Toyota ยอดขายรถยนต์ โตโยต้า

สรุปยอดขายรถยนต์เดือนเมษายน เติบโตทะลุ 90% ด้วยยอดขายรวม 58,132 คัน

คัดลอก URL แล้ว

นายสุรศักดิ์ สุทองวัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด รายงานสถิติการขายรถยนต์ประจำเดือนเมษายน 2564 เติบโตทะลุ 90% ทุกตลาด โดยมียอดขายรวมทั้งสิ้น 58,132 คัน เพิ่มขึ้น 93.1% ประกอบด้วย รถยนต์นั่ง 16,988 คัน เพิ่มขึ้น 92.4% รถยนต์เพื่อการพาณิชย์ 41,144 คัน เพิ่มขึ้น 93.1% ขณะที่ รถกระบะขนาด 1 ตัน ในเซกเมนท์นี้ มีจำนวน 32,605 คัน เพิ่มขึ้น 94.9%

ตลาดรถยนต์เดือนเมษายน 2564 เติบโตต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 มีปริมาณการขาย 58,132 คัน เพิ่มขึ้น 93.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยตลาดรถยนต์นั่งมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 92.4% ตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 93.1% โดยได้รับปัจจัยบวกจากข้อเสนอพิเศษ และกิจกรรมส่งเสริมการขายที่มีการแข่งขันกันกันอย่างรุนแรงในช่วงงาน บางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 42 ที่ผ่านมา ส่งผลดีต่อลูกค้าในการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์รุ่นที่อยู่ในความสนใจ และมีความต้องการในการใช้งาน โดยยอดจองในงานดังกล่าว รวมทั้งที่โชว์รูมผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ทั่วประเทศกำลังทยอยส่งมอบถึงมือลูกค้า

ปริมาณการจำหน่ายรถยนต์ เดือนเมษายน 2564

1.ตลาดรถยนต์รวม ปริมาณการขาย 58,132 คัน เพิ่มขึ้น 93.1%

อันดับที่ 1 Toyota 19,150 คัน เพิ่มขึ้น 72.8% ส่วนแบ่งตลาด 32.9%

อันดับที่ 2 Isuzu 14,953 คัน เพิ่มขึ้น 117.8% ส่วนแบ่งตลาด 25.7%

อันดับที่ 3 Honda 5,419 คัน เพิ่มขึ้น 104.6% ส่วนแบ่งตลาด 9.3%

2.ตลาดรถยนต์นั่ง ปริมาณการขาย 16,988 คัน เพิ่มขึ้น 92.4%

อันดับที่ 1 Toyota 4,956 คัน เพิ่มขึ้น 70.5% ส่วนแบ่งตลาด 29.2%

อันดับที่ 2 Honda 4,437 คัน เพิ่มขึ้น 99.1% ส่วนแบ่งตลาด 26.1%

อันดับที่ 3 Mazda 2,296 คัน เพิ่มขึ้น 114.2% ส่วนแบ่งตลาด 13.5%

3.ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ ปริมาณการขาย 41,144 คัน เพิ่มขึ้น 93.1%

อันดับที่ 1 Isuzu 14,953 คัน เพิ่มขึ้น 117.8% ส่วนแบ่งตลาด 36.3%

อันดับที่ 2 Toyota 14,194 คัน เพิ่มขึ้น 73.6% ส่วนแบ่งตลาด 34.5%

อันดับที่ 3 Ford 2,777 คัน เพิ่มขึ้น 130.5% ส่วนแบ่งตลาด 6.7%

4.ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน (Pure Pick up และ รถกระบะดัดแปลง PPV*) ปริมาณการขาย 32,605 คัน เพิ่มขึ้น 94.9%

อันดับที่ 1 Isuzu 13,655 คัน เพิ่มขึ้น 117.9% ส่วนแบ่งตลาด 41.9%

อันดับที่ 2 Toyota 12,432 คัน เพิ่มขึ้น 77.1% ส่วนแบ่งตลาด 38.1%

อันดับที่ 3 Ford 2,777 คัน เพิ่มขึ้น 130.5% ส่วนแบ่งตลาด 8.5%

*ปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง (ในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน) 5,147 คัน

  • Toyota 2,015 คัน
  • Isuzu 1,930 คัน
  • Mitsubishi 661 คัน
  • Ford 506 คัน
  • Nissan 35 คัน

