ขอพรพญานาคที่ไหนดี พญานาคองค์ดำแสนศิริจันทรานาคราช วัดศรีสว่างอารมณ์ จ.อุดรธานี

วัดศรีสว่างอารมณ์ อุดร ‘พญานาคองค์ดำ 9 เศียร’ โชคลาภ สำเร็จ ต้องที่นี่!

ไฮไลท์สำคัญของที่นี่คือ พญานาคองค์ดำแสนศิริจันทรานาคราช ตั้งตระหง่านอยู่ริมวังมัจฉา มีความเชื่อเรื่อง ขอโชคลาภ ความสำเร็จ  

Home / อุดรธานี / วัดศรีสว่างอารมณ์ อุดร ‘พญานาคองค์ดำ 9 เศียร’ โชคลาภ สำเร็จ ต้องที่นี่!

เป็นอีกหนึ่งวัดของภาคอีสานที่เอ็มไทยอยากแนะนำ ให้ทุกท่านได้ไปสักการะ “พญานาคองค์ดำแสนศิริจันทรานาคราช” พญานาคองค์ดำ 9 เศียร วัดศรีสว่างอารมณ์ จ.อุดรธานี โดยวัดศรีสว่างอารมณ์ เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่ในหมู่บ้าน แฝงไปด้วยธรรมชาติ มีความสงบ ร่มรื่น ไฮไลท์สำคัญของที่นี่คือ พญานาคองค์ดำแสนศิริจันทรานาคราช ตั้งตระหง่านอยู่ริมวังมัจฉา มีความเชื่อเรื่อง ขอโชคลาภ ความสำเร็จ  ถ้าพร้อมแล้ว ขอเชิญชวนทุกท่านไปชื่นชมความงามของสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ โดย หมู่ไม้พาเที่ยว เป็นผู้นำทริป

วัดศรีสว่างอารมณ์ อุดรธานี

วัดศรีสว่างอารมณ์ จ.อุดรธานี
วัดศรีสว่างอารมณ์ จ.อุดรธานี

“วัดบ้านธรรมดา ที่ไม่ธรรมดา” นี่คือนิยามของพี่หมู่ ที่มีต่อวัดแห่งนี้ จากที่ได้มาสัมผัส วัดมีสภาพแวดล้อมที่ดีและมีความพร้อมในการเป็นเจ้าบ้านที่ดี ในการเปิดการท่องเที่ยวชุมชน เพื่อแบ่งปันความสุขสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวและผู้มาเยี่ยมเยือน สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในที่นี้ เกิดจากพลังสนับสนุนและการมีส่วนร่วมของทุกคนในชุมชน

พญานาคองค์ดำแสนศิริจันทรานาคราช วัดศรีสว่างอารมณ์ จ.อุดรธานี
พญานาคองค์ดำแสนศิริจันทรานาคราช วัดศรีสว่างอารมณ์ จ.อุดรธานี

จุดเด่นของวัดศรีสว่างอารมณ์

  • องค์พญาดำแสนสิริจันทรานาคราช ตั้งตระหง่าน อยู่ริมวังมัจฉา ขนาบข้างด้วยศาลาองค์ดำแสนกายมนุษย์ที่น่าเกรงขาม 
  • และเบื้องหน้า มีพระมหาจักรพรรดิปางเปิดโลกที่ยืนเด่นเป็นประธาน
  • องค์ย่ามณีจันทรานาคินี
  • พระแม่ธรณีบีบมวยผม เทพมารดาแห่งโลก
  • ท้าวเวสสุวรรณโณร่างเขียว
  • ศาลปู่ขาว ใต้ต้นโพธิ์ใหญ่
วัดศรีสว่างอารมณ์ จ.อุดรธานี
วัดศรีสว่างอารมณ์ จ.อุดรธานี
พระแม่บีบมวยผม วัดศรีสว่างอารมณ์ จ.อุดรธานี
พระแม่บีบมวยผม วัดศรีสว่างอารมณ์ จ.อุดรธานี
ศาลาปู่ขาว วัดศรีสว่างอารมณ์ จ.อุดรธานี
ศาลาปู่ขาว วัดศรีสว่างอารมณ์ จ.อุดรธานี
วัดศรีสว่างอารมณ์ จ.อุดรธานี
วัดศรีสว่างอารมณ์ จ.อุดรธานี

การสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัดศรีสว่างอารมณ์

  • สามารถบูชาดอกไม้ ธูป เทียน ตามจุดต่างๆของทางวัดได้เลย
  • จุดธูป เทียน ตั้งจิตให้เป็นสมาธิ กล่าวบทสวด และขอพรตามที่ปรารถนา
พระมหาจักรพรรดิปางเปิดโลก วัดศรีสว่างอารมณ์ จ.อุดรธานี
พระมหาจักรพรรดิปางเปิดโลก วัดศรีสว่างอารมณ์ จ.อุดรธานี

บทสวดมหาจักพรรดิ

(นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสสะ 3 จบ)

นโม พุทธายะ พระพุทธะไตรรัตนญาณ

มณีนพรัตน์ สีสะหัสสะ สุธรรมา

พุทโธ ธัมโม สังโฆ

ยะ-ธา-พุท-โม-นะ

พุทธะบูชา ธัมมะบูชา สังฆะบูชา

อัคคีทานัง วะรังคันธัง

สีวะลี จะ มะหาเถรัง

อะหัง วันทามิ ทูระโต

อะหัง วันทามิ ธาตุโย

อะหัง วันทามิ สัพพะโส

พุทธะ ธัมมะ สังฆะ ปูเชมิ

ท้าวเวสสุวรรณ วัดศรีสว่างอารมณ์ จ.อุดรธานี
ท้าวเวสสุวรรณ วัดศรีสว่างอารมณ์ จ.อุดรธานี

คาถาท้าวเวสสุวรรณ

(ตั้ง นะโม 3 จบ)

“อิติปิโส ภะคะวา ยมมะราชาโน ท้าวเวสสุวรรณโณ มะระณัง สุขัง อะหัง สุคะโต นะโม พุทธายะ ท้าวเวสสุวรรณโณ จาตุมะหาราชิกา ยักขะพันตาภัทภูริโต เวสสะ พุสะ พุทธัง อะระหัง พุทโธ ท้าวเวสสุวรรณโณ นะโม พุทธายะ”

วัดศรีสว่างอารมณ์ จ.อุดรธานี
วัดศรีสว่างอารมณ์ จ.อุดรธานี

พี่หมู่ขอเป็นสะพานบุญ บุญใหญ่ในพรรษานี้

  • ร่วมเป็นเจ้าภาพซื้อที่ดินถวายวัด ตามช่องทางนี้ “ธนาคาร ธกส. 020188963760 ชื่อบัญชี วัดศรีสว่างอารมณ์”  เพื่อเป็นสถานที่ใช้ประโยชน์ในพระพุทธศาสนาสืบไป

วัดศรีสว่างอารมณ์ บ้านจุ้ม จ.อุดรธานี

พิกัด: วัดศรีสว่างอารมณ์ จ.อุดรธานี

ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ ๖ ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี

ขอบคุณผู้นำทริป เพจ : หมู่พาเที่ยว (หมู่ไม้)