เครื่องใช้ไฟฟ้า ไขควง ไขควงลองไฟ ไขควงวัดไฟ ไฟฟ้า ไฟฟ้ารั่ว

ไขควงลองไฟ อุปกรณ์จำเป็นควรมีติดบ้านไว้ตรวจสอบไฟฟ้ารั่ว

คัดลอก URL แล้ว

ไขควงลองไฟ หรือ ไขควงวัดไฟ เป็นสิ่งที่ควรมีไว้ประจำบ้าน เพราะเป็นอุปกรณ์สำคัญในการตรวจสอบสภาพเครื่องใช้ไฟฟ้าว่ามีไฟรั่วหรือไม่ โดยการนำไขควงลองไฟ ไปแตะที่ตัวเครื่องใช้ไฟฟ้า ถ้ามีแสงไฟสว่างปรากฏขึ้นมา แสดงว่าเครื่องใช้ไฟฟ้านั้นมีไฟรั่ว จำเป็นต้องถอด ปลั๊กทิ้ง แล้วรีบนำไปให้ช่างดูทันที ซึ่งการทดสอบด้วยการใช้ไขควงลองไฟฟ้านั้น ต้องไม่ใส่รองเท้าหรือฉนวนใดๆ เนื่องจากแสงไฟจะไม่ติด และทำให้เราเข้าใจว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าชิ้นนั้นอยู่ในสภาพปกติ

ไขควงลองไฟ

ไขควงลองไฟ
ไขควงลองไฟ แบบธรรมดา

ไขควงวัดไฟมีอยู่ 2 แบบ คือ ไขควงวัดไฟ แบบธรรมดา จะมีหลอดไฟอยู่ที่ด้ามจับ และไขควงวัดไฟ แบบตัวเลขดิจิตอล

วิธีใช้ไขควงวัดไฟ

1. ไขควงลองไฟนั้นเป็นเครื่องมืออย่างง่ายสำหรับใช้ตรวจสอบวัตถุหรือตัวนำว่า มีไฟฟ้าหรือมีแรงดันไฟฟ้าอยู่หรือไม่ และยังใช้ตรวจสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าว่ามีไฟรั่วหรือไม่อีกด้วย

2. การทำงานของไขควงลองไฟแบบธรรมดา ภายในจะประกอบด้วยหลอดนีออนต่ออยู่กับความต้านทานค่าสูง โดยความต้านทานมีหน้าที่ จำกัดปริมาณกระแสไฟที่ จะไหลผ่านหลอดนีออนและร่างกายไม่ให้มีอันตราย หากมีการนำไปแตะสัมผัสกับส่วนที่มีไฟ ซึ่งจะเป็นการต่อไฟครบวงจร โดยไฟฟ้าจะไหลจากปลายไขควงผ่านหลอดนีออน ตัวต้านทาน นิ้ว แขน ร่างกาย ลงสู่พื้นที่ยืนอยู่ โดยหลอดนีออนจะสว่างก็ต่อเมื่อแรงดันที่หลอดสูงถึงระดับพิกัดที่หลอดนีออนจะสว่าง

3. การเลือกไขควงลองไฟควรเลือกให้เหมาะกับไฟฟ้าที่ จะใช้ ทั้งชนิดของไฟฟ้าและขนาดแรงดัน

3.1 ชนิดของไฟฟ้า เช่น ไฟฟ้ากระแสตรง DC (ใช้ในรถยนต์) ไฟฟ้ากระแสสลับ AC (ใช้กับไฟที่มาจากการไฟฟ้าฯ)

3.2 ขนาดแรงดันไฟฟ้าต้องพอเหมาะ ไม่ สูงหรือต่ำเกินไปหากเลือกไขควงมีค่าแรงดันต่ำอาจไวดี แต่ไม่ปลอดภัยนัก คือ จะรู้สึกว่ามีไฟรั่วผ่านไขควงมากเวลาแตะสัมผัส เช่น ไฟฟ้าตามบ้านใช้ไฟ 200-250 โวลต์ แต่ใช้ไขควงสำหรับแรงดัน 80-125 โวลต์ เป็นต้น

4. ระวังอย่าให้นิ้วแตะสัมผัสไขควงส่วนที่เปลือย ควรใช้ไขควงที่มีการหุ้มฉนวนให้เหลือเฉพาะปลายที่ จะใช้สัมผัส หากไม่มีอาจต้องใช้วิธีพันให้รอบด้วยเทปพันสายไฟก็ได้ ซึ่งจะช่วยลดหรือป้องกันอุบัติเหตุการเกิดลัดวงจรจากการใช้ไขควงที่ไม่ระมัดระวังด้วย

5. ไขควงลองไฟทั่วไปที่ใช้ตามบ้าน มักจะมีปุ่มด้านบน หรือเป็นแบบคลิปหนีบปากกา ไว้สำหรับให้ใช้นิ้วแตะเพื่อให้ไฟไหลครบวงจรผ่านร่างกาย ไฟนีออนจึงจะติดแดงขึ้นมาได้

