วัดป่าดงหนองตาล จ.อุดรธานี หลวงพ่อเกศแก้ว วัดป่าดงหนองตาล จ.อุดรธานี

วัดป่าดงหนองตาล จ.อุดรธานี มนต์เสน่ห์แห่งพุทธศาสนา  

วันหยุดสุดสัปดาห์นี้ MTHAI มีสถานที่ท่องเที่ยวที่ทำบุญมาแนะนำ วัดป่าดงหนองตาล จ.อุดรธานี มนต์เสน่ห์แห่งพุทธศาสนา เป็นศาสนสถานที่เผยแพร่ธรรมะแก่พุทธศาสนิกชนที่มาปฏิบัติธรรม ณ ลานปฏิบัติธรรมบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ใกล้พระเจดีย์ศรีขุนตาล ซึ่งเป็นเจดีย์โบราณ โดยมี Landmark ที่น่าสนใจคือ พระนาคปรกพระพุทธเกศแก้วสัตตนาคามหามุนีศรีเวียงตาล หรือ "หลวงพ่อเกศแก้ว"

Home / อุดรธานี / วัดป่าดงหนองตาล จ.อุดรธานี มนต์เสน่ห์แห่งพุทธศาสนา  

วัดป่าดงหนองตาล จ.อุดรธานี วันหยุดสุดสัปดาห์นี้ MTHAI มีสถานที่ท่องเที่ยวที่ทำบุญมาแนะนำ วัดป่าดงหนองตาล จ.อุดรธานี มนต์เสน่ห์แห่งพุทธศาสนา เป็นศาสนสถานที่เผยแพร่ธรรมะแก่พุทธศาสนิกชนที่มาปฏิบัติธรรม ณ ลานปฏิบัติธรรมบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ใกล้พระเจดีย์ศรีขุนตาล ซึ่งเป็นเจดีย์โบราณ โดยมี Landmark ที่น่าสนใจคือ พระนาคปรกพระพุทธเกศแก้วสัตตนาคามหามุนีศรีเวียงตาล หรือ “หลวงพ่อเกศแก้ว” เป็นที่ระลึกนึกถึงองค์พระพุทธองค์ (พุทธานุสสติ) แก่ผู้มีความศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา เเละผู้ที่เข้ามาปฏิบัติธรรม ได้กราบได้ไหว้ บูชาสักการะ ณ ลานปฏิบัติธรรมบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์

วัดป่าดวงหนองตาล จ.อุดรธานี
วัดป่าดงหนองตาล จ.อุดรธานี
วัดป่าดงหนองตาล จ.อุดรธานี
วัดป่าดงหนองตาล จ.อุดรธานี

แต่ก่อนนั้นวัดป่าดงหนองตาล เป็นวัดเก่าแก่มาตั้งแต่โบราณ และมีถาวรวัตถุ ที่ได้ขุดพบเป็น เครื่องใช้ ไหโบราณ และพระพุทธรูปโบราณ กรมศิลปากรภาค 8 จังหวัดขอนแก่นและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียงจึงได้มาตรวจสอบ และประเมินอายุได้ประมาณ 350 ถึง 450 ปี

วัดป่าดงหนองตาล จ.อุดรธานี
วัดป่าดงหนองตาล จ.อุดรธานี

วัดป่าดงหนองตาลนั้นมีถาวรวัตถุโบราณอีกอย่างหนึ่งคืออุโบสถเก่าที่ก่อสร้างด้วยศิลาแลง ปัจจุบันได้บูรณะขึ้นเป็นหลังใหม่โดยสร้างครอบศิลาแลงอุโบสถหลังเก่าขึ้น แต่ยังคงรูปแบบในการก่อสร้างเหมือนสมัยโบราณและมีหินศิลาแลงที่ทำไว้ให้สาธุชนได้ชม

วัดป่าดงหนองตาล จ.อุดรธานี

วัดป่าดงหนองตาลตั้งอยู่กลางป่า กลางชุมชน 4 ตำบลมีตำบลกุดสระ ตำบลนาข่า ตำบลสร้างแป้น ตำบลสามพร้าว จังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็นจุดศูนย์รวมของชาวบ้านใช้เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและเป็นศูนย์รวมความศรัทธาในพระพุทธศาสนา

วัดป่าดงหนองตาล จ.อุดรธานี
วัดป่าดงหนองตาล จ.อุดรธานี
วัดป่าดงหนองตาล จ.อุดรธานี
วัดป่าดงหนองตาล จ.อุดรธานี

วัดป่าดงหนองตาล มีชื่อตามใบทะเบียนของสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติคือ วัดโนนตูมสราราม ตั้งอยู่ในเขตบ้านขมิ้น หมู่ที่ ๔ ตำบลกุดสระ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีพื้นที่โดยประมาณ ๑๖ไร่ ในปี ๒๕๑๘ ได้รับการฟื้นฟูถากถางให้เป็นสำนักสงฆ์โดย พระอาจารย์ประสงค์ ปัจจุบัน พระอธิการพิศนุ สันตมโนเป็นเจ้าอาวาส

บ่อน้ำช่างหินโบราณ ๑,ooo ปี

บ่อน้ำช่างหินโบราณ ๑,๐๐๐ ปี

ประวัติการก่อสร้างไม่ปรากฏหลักฐานแน่นอน แต่สันนิษฐานว่าน่าจะสร้างพร้อมกับบ่อน้ำโบราณ น่าจะเป็นการขุดบ่อน้ำเพื่อใช้ภายในชุมชนบ้านเมือง และอาจจะเป็นสถานที่ตัดหินศิลาแลง เพื่อนำไปก่อสร้างถาวรวัตถุต่างๆ เช่น อุโบสถ แต่ไม่ได้ถูกทับถมเหมือนบ่อน้ำโบราณ ยังคงสภาพเป็นบ่อน้ำจนถึงปัจจุบัน

เดิมทีบ่อน้ำนี้เป็นบ่อน้ำที่วัดและชุมชนแถวนี้ นำไปใช้ดื่มกิน เพราะมีรสชาติดีกว่าที่อื่น น้ำแรงมากใช้อย่างไรก็ใช้ไม่หมด ทุกๆ ปีจะมีการลงไปรื้อบ่อน้ำตลอด

มีตำนานเล่าว่า บ่อน้ำช่างหินนี้เป็นสถานที่ขึ้น-ลง ของพญานาค เคยมีพบเห็นอยู่บ่อยครั้ง ว่ามีพญานาคเลื้อยลงบ่อ มีเกล็ดสีขาวหรือสีเงิน จึงมีความเชื่อว่าเป็นทางขึ้นลงของพญานาค

วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ จึงได้บูรณะทำให้สวยงามขึ้น เหมาะแก่การใช้ประโยชน์ต่อไป

พระพุทธเมตตา พระประธานอุโบสถ
วัดป่าดงหนองตาล จ.อุดรธานี
วัดป่าดงหนองตาล จ.อุดรธานี

ท่านได้สนใจสามาถไปที่พิกัดนี้นะคะ วัดป่าดงหนองตาล จ.อุดรธานี

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก เพจ หมู่พาเที่ยว (หมู่ไม้)