5.ตลาดรถกระบะ Pure Pick up ปริมาณการขาย 27,458 คัน เพิ่มขึ้น 81.1%

อันดับที่ 1 Isuzu 11,725 คัน เพิ่มขึ้น 97.2% ส่วนแบ่งตลาด 42.7%

อันดับที่ 2 Toyota 10,417 คัน เพิ่มขึ้น 66.2% ส่วนแบ่งตลาด 37.9%

อันดับที่ 3 Ford 2,271 คัน เพิ่มขึ้น 128.5% ส่วนแบ่งตลาด 8.3%

สถิติการจำหน่ายรถยนต์ เดือนมกราคม – เมษายน 2564

1.ตลาดรถยนต์รวม ปริมาณการขาย 252,269 คัน เพิ่มขึ้น 9.6%

อันดับที่ 1 Toyota 75,081 คัน เพิ่มขึ้น 11.7% ส่วนแบ่งตลาด 29.8%

อันดับที่ 2 Isuzu 64,201 คัน เพิ่มขึ้น 30.3% ส่วนแบ่งตลาด 25.4%

อันดับที่ 3 Honda 30,378 คัน ลดลง 3.0% ส่วนแบ่งตลาด 12.0%

2.ตลาดรถยนต์นั่ง ปริมาณการขาย 82,244 คัน ลดลง 5.7%

อันดับที่ 1 Honda 25,784 คัน ลดลง 1.5% ส่วนแบ่งตลาด 31.4%

อันดับที่ 2 Toyota 19,465 คัน ลดลง 9.7% ส่วนแบ่งตลาด 23.7%

อันดับที่ 3 Nissan 8,292 คัน ลดลง 15.1% ส่วนแบ่งตลาด 10.1%

3.ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ ปริมาณการขาย 170,025 คัน เพิ่มขึ้น 18.6%

อันดับที่ 1 Isuzu 64,201 คัน เพิ่มขึ้น 30.3% ส่วนแบ่งตลาด 37.8%

อันดับที่ 2 Toyota 55,616 คัน เพิ่มขึ้น 21.8% ส่วนแบ่งตลาด 32.7%

อันดับที่ 3 Ford 10,873 คัน เพิ่มขึ้น 29.3% ส่วนแบ่งตลาด 6.4%

4.ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน (Pure Pick up และ รถกระบะดัดแปลง PPV*) ปริมาณการขาย 131,987 คัน เพิ่มขึ้น 16.1%

อันดับที่ 1 Isuzu 59,054 คัน เพิ่มขึ้น 28.7% ส่วนแบ่งตลาด 44.7%

อันดับที่ 2 Toyota 47,150 คัน เพิ่มขึ้น 18.6% ส่วนแบ่งตลาด 35.7%

อันดับที่ 3 Ford 10,873 คัน เพิ่มขึ้น 29.3% ส่วนแบ่งตลาด 8.2%

*ปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง (ในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน) 20,091 คัน

  • Toyota 8,517 คัน
  • Isuzu 7,107 คัน
  • Mitsubishi 2,628 คัน
  • Ford ฟอร์ด 1,755 คัน
  • Nissan 84 คัน

5.ตลาดรถกระบะ Pure Pick up ปริมาณการขาย 111,896 คัน เพิ่มขึ้น 9.4%

อันดับที่ 1 Isuzu 51,947 คัน เพิ่มขึ้น 18.6% ส่วนแบ่งตลาด 46.4%

อันดับที่ 2 Toyota 38,633 คัน เพิ่มขึ้น 8.3% ส่วนแบ่งตลาด 34.5%

อันดับที่ 3 Ford 9,118 คัน เพิ่มขึ้น 32.2% ส่วนแบ่งตลาด 8.1%

ตลาดรถยนต์ในเดือนพฤษภาคมมีแนวโน้มชะลอตัว สืบเนื่องจากความกังวลต่อการระบาดของไวรัส COVID 19 ในรอบที่ 3 มีความรุนแรงกว่าที่คาดการไว้ ส่งผลด้านลบต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่มีต่อเศรษฐกิจโดยรวม และทำให้ผู้บริโภคชะลอการตัดสินใจซื้อรถยนต์ด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ดีจากความพยายามของภาครัฐ โดยกระทรวงสาธารณสุข ภายใต้การสนับสนุนเป็นอย่างดีจากองค์กรเอกชนทุกภาคส่วน ผนึกกำลังในการร่วมคลี่คลายสถานการณ์ ทำให้ยังพอมองเห็นทางออกในการพลิกฟื้นเศรษฐกิจ รวมทั้งกำลังซื้อของผู้บริโภคที่มีโอกาสกลับมาได้ในไตรมาสที่ 3 ของปีนี้ หลังจากการดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนได้รับการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ


แท็ก: AUTO , , ,

RELATED

Toyota Land Cruiser Prado 70th  Anniversary พร้อมเป็นเจ้าของได้แล้วที่ ETON Group

Toyota Land Cruiser Prado 70th  Anniversary พร้อมเป็นเจ้าของได้แล้วที่ ETON Group

