Toyota ยอดขายรถยนต์ โตโยต้า

สรุปยอดขายรถยนต์เดือนเมษายน เติบโตทะลุ 90% ด้วยยอดขายรวม 58,132 คัน

นายสุรศักดิ์ สุทองวัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด รายงานสถิติการขายรถยนต์ประจำเดือนเมษายน 2564 เติบโตทะลุ 90% ทุกตลาด โดยมียอดขายรวมทั้งสิ้น 58,132 คัน เพิ่มขึ้น 93.1% ประกอบด้วย รถยนต์นั่ง 16,988 คัน เพิ่มขึ้น 92.4% รถยนต์เพื่อการพาณิชย์ 41,144 คัน เพิ่มขึ้น 93.1% ขณะที่ รถกระบะขนาด 1 ตัน ในเซกเมนท์นี้ มีจำนวน 32,605 คัน เพิ่มขึ้น 94.9%

ตลาดรถยนต์เดือนเมษายน 2564 เติบโตต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 มีปริมาณการขาย 58,132 คัน เพิ่มขึ้น 93.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยตลาดรถยนต์นั่งมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 92.4% ตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 93.1% โดยได้รับปัจจัยบวกจากข้อเสนอพิเศษ และกิจกรรมส่งเสริมการขายที่มีการแข่งขันกันกันอย่างรุนแรงในช่วงงาน บางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 42 ที่ผ่านมา ส่งผลดีต่อลูกค้าในการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์รุ่นที่อยู่ในความสนใจ และมีความต้องการในการใช้งาน โดยยอดจองในงานดังกล่าว รวมทั้งที่โชว์รูมผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ทั่วประเทศกำลังทยอยส่งมอบถึงมือลูกค้า

ปริมาณการจำหน่ายรถยนต์ เดือนเมษายน 2564

1.ตลาดรถยนต์รวม ปริมาณการขาย 58,132 คัน เพิ่มขึ้น 93.1%

อันดับที่ 1 Toyota 19,150 คัน เพิ่มขึ้น 72.8% ส่วนแบ่งตลาด 32.9%

อันดับที่ 2 Isuzu 14,953 คัน เพิ่มขึ้น 117.8% ส่วนแบ่งตลาด 25.7%

อันดับที่ 3 Honda 5,419 คัน เพิ่มขึ้น 104.6% ส่วนแบ่งตลาด 9.3%

2.ตลาดรถยนต์นั่ง ปริมาณการขาย 16,988 คัน เพิ่มขึ้น 92.4%

อันดับที่ 1 Toyota 4,956 คัน เพิ่มขึ้น 70.5% ส่วนแบ่งตลาด 29.2%

อันดับที่ 2 Honda 4,437 คัน เพิ่มขึ้น 99.1% ส่วนแบ่งตลาด 26.1%

อันดับที่ 3 Mazda 2,296 คัน เพิ่มขึ้น 114.2% ส่วนแบ่งตลาด 13.5%

3.ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ ปริมาณการขาย 41,144 คัน เพิ่มขึ้น 93.1%

อันดับที่ 1 Isuzu 14,953 คัน เพิ่มขึ้น 117.8% ส่วนแบ่งตลาด 36.3%

อันดับที่ 2 Toyota 14,194 คัน เพิ่มขึ้น 73.6% ส่วนแบ่งตลาด 34.5%

อันดับที่ 3 Ford 2,777 คัน เพิ่มขึ้น 130.5% ส่วนแบ่งตลาด 6.7%

4.ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน (Pure Pick up และ รถกระบะดัดแปลง PPV*) ปริมาณการขาย 32,605 คัน เพิ่มขึ้น 94.9%

อันดับที่ 1 Isuzu 13,655 คัน เพิ่มขึ้น 117.9% ส่วนแบ่งตลาด 41.9%

อันดับที่ 2 Toyota 12,432 คัน เพิ่มขึ้น 77.1% ส่วนแบ่งตลาด 38.1%

อันดับที่ 3 Ford 2,777 คัน เพิ่มขึ้น 130.5% ส่วนแบ่งตลาด 8.5%

*ปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง (ในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน) 5,147 คัน

  • Toyota 2,015 คัน
  • Isuzu 1,930 คัน
  • Mitsubishi 661 คัน
  • Ford 506 คัน
  • Nissan 35 คัน

