้ำมัน B20 ได้ภายใต้คำแนะนำและการตรวจสอบรวมถึงการเปลี่ยนชิ้นส่วนเมื่อจำเป็นโดยศูนย์บริการมาตรฐานอีซูซุ

รถบรรทุก


Hino

Isuzu

Scadia

UD Trucks

Volvo