ETON Group เปิดประสบการณ์ใหม่แก่คนรักรถหรูที่ไม่เหมือนใคร ด้วยการเผยโฉม Land Cruiser Prado 70th  Anniversary สุดเลอค่า

MG เผยยอดขายรวม 3 ไตรมาส โตขึ้น 14% พร้อมจัดแคมเปญแรงส่งท้ายปี

MG เผยยอดขายรวม 3 ไตรมาส โตขึ้น 14% พร้อมจัดแคมเปญแรงส่งท้ายปี

เอ็มจี แจ้งยอดขายรวม 3 ไตรมาส เติบโตขึ้น 14% ขยับมาเป็นอันดับ 5 ของตลาดเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม พร้อมรีสตาร์ทความสุขให้ลูกค้าส่งท้ายปีด้วยข้อเสนอขับฟรี 150 วัน!

Toyota Gazoo Racing Motorsport 2021 ระเบิดความมันประเดิมชัยแรกในสนาม 1-2

Toyota Gazoo Racing Motorsport 2021 ระเบิดความมันประเดิมชัยแรกในสนาม 1-2

โตโยต้า กาซู เรซซิ่ง มอเตอร์สปอร์ต 2021 สนามที่ 1 และ 2 ประเดิมความมันเต็มรูปแบบ พร้อมเก็บคะแนนแรกในเรซที่ 1 และ 2 ณ สนามช้าง จ.บุรีรัมย์

TOYOTA Executive Charity Race 2021 บอสใหญ่โตโยต้าดวลความเร็วแห่งปี

TOYOTA Executive Charity Race 2021 บอสใหญ่โตโยต้าดวลความเร็วแห่งปี

บอสใหญ่โตโยต้า รวมพลังดวลความเร็วในศึก “โตโยต้า เอ็กแซกคูทีฟ แชริตี้ เรซ 2021” รอบการกุศล นำเงินรางวัลทั้งหมดมอบให้โรงพยาบาลสนามบุรีรัมย์สู้ภัยโควิด

Toyota Hilux Z ‘GR SPORT’ รุ่นใหม่สายสปอร์ตสำหรับตลาดญี่ปุ่น

Toyota Hilux Z ‘GR SPORT’ รุ่นใหม่สายสปอร์ตสำหรับตลาดญี่ปุ่น

Toyota Motor ประเทศญี่ปุ่น ประกาศเปิดตัวรุ่นย่อยใหม่ของรถกระบะ Hilux ด้วยรุ่น Z "GR SPORT" พร้อมเปิดตัวรุ่น Z และ X ปรับออพชั่นใหม่

Mazda มาแรง โกยยอดขายเดือนกันยายนเกือบ 3,000 คัน เติบโต 64%

Mazda มาแรง โกยยอดขายเดือนกันยายนเกือบ 3,000 คัน เติบโต 64%

มาสด้ามาแรงเดือนกันยายนโกยยอดขายเกือบ 3,000 คัน เติบโต 64% พร้อมส่งแคมเปญ MAZDA TRIPLE BONUS รับดีลสุดคุ้ม คว้าโบนัส 3 ต่อ

Changan เติบโตสวนกระแสโควิด ด้วยยอดขายสะสมกว่า 1.2 ล้านคัน

Changan เติบโตสวนกระแสโควิด ด้วยยอดขายสะสมกว่า 1.2 ล้านคัน

ฉางอัน ออโตโมบิล เผยผลการดำเนินงานดีเยี่ยม เติบโตตามกระแสอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศจีนแม้ทั่วโลกซบเซา

Toyota Aygo X มินิครอสโอเวอร์เตรียมเปิดตัวในยุโรป พฤศจิกายนนี้

Toyota Aygo X มินิครอสโอเวอร์เตรียมเปิดตัวในยุโรป พฤศจิกายนนี้

Toyota Motor ยุโรป ประกาศนับถอยหลังเปิดตัว All-New Aygo X มินิครอสโอเวอร์รุ่นใหม่ล่าสุดที่พัฒนาบนพื้นฐานจาก GA-B ในเดือนพฤศจิกายนนี้

Toyota Corolla Altis เสริมชุดแต่ง Nurburgring ใหม่ล่าสุด เป็นเจ้าของได้แล้ววันนี้

Toyota Corolla Altis เสริมชุดแต่ง Nurburgring ใหม่ล่าสุด เป็นเจ้าของได้แล้ววันนี้

โตโยต้า แนะนำ ชุดแต่ง “Nurburgring” สำหรับ โคโรลล่า อัลติส มอบข้อเสนอสุดพิเศษ ฟรีชุดแต่ง พร้อมประกันภัยชั้น 1 และแพคเกจรับประกันรถใหม่ 5 ปี รวมมูลค่ากว่า 107,000 บาท