5.ตลาดรถกระบะ Pure Pick up ปริมาณการขาย 27,458 คัน เพิ่มขึ้น 81.1%

อันดับที่ 1 Isuzu 11,725 คัน เพิ่มขึ้น 97.2% ส่วนแบ่งตลาด 42.7%

อันดับที่ 2 Toyota 10,417 คัน เพิ่มขึ้น 66.2% ส่วนแบ่งตลาด 37.9%

อันดับที่ 3 Ford 2,271 คัน เพิ่มขึ้น 128.5% ส่วนแบ่งตลาด 8.3%

สถิติการจำหน่ายรถยนต์ เดือนมกราคม – เมษายน 2564

1.ตลาดรถยนต์รวม ปริมาณการขาย 252,269 คัน เพิ่มขึ้น 9.6%

อันดับที่ 1 Toyota 75,081 คัน เพิ่มขึ้น 11.7% ส่วนแบ่งตลาด 29.8%

อันดับที่ 2 Isuzu 64,201 คัน เพิ่มขึ้น 30.3% ส่วนแบ่งตลาด 25.4%

อันดับที่ 3 Honda 30,378 คัน ลดลง 3.0% ส่วนแบ่งตลาด 12.0%

2.ตลาดรถยนต์นั่ง ปริมาณการขาย 82,244 คัน ลดลง 5.7%

อันดับที่ 1 Honda 25,784 คัน ลดลง 1.5% ส่วนแบ่งตลาด 31.4%

อันดับที่ 2 Toyota 19,465 คัน ลดลง 9.7% ส่วนแบ่งตลาด 23.7%

อันดับที่ 3 Nissan 8,292 คัน ลดลง 15.1% ส่วนแบ่งตลาด 10.1%

3.ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ ปริมาณการขาย 170,025 คัน เพิ่มขึ้น 18.6%

อันดับที่ 1 Isuzu 64,201 คัน เพิ่มขึ้น 30.3% ส่วนแบ่งตลาด 37.8%

อันดับที่ 2 Toyota 55,616 คัน เพิ่มขึ้น 21.8% ส่วนแบ่งตลาด 32.7%

อันดับที่ 3 Ford 10,873 คัน เพิ่มขึ้น 29.3% ส่วนแบ่งตลาด 6.4%

4.ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน (Pure Pick up และ รถกระบะดัดแปลง PPV*) ปริมาณการขาย 131,987 คัน เพิ่มขึ้น 16.1%

อันดับที่ 1 Isuzu 59,054 คัน เพิ่มขึ้น 28.7% ส่วนแบ่งตลาด 44.7%

อันดับที่ 2 Toyota 47,150 คัน เพิ่มขึ้น 18.6% ส่วนแบ่งตลาด 35.7%

อันดับที่ 3 Ford 10,873 คัน เพิ่มขึ้น 29.3% ส่วนแบ่งตลาด 8.2%

*ปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง (ในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน) 20,091 คัน

  • Toyota 8,517 คัน
  • Isuzu 7,107 คัน
  • Mitsubishi 2,628 คัน
  • Ford ฟอร์ด 1,755 คัน
  • Nissan 84 คัน

5.ตลาดรถกระบะ Pure Pick up ปริมาณการขาย 111,896 คัน เพิ่มขึ้น 9.4%

อันดับที่ 1 Isuzu 51,947 คัน เพิ่มขึ้น 18.6% ส่วนแบ่งตลาด 46.4%

อันดับที่ 2 Toyota 38,633 คัน เพิ่มขึ้น 8.3% ส่วนแบ่งตลาด 34.5%

อันดับที่ 3 Ford 9,118 คัน เพิ่มขึ้น 32.2% ส่วนแบ่งตลาด 8.1%

ตลาดรถยนต์ในเดือนพฤษภาคมมีแนวโน้มชะลอตัว สืบเนื่องจากความกังวลต่อการระบาดของไวรัส COVID 19 ในรอบที่ 3 มีความรุนแรงกว่าที่คาดการไว้ ส่งผลด้านลบต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่มีต่อเศรษฐกิจโดยรวม และทำให้ผู้บริโภคชะลอการตัดสินใจซื้อรถยนต์ด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ดีจากความพยายามของภาครัฐ โดยกระทรวงสาธารณสุข ภายใต้การสนับสนุนเป็นอย่างดีจากองค์กรเอกชนทุกภาคส่วน ผนึกกำลังในการร่วมคลี่คลายสถานการณ์ ทำให้ยังพอมองเห็นทางออกในการพลิกฟื้นเศรษฐกิจ รวมทั้งกำลังซื้อของผู้บริโภคที่มีโอกาสกลับมาได้ในไตรมาสที่ 3 ของปีนี้ หลังจากการดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนได้รับการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ

RELATED

Toyota Gazoo Racing Motorsport 2021 เตรียมเปิดความมันอย่างยิ่งใหญ่ เร็ว ๆ นี้

Toyota Gazoo Racing Motorsport 2021 เตรียมเปิดความมันอย่างยิ่งใหญ่ เร็ว ๆ นี้

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เตรียมเดินหน้าจัดงานมหดรรมมอเตอร์สปอร์ตอย่างยิ่งใหญ่ในประเทศไทย พร้อมลุ้นเปิดตัว GR รุ่นใหม่ล่าสุด