6. การใช้ไขควงลองไฟที่ถูกวิธีนั้นให้เอาปลายแตะวัตถุที่จะทดสอบก่อน แล้วจึงใช้นิ้วแตะปุ่มด้านบนหรือตรงคลิปหนีบให้ครบวงจร และต้องไม่ยืนอยู่บนพื้นฉนวนหรือใส่รองเท้า เพราะไฟอาจจะไม่ติดทำให้แปลความหมายผิดว่าไม่มีไฟรั่วก็ได้

7. ทุกครั้งที่จะใช้ ให้ระมัดระวังและระลึกไว้เสมอว่าอาจมีอันตราย เช่น ไขควงลองไฟฟ้าอาจชำรุดหรือลัดวงจรภายในได้จึงต้องแตะเพียงเล็กน้อย เท่านั้น

8. ไขควงลองไฟ ที่ ไม่ ได้ใช้งานมานาน ไฟนีออนหรือตัวต้านทานภายในอาจชำรุดใช้งานไม่ได้ (ไฟไม่ติด) หรือ หากเป็นแบบดิจิตอลไฟแสดงผลอาจไม่ทำงาน ดังนั้นก่อนใช้งาน ควรทดสอบไขควงลองไฟฟ้านั้นว่ายังใช้ได้อยู่ โดยทดสอบกับส่วนที่รู้แน่ว่ามีไฟเสียก่อน เช่น ไขควงลองไฟชนิดใช้ไฟบ้านให้ใช้ทดสอบโดยแหย่ เข้าไปในรูเต้ารับที่ ผนัง จะมีรูหนึ่งเท่านั้นที่มีไฟ เป็นต้น

9. เวลาแหย่ ไขควงลองไฟ ต้องระมัดระวังอย่าให้ไขควงไปแตะส่วนอื่นที่เป็นขั้วไฟคนละขั้วพร้อมกัน เช่น ขั้วไฟต่างเฟส หรือ ขั้วมีไฟแตะกับขั้วดินหรือนิวทรัล เป็นต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในที่แคบๆ เพราะนั่นหมายถึงการทำให้เกิดลัดวงจรและจะมีประกายไฟที่รุนแรงพุ่งเข้าสู่ใบหน้าและดวงตาจนอาจเสียโฉมหรือพิการได้ ดังนั้น ในสถานการณ์ที่มีขั้วไฟฟ้าเปิดโล่งหรือเปลือย เช่น ตู้แผงสวิตช์ หรือเต้ารับที่เปิดฝาออก ไม่แนะนำให้ผู้ที่ไม่ใช่ช่างไฟฟ้าทำงานโดยเด็ดขาด

10. ห้ามซ่อมหรือดัดแปลงไขควงลองไฟที่ชำรุดเป็นอันขาด เช่น การเปลี่ยนค่าความต้านทาน หรือต่อตรงความต้านทาน เป็นต้น

11. ห้ามนำไขควงลองไฟไปใช้ทดสอบกับไฟฟ้าที่ไม่รู้ค่าแรงดัน หรือไฟฟ้าแรงดันสูง


แท็ก: DECOR , , , , , ,

RELATED

4 ข้อดีของ UPS

4 ข้อดีของ UPS

เชื่อว่าทุกบ้าน โรงงาน และบริษัทต่าง ๆ ต่างต้องมีเครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อตอบโจทย์การทำงาน ซึ่งการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยจำเป็นต้องมีเครื่องสำรองไฟเพื่อช่วยเหลือให้ทุกคนปลอดภัย ในกรณีไฟฟ้าขัดข้องหรือเหตุฉุกเฉินอื่น ๆ จึงอยากนำเสนอเครื่องสำรองไฟฟ้า UPS ที่สามารถจ่ายไฟไม่มีสะดุด ช่วยทำให้การทำงานราบรื่น ที่สำคัญเครื่องสำรองไฟ UPS ยังตอบโจทย์ได้ทุกความต้องการตั้งแต่อุตสาหกรรมในครัวเรือนไปจนถึงอุตสาหกกรมขนาดใหญ่…

วิธีเลือกปลั๊กพ่วง ต้องใช้แบบไหน ใช้อย่างไรให้ปลอดภัย

วิธีเลือกปลั๊กพ่วง ต้องใช้แบบไหน ใช้อย่างไรให้ปลอดภัย

ปลั๊กพ่วง ปลั๊กสามตา เป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ทุกบ้านต้องมี วิธีเลือกปลั๊กพ่วง ต้องใช้แบบไหน ใช้อย่างไรให้ปลอดภัย

8 เครื่องใช้ไฟฟ้า ที่ต้องระวัง อย่าใช้งานระหว่างฝนตก

8 เครื่องใช้ไฟฟ้า ที่ต้องระวัง อย่าใช้งานระหว่างฝนตก

ในช่วงขณะที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองควรหลีกเลี่ยงการใช้ เครื่องใช้ไฟฟ้า หากฟ้าผ่าลงมาภายนอกอาคาร จะทำให้เกิดกระแสไฟฟ้ากระชากและวิ่งมาตามสายไฟได้

อ.คฑาแนะฮวงจุ้ย เครื่องใช้ไฟฟ้า ในห้องครัวแบบไหนห้ามเด็ดขาด!

