วัดลานนา หลวงพ่อศรีธาตุ หลวงพ่อใหญ่ศักดิ์สิทธิ์

สักการะปิดแผ่นทองพระทัยหลวงพ่อใหญ่ศักดิ์สิทธิ์ วัดลานนา

แม้ วัดลานนา จะยังไม่ได้เป็นที่รู้จักมากนัก แต่ภายในวัดยังมีหลวงพ่อใหญ่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านละแวกนั้นนิยมเข้ามากราบไหว้ขอพร

Home / ปทุมธานี / สักการะปิดแผ่นทองพระทัยหลวงพ่อใหญ่ศักดิ์สิทธิ์ วัดลานนา

สายมูชาวลำลูกกาต้องมามุง วัดลานนา วัดศักดิ์สิทธิ์ที่ซ่อนตัวอยู่กลางชุมชนในจังหวัดปทุมธานี พร้อมให้ทุกคนเข้ามากราบไหว้ สักการะบูชาเพิ่มเสริมความเป็นสิริมงคลสักครั้งในชีวิต

วัดลานนา

วัดลานนา

วัดลานนาสร้างขึ้นเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2453 จนถึงปัจจุบันก็ยังไม่ทราบนามผู้สร้าง จนกระทั่งเมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2505 จึงได้ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา โดยรอบๆ ตัวอุโบสถมีกว้าง 120 เมตร ยาว 180 เมตร ได้ผูกพัทธสีมาเมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2513 ซึ่งภายในวัดก็ยังได้เปิดสอนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญให้กับพระภิกษุสงฆ์ที่ต้องการเรียนหนังสือมาตั้งแต่ พ.ศ. 2503 ในปัจจุบันพระครูวิจิตรปริยัตยากร ดร.เจ้าคณะตำบลลำลูกกา ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัด

พระธาตุ
พระพุทธรูป
พระพุทธรูป

กราบหลวงพ่อใหญ่ศักดิ์สิทธิ์

ถึงแม้ วัดลานนา จะยังไม่ได้เป็นที่รู้จักมากนัก แต่ภายในวัดยังมีหลวงพ่อใหญ่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านละแวกนั้นนิยมเข้ามากราบไหว้ขอพร เพื่อขอสิ่งที่ปรารถนาเมื่อสมหวังดั่งคำอธิษฐานต่างก็มาทำบุญ เพื่อทำนุบำรุงวัดกันอยู่เสมอ โดยการกราบไหว้หลวงพ่อใหญ่ศักดิ์สิทธิ์นั้น ก็มีบทคาถาขอพรให้แก่ผู้ที่เข้ามากราบไหว้

หลวงพ่อใหญ่ศักดิ์สิทธิ์

คำบูชาหลวงพ่อใหญ่ศักดิ์สิทธิ์ วัดลานนา

อิมาหัง พุทธัง มะหันตัง วิสุทธัง มะหาเตชานุภาวัง กิเลสะมาระวินะยัง ปะชายะ สุขาวะหัง ภะยันตะรายัง
ตาเรนตัง ทีปะธูปะปุปเผนะ ปะฐะมะหะทะเย ปัจฉิมปาเท สุวัณณะปะฏะปิธาเนนะ จะ ปูเชมิ, ตัสสานุภาเวนะ
เม สุขัง เขมัง โภคัญจะ อะธิคัจฉามิ, สัพพะภะยันตะราโย เม นะ โหตุ, สิชฌะตุ สิชฌะตุ สิชฌะตุ.

คำแปล

ข้าพเจ้า ขอบูชาหลวงพ่อใหญ่ศักดิ์สิทธิ์ ผู้มีฤทธิ์เดชานุภาพมหาศาล
ปราบพยศหมู่มารมลายสิ้น นำความสุขร่มเย็นแก่ปวงชนให้ข้ามพ้นทุกข์โศกและโรคภัย
ด้วยดอกไม้ธูปเทียน และปิดแผ่นทองที่พระทัยในเบื้องต้น จนถึงพระบาทเป็นที่สุด
ด้วยอานุภาพแห่งการบูชานั้น ขอให้ข้าพเจ้าประสพสุขเกษมสันต์ พร้อมทั้งโภคทรัพย์นานัปการ
แคล้วคลาดจากภยันตรายทั้งปวงด้วยเทอญ
สำเร็จ สำเร็จ สำเร็จ

พระทัยปิดแผ่นทอง

พระทัยปิดแผ่นทอง

พระบาท

พระบาทปิดแผ่นทอง

นอกจากหลวงพ่อใหญ่ศักดิ์สิทธิ์แล้ว ภายในวัดก็มียังรูปหล่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ให้ผู้ที่มีจิตศรัทธาเข้ามากราบไหว้บูชา เพื่อขอพรให้สมหวังในสิ่งที่ขอกันอย่างต่อเนื่อง อาทิ

  • หลวงพ่อสมปรารถนา
  • หลวงพ่อโสธร
  • หลวงพ่อดำสัมฤทธิ์ผล
  • หลวงพ่อศรีธาตุ

คาถาบูชาหลวงพ่อสมปรารถนา

ตั้งนะโม 3 จบ
“ชินะตา ชิมานิโน เยนะเยโน สิท ธิ วะ ภา สิท ธิ”
(ว่า 3 จบ)

วัดลานนา

คาถาบูชาหลวงพ่อโสธร

ตั้ง นะโม 3 จบ
อิติ อิติ อิติ โสธโร
นะโมพุทธายะ ยะธาพุทธโมนะ

หลวงพ่อสัมฤทธิ์ผล

คาถาสัมฤทธิ์ผล

ตั้ง นะโม 3 จบ
พุท ธะ กา สะ นะมามิหัง มะโนมะยัง
ผะลัง เม โหตุ ภะยันตะราโย
เม นะ โหตุ สัพพะลาโภ เม สิชฌะตุ

หลวงพ่อหนักบุญบารมี

หลวงพ่อหนักบุญบารมี

เสี่ยงทาย อธิษฐาน บุญบารมี
ตั้งนะโม 3 จบ
อธิษฐานตามจิตมุ่งมั่นให้สมปรารถนาสัมฤทธิ์ผล

ปางสมาธิ

โดยบริเวณรอบๆ ตัววัดก็ยังมีความเงียบสงบ เหมาะสำหรับคนที่กำลังมองหาวัดที่ไม่มีความวุ่นวาย เพื่อมาทำบุญขอพรให้จิตใจผุดผ่องเป็นอย่างยิ่ง

ที่ตั้ง : 20 หมู่ที่ 2 ต.ลำลูกกา อ.ลำลูกกา คลอง 9 จ.ปทุมธานี
Google Map : https://goo.gl/maps/TYYfeCWg92LP1uxv9
เวลาเข้าชม : 07.00 – 18.00 น.

เนื้อหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ตำนาน หลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง ตะกรุดมหาโสฬสมงคล แคล้วคลาด

รู้จัก 7 สหชาติของพระพุทธเจ้าและความหมายของ สหชาติ

ต้นพระศรีมหาโพธิ์ 1 ใน 7 สหชาติของพระพุทธเจ้าตั้งอยู่ที่ใด

X