Toyota Land Cruiser นิยามใหม่ของ SUV แห่งอนาคต ด้วยแพลตฟอร์มใหม่ล่าสุด

Toyota Land Cruiser นิยามใหม่ของ SUV แห่งอนาคต ด้วยแพลตฟอร์มใหม่ล่าสุด

Toyota Motor ประกาศเปิดตัวToyota Land Cruiser (300) Flagship SUV โฉมใหม่ล่าสุด ที่ยกระดับรูปลักษณ์และเทคโนโลยีการขับขี่ใหม่ล่าสุดภายใต้แพลตฟอร์มใหม่

Toyota ภูมิใจ Corolla Altis โฉมใหม่คว้าแชมป์ 24h-Race Nürburgring 2 ปีซ้อน

Toyota ภูมิใจ Corolla Altis โฉมใหม่คว้าแชมป์ 24h-Race Nürburgring 2 ปีซ้อน

Toyota Corolla Altis GR Sport ตอกย้ำสมรรถนะและความทนทาน รักษาแชมป์สองปีซ้อน และอันดับ 3 รุ่น Super Production 3 ในรายการ ADAC Total 24h-Race Nürburgring

Toyota GR86 เสริมสมรรถนะใหม่ด้วยเครื่องซูเปอร์ชาร์จเจอร์ และชิ้นส่วนจาก HKS

Toyota GR86 เสริมสมรรถนะใหม่ด้วยเครื่องซูเปอร์ชาร์จเจอร์ และชิ้นส่วนจาก HKS

HKS ร่วมกับ Toyota ประเทศญี่ปุ่น ผนึกกำลังสร้างสรรค์รถแต่งจาก Toyota GR 86 Concept ที่จะมอบลุคและสมรรถนะใหม่อย่างจัดจ้านในสไตล์ HKS

Toyota C-HR Mode-Nero Safety Plus II ดำม่วงสง่างาม ความปลอดภัยจัดเต็ม

Toyota C-HR Mode-Nero Safety Plus II ดำม่วงสง่างาม ความปลอดภัยจัดเต็ม

Toyota ประเทศญี่ปุ่น เปิดตัวรถยนต์รุ่นพิเศษ C-HR Mode-Nero Safety Plus II เพิ่มความหรูหราสง่างาม พร้อมเทคโนโลยีความปลอดภัยขั้นสูงใหม่ล่าสุด

Toyota Land Cruiser Prado ส่งรุ่นพิเศษฉลอง 70 ปี พร้อมปรับออพชั่นใหม่

Toyota Land Cruiser Prado ส่งรุ่นพิเศษฉลอง 70 ปี พร้อมปรับออพชั่นใหม่

Toyota Land Cruiser Prado 70th Anniversary รุ่นฉลองครบรอบ 70 ปีของ Land Cruiser รถออฟโรดสายลุยจากญี่ปุ่นที่มาพร้อมกับหรูหรา โดดเด่นยิ่งขึ้น

Mazda เผยยอดขายเดือนพฤษภาคม 64 เติบโตมากถึง 75%

Mazda เผยยอดขายเดือนพฤษภาคม 64 เติบโตมากถึง 75%

มาสด้า ประเทศไทย เผยผลงานยอดขายช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ยอดขายขยับขึ้นไปเกือบ 3,000 คัน เติบโตเพิ่มขึ้น 75%

Toyota Tacoma TRD Pro & Trail Edition 4×4 เติมเต็มสาย Off-Road โดยแท้จริง

Toyota Tacoma TRD Pro & Trail Edition 4×4 เติมเต็มสาย Off-Road โดยแท้จริง

Toyota สหรัฐอเมริกา ประกาศเปิดตัว Toyota Tacoma สองรุ่นพิเศษเสริมชุดแต่งเพิ่มเพื่อมอบประสบการณ์การขับขี่ Off-Road ได้สะใจ สไตล์โดดเด่น

Toyota Corolla Cross บุกตลากอเมริกา พร้อมตัวเลือก AWD ที่ประหยัดน้ำมันยิ่งขึ้น

Toyota Corolla Cross บุกตลากอเมริกา พร้อมตัวเลือก AWD ที่ประหยัดน้ำมันยิ่งขึ้น

Toyota Corolla Cross เดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลไปเปิดตัวที่อเมริกา มาพร้อมตัวเลือกระบบขับเคลื่อนสี่ล้อ เตรียมวางจำหน่ายในปลายปีนี้