พื้นที่ปลอดภัย อุบัติเหตุ เกาะกลางสมมุติ เครื่องหมายจราจร เส้นทเเยงเหลือง

เครื่องหมายจราจร เส้นทเเยงสีเหลือง พื้นที่ต้องห้ามที่รถไม่ควรวิ่งทับ

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าผู้ใช้รถใช้ถนนในปัจจุบันยังละเลย เครื่องหมายจราจร บนท้องถนนเป็นจำนวนมาก หรือบางรายอาจเเย่กว่านั้นคือแทบไม่มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องหมายจราจร ทั้งในแบบป้ายหรือเครื่องหมายบนพื้นทางจนนำมาซึ่ง อุบัติเหตุ สร้างความเดือดร้อนเเละเสียหายต่อทรัพย์สินเเละชีวิตของเพื่อนร่วมถนนเหมือนกับกรณีล่าสุดที่เซเลบฯ สาวต้องจบชีวิตจากความประมาทของคู่กรณีอีกฝ่ายที่ขับเเซงขวาบน เส้นทเเยงเหลือง จนเกิดอุบัติเหตุในท้ายที่สุด ซึ่งหากมองตามเนื้อผ้าเเล้วเหตุการณ์ดังกล่าวรถยนต์คู่กรณีที่ขับรูดขวามาเป็นฝ่ายผิดเต็มๆ เนื่องจาก  เส้นทเเยงเหลือง ที่อยู่บนพื้นถนนไม่ว่าจะเป็นไหล่ทางหรือกลางถนนคือพื้นที่่ๆ รถไม่สามารถวิ่งสัญจรได้ อีกนัยความหมายของมันคือ พื้นที่ปลอดภัย หรือ เกาะกลางสมมุติ…

Home / AUTO / เครื่องหมายจราจร เส้นทเเยงสีเหลือง พื้นที่ต้องห้ามที่รถไม่ควรวิ่งทับ

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าผู้ใช้รถใช้ถนนในปัจจุบันยังละเลย เครื่องหมายจราจร บนท้องถนนเป็นจำนวนมาก หรือบางรายอาจเเย่กว่านั้นคือแทบไม่มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องหมายจราจร ทั้งในแบบป้ายหรือเครื่องหมายบนพื้นทางจนนำมาซึ่ง อุบัติเหตุ สร้างความเดือดร้อนเเละเสียหายต่อทรัพย์สินเเละชีวิตของเพื่อนร่วมถนนเหมือนกับกรณีล่าสุดที่เซเลบฯ สาวต้องจบชีวิตจากความประมาทของคู่กรณีอีกฝ่ายที่ขับเเซงขวาบน เส้นทเเยงเหลือง จนเกิดอุบัติเหตุในท้ายที่สุด

เส้นทเเยงเหลือง

ซึ่งหากมองตามเนื้อผ้าเเล้วเหตุการณ์ดังกล่าวรถยนต์คู่กรณีที่ขับรูดขวามาเป็นฝ่ายผิดเต็มๆ เนื่องจาก  เส้นทเเยงเหลือง ที่อยู่บนพื้นถนนไม่ว่าจะเป็นไหล่ทางหรือกลางถนนคือพื้นที่่ๆ รถไม่สามารถวิ่งสัญจรได้ อีกนัยความหมายของมันคือ พื้นที่ปลอดภัย หรือ เกาะกลางสมมุติ ซึ่งหากคุณพบเห็นเส้นทแยงสีเหลือง หรือขาวตีแนวทเเยงไปตามทางเดินรถแบบนี้บนถนน หรือแบบลักษณะก้างปลา ควรเข้าใจได้ทันทีว่าห้ามมิให้ผู้ขับขี่ล้ำเข้ามาในบริเวณดังกล่าว

เส้นทเเยงสีเหลือง เครื่องหมายจราจร

เส้นทแยงเหลือง พื้นที่ปลอดภัย หรือเกาะสี มีไว้เพื่อแบ่งทิศทางการจราจรเเละจัดช่องการเดินรถโดยมีหน้าที่ 4 ประการได้แก่
1. ควบคุมทิศทางจราจรสำหรับเลี้ยว
2. แยกการจราจรที่สวนกัน หรือแยกการจราจรที่วิ่งทิศทางเดียวกัน
3. ให้เป็นที่พักสำหรับคนเดินข้าม
4. ป้องกันการชนเกาะกลาง หรืออุปสรรคในการเดินรถ

เส้นทเเยงสีเหลือง เครื่องหมายจราจร

ตาม พรบ.การจราจรทางบก 2522 ระบุข้อห้ามดังนี้
1) มาตรา 46 ห้ามมิให้ผู้ขับขี่ขับรถแซงเพื่อขึ้นหน้ารถอื่น
2) มาตรา 53 ห้ามกลับรถ
3) มาตรา 55 ห้ามมิให้ผู้ขับขี่หยุดรถ
4) มาตรา 57 ห้ามมิให้ผู้ขับขี่จอดรถ
5) มาตรา 119 ห้ามมิให้ผู้ขับขี่รถเข้าไปในเขตปลอดภัย เว้นแต่ในกรณีจำเป็นและได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่

บทกำหนดโทษ
มาตรา 148 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 55 มาตรา ๕๗ มาตรา ๑๑๙ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้า
ร้อยบาท
มาตรา 157 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๔๖ มาตรา ๕๓ ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่สี่ร้อยบาทถึงหนึ่งพันบาท

สรุปเส้นทเเยงก้างปลาสีเหลืองบนถนนคือพื้นที่ๆ รถไม่ควรวิ่งทับหรือห้ามรถยนต์ล้ำเข้าไปไม่ว่าจะเป็นเส้นสีเหลืองหรือสีขาว