วัดป่า วัดป่าเจริญราช สถานปฏิบัติธรรม

วัดป่าเจริญราช สถานปฏิบัติธรรม ชโลมจิตใจของผู้แสวงบุญ

วัดที่สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นแหล่งธรรมะอันบริสุทธิ์ เป็นที่พักใจให้กับคนที่เหนื่อยล้าจากกิจวัตรประจำวัน ได้แวะมาชโลมจิตใจให้สงบในฐานะผู้แสวงบุญได้ทุกเวลา

Home / ปทุมธานี / วัดป่าเจริญราช สถานปฏิบัติธรรม ชโลมจิตใจของผู้แสวงบุญ

วัดป่าเจริญราช วัดที่สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นแหล่งธรรมะอันบริสุทธิ์ เป็นที่พักใจให้กับคนที่เหนื่อยล้าจากกิจวัตรประจำวัน ได้แวะมาชโลมจิตใจให้สงบในฐานะผู้แสวงบุญได้ทุกเวลา

วัดป่าเจริญราช

วัดป่าเจริญราช 

พระพุทธรูป

วัดป่าเจริญราชได้ถือกำเนิดจากศรัทธาของพุทธศาสนิกชนกลุ่มหนึ่ง นำโดยพระครูปลัดวีระนนท์ วีรนนฺโท ที่มุ่งหวัง
ให้เป็นสถานที่ที่สงบและเหมาะสม วัดป่าเจริญราชจึงได้เริ่มสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2544 จากความอนุเคราะห์ของญาติธรรมท่านหนึ่งให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นการชั่วคราวจำนวน 2 ไร่ บริเวณใกล้กับหมู่บ้านเกษียณเกษตร ในระยะเริ่มต้นได้มีการปรับพื้นที่ ขุดบ่อน้ำ และก่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรมชั่วคราว โดยใช้ชื่อสถานปฏิบัติธรรมแห่งนี้ว่า “ธรรมสถานวิมลธรรม” อันมีความหมายโดยนิยามศัพท์หมายถึง “แหล่งธรรมะอันบริสุทธิ์” 

โรงอุโบสถ

เมื่อดำเนินการก่อสร้างอาคารชั่วคราวดังกล่าวข้างต้นเสร็จเรียบร้อยแล้วมีพระภิกษุ 2 รูป และสามเณร 2 รูป เข้ามาพำนักปฏิบัติธรรมและให้การอบรมธรรมะแก่ฆราวาสผู้สนใจ หนึ่งในจำนวนพระภิกษุที่พำนักอยู่ได้แก่ พระครูปลัด
วีระนนท์ วีรนนฺโท ซึ่งเป็นพระวิปัสสนาจารย์ที่สมาชิกผู้เริ่มก่อตั้งเคารพนับถือและศรัทธา อันเป็นมูลเหตุส่วนหนึ่งใน
ที่มาของธรรมสถาน การพำนักอยู่ของพระภิกษุและสามเณร ณ ธรรมสถานแห่งนี้ได้รับการอนุญาตอย่างถูกต้องทุกประการ

วัดป่าเจริญราช

โรงอุโบสถวัดป่าเจริญราช 

เมื่อมาถึงวัดป่าเจริญราช ความโดดเด่นแรกที่ทุกคนต้องได้พบเห็นนั้นก็คือ “โรงอุโบสถ” ซึ่งความพิเศษของโรงอุโบสถวัดป่าเจริญราช นั่นก็คือ ตัวอาคารเป็นทรงไทยแบบโบราณ และบันไดพญานาคที่ถูกปั้นขึ้นมาอย่างปราณีตงดงาม โดยที่นี่จะไม่ได้เรียกว่าอุโบสถ หรือพระอุโบสถแบบวัดทั่วไป แต่เลือกใช้คำว่า “โรงอุโบสถ” เนื่องจากเป็นคำเก่าแก่ที่ใช้กันมาตั้งแต่ครั้งโบราณนั่นเอง 

โรงอุโบสถ
สิม
ลายแกะสลัก
สัตว์หิมพานต์
นกหัสดีลิงค์

นกหัสดีลิงค์ สัตว์หิมพานต์

นกหัสดีลิงค์
เทพ
เทพ
วัดป่า
อุโบสถ
ปูนปั้น
พระประธาน
พระประธาน

สถานปฏิบัติธรรม

วัดป่าเจริญราชเป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดปทุมธานีแห่งที่ 13 ที่มีการอบรมวิปัสสนากรรมฐานสำหรับบุคคลทั่วไป เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่มีป่าธรรมชาติ เต็มไปด้วยความสงบสำหรับผู้ที่ต้องการแสวงบุญ ซึ่งทางวัดจะเปิดให้เข้ามาปฏิบัติธรรมตั้งแต่วันที่ 9 ของทุกเดือนเป็นต้นไป สามารถเข้าปฏิบัติธรรมได้ทุกวันตลอดทั้งเดือน โดยไม่กำหนด
ระยะเวลาการปฏิบัติ แต่ให้อยู่ปฏิบัติธรรมไม่เกินครั้งละ 7  วัน โดยมีพระวิปัสสนาจารย์เมตตาให้คำแนะนำอบรม
สั่งสอนอย่างใส่ใจ

หากท่านไหนกำลังมองหาที่ปฏิบัติธรรมเพื่อตัดความวุ่นวายของโลกภายนอก วัดป่าเจริญราชถือว่าเป็นอีกหนึ่งวัดใกล้กรุงเทพ ที่นับได้ว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจอย่างยิ่ง

ที่ตั้ง : 12/19 คลอง 11 (สายกลาง) ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150

Google map : https://goo.gl/maps/Vvdm9ByPHa2ruMA99 

เวลาเปิด – ปิด : 8.00 – 18.00 น.
เนื้อหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

โอปอล์ ปาณิสรา เป็นสะพานบุญ บูรณะสถานที่ปฏิบัติธรรม วัดผาลาด
วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร วัดเคียงวัง รางวัลอนุรักษ์สถาปัตยกรรมดีเด่น
สารทจีน 2566 ไหว้วันไหน เตรียมอะไร มีที่มาที่ไปอย่างไร

X