อ.คฑาแนะฮวงจุ้ย เครื่องใช้ไฟฟ้า ในห้องครัวแบบไหนห้ามเด็ดขาด!

การวาง เครื่องใช้ไฟฟ้า ในครัวใครว่าจะวางตรงไหนก็ได้ไม่สำคัญ แต่จริงๆ แล้วสำคัญมาก!!! เพราะหากวางไม่ดี วางไม่ถูกต้อง ย่อมเกิดผลเสีย ไม่ว่าจะจากการใช้งานทั่วไปหรือตามหลักความเชื่อก็ตาม คลิปนี้ อ.คฑา ชินบัญชร ซินแสอันดับ 1 ของเมืองไทย…

4 ขั้นตอน ทำความสะอาดผนัง ในบ้านให้สะอาดปราศจากฝุ่น

4 ขั้นตอน ทำความสะอาดผนัง ในบ้านให้สะอาดปราศจากฝุ่น

ผนัง ถือได้ว่าเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของบ้าน ฉะนั้น Decor.mthai เลยไม่รอช้าขอหยิบ 4 ขั้นตอนง่ายๆ ในการ ทำความสะอาดผนัง ที่บ้านมาฝากเพื่อนๆ ทุกคนกัน ว่าแต่จะมีขั้นตอนอะไรบ้าง ตามไปชมกันเลยจ้า 1.ปัดฝุ่น เริ่มด้วยการกำจัดสิ่งสกปรกและฝุ่นละอองต่างๆ…

บ้านหมานอกบ้าน ไอเดียบ้านสุนัขติดแอร์งบ 165,000 บาท

บ้านหมานอกบ้าน ไอเดียบ้านสุนัขติดแอร์งบ 165,000 บาท

Decor.MThai จะพาเพื่อนๆ ไปพบกับ บ้านหมานอกบ้าน แบบสั่งทำโดยเฉพาะค่ะ บ้านสุนัข ตามรูป ขนาดบ้าน กว้าง 2.2 เมตร ลึก 3 เมตร ราคาเริ่มต้นที่ 165,000…

กฟภ.ชี้แจงกรณีหนุ่มถูกไฟดูดเสียชีวิต ขณะช่วยเพื่อนบ้านขนของหนีน้ำ

กฟภ.ชี้แจงกรณีหนุ่มถูกไฟดูดเสียชีวิต ขณะช่วยเพื่อนบ้านขนของหนีน้ำ

จากกรณีนายสราวุธ จันโทแพง อายุ 20 ปี ชาว อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น ถูกไฟฟ้าช็อตเสียชีวิต ขณะเข้าไปช่วยเหลือเพื่อนบ้านขนของหนีน้ำ เหตุเกิดเมื่อวันที่ 31 ส.ค. ที่ผ่านมา ล่าสุดวานนี้…

นักเรียน ม.6 ถูกไฟฟ้าดูดเสียชีวิต หลังเดินไปหยิบน้ำจากตู้แช่

นักเรียน ม.6 ถูกไฟฟ้าดูดเสียชีวิต หลังเดินไปหยิบน้ำจากตู้แช่

นักเรียนชั้น ม.6 เดินไปหยิบน้ำในตู้แช่ดื่มคลายร้อน เคราะห์ร้ายถูกไฟดูดเสียชีวิต แม่กับน้องเข้าช่วยเหลือถูกไฟดูดบาดเจ็บ เมื่อเวลา 14.30 น. วันที่ 6 เม.ย. 62 ร.ต.อ.นิพนธ์ พลสวัสดิ์ รองสว.(สอบสวน) สภ.รัตนาธิเบศร์…

ร้อนจัด! กฟผ.เผยยอดใช้ไฟฟ้าทุบสถิติ ทะลุ 2.96 หมื่นเมกะวัตต์

ร้อนจัด! กฟผ.เผยยอดใช้ไฟฟ้าทุบสถิติ ทะลุ 2.96 หมื่นเมกะวัตต์

กฟผ. เผยค่าความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดวันนี้ทำสถิติใหม่ อยู่ที่ 29,680.3 เมกะวัตต์ อุณหภูมิ (กทม.) องศา 32.0 องศาเซลเซียส เนื่องจากสภาพอากาศร้อน วันนี้(21 เม.ย.) นายเริงชัย คงทอง…

X