Omicron วัคซีน วัคซีนโควิด-19 โควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอน โควิด-19 สายพันธุ์ใหม่

ประสิทธิภาพวัคซีนต่อเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอน

ประเด็นสำคัญ เนื่องจากสถานการณ์ขณะนี้ ผู้ผลิตวัคซีนยังคงเร่งศึกษาประสิทธิภาพของวัคซีน รวมถึงสูตรของวัคซีนในการต่อสู้กับโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอน ผู้เชี่ยวชาญ ระบุว่า การฉีดวัคซีนยังคงเป็นสิ่งจำเป็นในการลดอัตราการเสียชีวิต และการป่วยรุนแรงจากโรคโควิด-19 วัคซีนที่มีใช้อยู่ในขณะนี้ มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะช่วยลดอัตราการตายและการป่วยรุนแรงได้ ความกังวลอีกส่วนหนึ่ง คือการที่ไวรัสจะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของวัคซีนที่มีการใช้งานกันอยู่ในขณะนี้ ซึ่งในขณะนี้ ทางทีมนักวิจัยยังคงเร่งในการศึกษาเพิ่มเติมและทดสอบว่า…

Home / โควิด-19 / ประสิทธิภาพวัคซีนต่อเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอน

ประเด็นสำคัญ

 • เนื่องจากสถานการณ์ขณะนี้ ผู้ผลิตวัคซีนยังคงเร่งศึกษาประสิทธิภาพของวัคซีน รวมถึงสูตรของวัคซีนในการต่อสู้กับโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอน
 • ผู้เชี่ยวชาญ ระบุว่า การฉีดวัคซีนยังคงเป็นสิ่งจำเป็นในการลดอัตราการเสียชีวิต และการป่วยรุนแรงจากโรคโควิด-19
 • วัคซีนที่มีใช้อยู่ในขณะนี้ มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะช่วยลดอัตราการตายและการป่วยรุนแรงได้

ความกังวลอีกส่วนหนึ่ง คือการที่ไวรัสจะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของวัคซีนที่มีการใช้งานกันอยู่ในขณะนี้ ซึ่งในขณะนี้ ทางทีมนักวิจัยยังคงเร่งในการศึกษาเพิ่มเติมและทดสอบว่า ไวรัสกลายพันธุ์ในสายพันธุ์นี้ สามารถหลบเลี่ยงภูมิคุ้มกัน หรือจะมีผลต่อการลดประสิทธิภาพของวัคซีนหรือไม่ โดยในขณะนี้อยู่ในระหว่างการสร้างแบบจำลองในคอมพิวเตอร์เพื่อข้อมูลดังกล่าว ซึ่งคาดว่าจะรู้ผลดังกล่าวไม่เกิน 2 สัปดาห์

ซึ่งนักวิจัยส่วนใหญ่มีความกังวลต่อการกลายพันธุ์ที่เกิดขึ้นเนื่องจาก เชื้อกลายพันธุ์ใหม่ B.1.1.529 ต่างไปจากเชื้อไวรัสต้นกำเนิดที่พบครั้งแรกในประเทศจีนไปโดยสิ้นเชิง และมีแนวโน้มว่า การกลายพันธุ์ที่จะเกิดขึ้นนั้น มีหลายส่วนที่เกี่ยวข้องกับการหลบหนีภูมิคุ้มกันของมนุษย์หลายจุด โดยเฉพาะ E484, G446, K417 และ Q493

โดยในขณะนี้ ผู้ผลิตวัคซีนรายใหญ่ ๆ กำลังเร่งดำเนินการศึกษา และวิจัย เพื่อพัฒนาวัคซีนให้สามารถรับมือกับเชื้อสายพันธุ์ใหม่ โอไมครอนนี้ให้ได้เร็วที่สุด

อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลในหลาย ๆ แหล่ง รวมถึงจากผู้เชี่ยวชาญ ยังคงไปในทิศทางเดียวกันคือ

“วัคซีนทุกชนิดที่มีอยู่ในขณะนี้ ยังมีประสิทธิภาพเพียงพอในการลดความรุนแรงของโรคโควิด-19 ได้ และการได้รับวัคซีนช่วยลดอัตราการเสียชีวิตได้ ดังนั้นการเข้ารับวัคซีนให้ครบถ้วน จึงยังถือเป็นสิ่งสำคัญในขณะนี้”


รวมเมนูด่วน เกี่ยวกับโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอน


รายงานประสิทธิภาพวัคซีนป้องกันโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอน

อิสราเอล สาธารณสุขของอิสราเอลให้ข้อมูลกับสื่อท้องถิ่น Channel 12 โดยระบุว่า รายงานเบื้องต้น พบว่า วัคซีนป้องกันโควิด-19 ของไฟเซอร์ มีประสิทธิภาพในการต่อสู้กับเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอนได้ราว 90% น้อยกว่าเมื่อเทียบกับสายพันธุ์เดลต้า ที่มีประสิทธิภาพสูงถึง 95%

ในขณะที่อัตราการป้องกันอาการรุนแรง-เสียชีวิตอยู่ที่ราว 93% ดังนั้นการฉีดเข็มกระตุ้นยังคงมีความจำเป็นอยู่ ซึ่งผู้ที่ไม่ได้รับวัคซีนเลยจะมีความเสี่ยงอาการรุนแรงมากกว่าถึง 2.4 เท่า

ซึ่งรายงานนี้ถือเป็นรายงานแรกที่กล่าวถึงประสิทธิภาพของวัคซีนอย่างจริงจัง ในขณะเดียวกันยังไม่มีรายงานจากทางฝั่งของผู้ผลิตอย่างชัดเจนว่า ประสิทธิภาพเป็นอย่างไร


