ประกวด Clip Video โฆษณา ชิงเงินรางวัล โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)

คัดลอก URL แล้ว

กักตัว 🥰🤗 แต่ไม่กักไอเดีย 💡 งานนี้จัดหนักจัดเต็ม 💪 กับกิจกรรมที่เหมาะกับคนรุ่นใหม่ 👩🧑 ขอเชิญทุกคนมาร่วมกันปลดปล่อยจินตนาการ สร้างสรรค์ไอเดียอย่างไร้ขีดจำกัด  พร้อมได้รับเงินรางวัล หลากหลายรายการ กับโครงการ Amuse & Amaze Season 4 “สนุก มหัศจรรย์ ที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ Season 4” โครงการดีๆ โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จัดแข่งขันประกวด Clip Video โฆษณา โดยกําหนดแนวคิดหลักให้การแข่งขันในซีซั่นนี้ ผลิต Clip Video โฆษณา ความยาว 3 นาที

ภายใต้ธีม (Theme) “So Much Fun วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีทําให้ชีวิตคนไทยสนุกสนานมากขึ้นในยุค New Normal ได้อย่างไร” เพื่อรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในอนาคตได้ อีกทั้งยังสร้างความพร้อมให้กับคนรุ่นใหม่ ให้เป็น Content Creator และ Broadcaster ที่มีคุณภาพ เผยแพร่องค์ความรู้งานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี

และนวัตกรรมไปสู่สาธารณชนงานนี้ขอเชิญชวน พี่ๆ น้องๆ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขันประกวด Clip Video โฆษณา ในโครงการ “สนุก มหัศจรรย์ ที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ Season 4”

(Amuse & Amaze Season 4 – So Much Fun Advertising Clip) เริ่มสมัคร และลงทะเบียนฟรี ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2564

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการฯ

นักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษา ระดับอาชีวศึกษา และระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย มีสถานะเป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษาและอายุไม่เกิน 25 ปี สมาชิกในทีมจำนวนไม่เกิน 1-5 คน (ไม่จำกัดคณะ สาขาวิชา และชั้นปีการศึกษา แต่ต้องมาจากสถาบันการศึกษาเดียวกัน แต่ละสถาบันสามารถส่งได้ไม่จำกัดจำนวนทีม และสามารถส่งได้ทั้งแบบเดี่ยว และแบบทีม) มีทักษะพื้นฐานในการถ่ายทำและตัดต่อภาพ และเสียงสำหรับจัดทำ Clip Video

เนื้อหาในการผลิต และสร้างสรรค์

ใน Clip Video ต้องมีป้ายหรือสัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงความเป็น อพวช. ชื่อโครงการฯ และ Theme ที่ใช้ในการจัดโครงการฯ

 • ผลงาน Clip Video ที่ส่งเข้าประกวดจะต้องมีตราสัญลักษณ์ของ อพวช. ในตอนเริ่ม และ/หรือ ปิดท้ายใน End Credit
 • ผลงานมีความยาวรวมทั้งสิ้น 3 นาที (ไม่รวมตราสัญลักษณ์ของ อพวช. )
 • ผลงานการประกวดต้องมีความละเอียดไม่ต่ำกว่า Full HD (1920×1080 Pixels) อยู่ในรูปแบบของไฟล์.mp4 และ .mov
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยส่งเข้าประกวดที่ไหนมาก่อน
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องมาจากความคิดของเจ้าของผลงานโดยมิได้คัดลอก หรือละเมิดลิขสิทธิ์ทั้งภาพ และเสียง

ระยะเวลาดำเนินโครงการฯ

ลงทะเบียนสมัครผ่าน Google Form ภายในวันที่ 1 กรกฎาคม – 16 สิงหาคม 2564

 • ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะต้องเข้าร่วม Workshop กับวิทยากรมืออาชีพ ครั้งที่ 1 ในวันที่ 21 สิงหาคม 2564
 • ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ส่ง Story Board ในวันที่ 31 สิงหาคม 2564 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฯ ที่ผ่านเข้ารอบ Story Board 20 ทีม ในวันที่ 2 กันยายน 2564
 • ผู้เข้าร่วมโครงการฯ เข้าร่วมการ Workshop กับวิทยากรมืออาชีพ ครั้งที่ 2 ในวันที่ 4 – 5 กันยายน 2564
 • ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ส่งผลงานเข้าประกวด ภายในวันที่ 13 ตุลาคม 2564 ประกาศผลการประกวด และรับรางวัล ภายในวันที่ 3 ธันวาคม 2564

***หมายเหตุ: กำหนดการ วัน เวลา และ​สถานที่ข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

เงื่อนไข

 • การตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นอันสิ้นสุด
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวด รวมทั้งไฟล์ต้นฉบับให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ และลิขสิทธิ์ของ อพวช.
 • อพวช. สามารถนำไปเผยแพร่ดัดแปลงในช่องทางต่าง ๆ ได้ โดยไม่ต้องขออนุญาต ตลอดจนสงวนสิทธิ์ไม่ส่งไฟล์ต้นฉบับที่เข้าร่วมประกวดคืนให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
 • ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ที่ได้รับเงินรางวัลจากการแข่งขันจะต้องเสียภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของจำนวนเงินที่ได้รับ

ประเภทของการประกวด และเงินรางวัลแบ่งเป็น 2 ประเภท

ได้แก่ประเภท นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประเภทบุคคลทั่วไป

 • รางวัลที่ 1 Clip Video โฆษณายอดเยี่ยมเงินรางวัล 100,000 บาท จำนวน 2 รางวัล
 • รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 50,000 บาท จำนวน 2 รางวัล
 • รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 30,000 บาท จำนวน 2 รางวัล
 • รางวัลชมเชยเงินรางวัล 10,000 บาท จำนวน 2 รางวัล
 • รางวัลพิเศษ Popular Vote ทีมที่ได้รับการกด Like มากที่สุดในสื่อออนไลน์ 20,000 บาท

เงินรางวัลรวมกว่า 400,000 บาท

เริ่มสมัคร และลงทะเบียนฟรี  ได้แล้ววันนี้เพียง Scan OR code ในภาพ หรือคลิกที่ลิงก์นี้ได้เลย https://bit.ly/363sam4
โครงการเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2564

ประกวดแข่งขัน Clip Video โฆษณา ภายใต้ Theme  ‘So much funnnn’

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองสื่อสารองค์กร อพวช.
คุณสุรัตนา ผิวนวล โทร. 096-159-1762
คุณพิมพ์ชนก สิทธิเลิศ โทร. 098-956-3784
คุณกนกวรรณ ปวุติพันธุ์ โทร. 088-619-2633
Email : pr@nsm.or.th , amuseamaze4@gmail.com

ติดตามข่าวสารโครงการผ่านสื่อออนไลน์ได้ที่
Facebook : https://bit.ly/3vYoOvu
Instagram : https://bit.ly/3xOQp3i
Twitter : https://bit.ly/3wWxp34
Youtube : https://bit.ly/3vTK8BY
Tiktok : https://bit.ly/3zWbESD


แท็ก: TREND
WRITER

Sine.m

producer n content creator under MThai :)