Moderna

จากกรณีการพบการระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์กลายพันธุ์ชนิดใหม่ B.1.1.529 (Omicron) ในขณะนี้ โมเดอร์น่าอยู่ในระหว่างการทดสอบวัคซีนกับเชื้อในสายพันธุ์ดังกล่าว ซึ่งคาดว่าผลการทดสอบจะออกมาในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านี้ โดยโมเดอร์น่าจะมีการทดสอบคือ

 • การเสริมตัวยาที่ขนาด 100 ไมโครกรัมว่าจะป้องกันเชื้อสายพันธุ์โอไมครอนนี้ได้หรือไม่
 • การเพิ่มตัวกระตุ้นแบบหลายแอนติเจน 2 ชนิด
 • ค้นคว้าวัคซีนกระตุ้นสำหรับเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอนเป็นการเฉพาะ

อย่างไรก็ตาม ทางโมเดอร์น่า ได้ระบุว่า วัคซีนของโมเดอร์น่านั้น น่าจะมีประสิทธิภาพที่ลดลง จากเดิมเมื่อเทียบกับสายพันธุ์ดั้งเดิม

Pfizer

ในขณะนี้ไฟเซอร์ระบุว่า ได้มีการศึกษาเกี่ยวกับเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ชื่อ omicron นื้แล้วเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับเชื้อชนิดใหม่นี้ โดยคาดว่าจะมีข้อมูลเพิ่มเติมและความคืบหน้าในอีกราว 2 สัปดาห์ข้างหน้า

ซึ่งหากได้ผลความคืบหน้าจะใช้เวลาอีกราว 6 สัปดาห์ในการปรับสูตรวัคซีนและจัดส่งวัคซีนรุ่นใหม่ได้ภายใน 100วัน

AstraZeneca

ระบุว่า ในขณะนี้กำลังอยู่ในระหว่างการศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับสายพันธุ์กลายพันธุ์ใหม่นี้อยู่ในประเทศบอตสวานา และเอสวาตินี

Johnson & Johnson

ระบุว่า ในขณะนี้กำลังอยู่ในระหว่างการศึกษาและเฝ้าติดตามการทำงานของโปรตีนในเชื้อไวรัสโควิด-19ในสายพันธุ์ใหม่ B.1.1.529 นี้ เพื่อที่จะเร่งทดสอบประสิทธิภาพกับวัคซีน


ข้อมูล –

 • https://www.gov.ie/en/press-release/51184-statement-from-the-department-of-health-25-november-2021/
 • https://www.nature.com/articles/d41586-021-03552-w
 • https://www.nicd.ac.za/
 • https://www.hln.be/binnenland/mogelijk-2-gevallen-van-nieuwe-variant-in-ons-land-opgedoken-dit-zegt-viroloog-marc-van-ranst~a91b8691/
 • https://assets.uzleuven.be/files/2021-11/genomic_surveillance_update_211126.pdf
 • https://www.who.int/news/item/26-11-2021-classification-of-omicron-(b.1.1.529)-sars-cov-2-variant-of-concern
 • https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/threat-assessment-brief-emergence-sars-cov-2-variant-b.1.1.529
 • https://www.businesswire.com/news/home/20211126005595/en/Moderna-Announces-Strategy-to-Address-Omicron-B.1.1.529-SARS-CoV-2-Variant
 • https://www.telegraph.co.uk/global-health/science-and-disease/south-african-doctor-raised-alarm-omicron-variant-says-symptoms/
 • https://www.health.nsw.gov.au/
 • https://www.gov.uk/government/news/covid-19-variants-identified-in-the-uk
 • https://www.ottawapublichealth.ca/en/public-health-topics/novel-coronavirus.aspx#November-28-2021-Special-statement-from-Dr-Vera-Etches
 • https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/les-autorites-sanitaires-francaises-surveillent-les-cas-possibles-de-personnes
 • https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2021/november/ny-virusvariant-av-sars-cov-2-aven-i-sverige/
 • https://www.ssi.dk/aktuelt/nyheder/2021/status-paa-omikron-varianten
 • https://www.gisaid.org/hcov19-variants/
 • https://www.rivm.nl/en/news/omicron-variant-found-in-two-previous-test-samples
 • https://www.folkhalsomyndigheten.se/the-public-health-agency-of-sweden/
 • https://www.gov.br/anvisa/
 • https://www.hku.hk/press/press-releases/detail/23674.html
 • https://www.health.gov.au/
 • https://ncdc.gov.ng/
 • www.spa.gov.sa
 • https://www.ssi.dk/aktuelt/nyheder/2021/status-pa-omikron-varianten-b11529-pr-011221
 • https://www.cdc.gov/media/releases/2021/s1201-omicron-variant.html
 • https://www.moh.gov.sg/news-highlights/details/two-imported-covid-19-cases-tested-preliminarily-positive-for-omicron-variant
 • https://thl.fi/en/web/thlfi-en/-/coronavirus-infection-caused-by-the-omicron-variant-has-been-detected-in-finland?redirect=%2Fen%2Fweb%2Fthlfi-en
 • https://governor.hawaii.gov/newsroom/doh-news-release-hawaii-department-of-health-laboratory-detects-omicron-variant-in-hawaii/
 • https://hpa.gov.mv
 • https://twitter.com/mohpnep/status/1467764000716775424
 • https://ria.ru/20211206/omikron-1762369526.html
 • https://www.facebook.com/phneoc/