MRT สายสีม่วง วัดสวนแก้ว วัดเล่งเน่ยยี่ 2 เทวาลัยพระพิฆเนศ บางใหญ่

4 วัดดังต้องแวะ บนเส้นทางรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง

เปิดเส้นทางสายมู จากการเดินทางด้วย รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม MRT สายสีม่วง (รถไฟฟ้าสายสีม่วง) จาก นนทบุรี สู่ กรุงเทพฯ มีสถานีทั้งหมด 16 สถานี

Home / นนทบุรี / 4 วัดดังต้องแวะ บนเส้นทางรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง

เปิดเส้นทางสายมู จากการเดินทางด้วย รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม MRT สายสีม่วง (รถไฟฟ้าสายสีม่วง) จาก นนทบุรี สู่ กรุงเทพฯ มีสถานีทั้งหมด 16 สถานี เริ่มต้นจากสถานีคลองบางไผ่ สู่ สถานีเตาปูน รวมระยะทาง 23 นนทบุรี สู่ กรุงเทพฯ มีสถานีทั้งหมด 16 สถานี เริ่มต้นจากสถานีคลองบางไผ่ สู่ สถานีเตาปูน รวมระยะทาง 23 กิโลเมตร เป็นระยะทางยกระดับทั้งหมดที่ช่วยอำนวยความสะดวกสบายในการเดินทาง ประหยัดค่าน้ำมัน ไม่ต้องฝ่าควันดำ อากาศร้อน หรือรถติดบนท้องถนน ซึ่งมีถึง 4 วัดดังที่เหล่าสายบุญ สามารถเดินทางได้สะดวกสบายขึ้นด้วยรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วงได้ง่ายๆ ดังนี้

4 วัดดัง เส้นรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง

MRT สายสีม่วง
วัดเล่งเน่ยยี่ 2

1.สถานีคลองบางไผ่ : วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ วัดเล่งเน่ยยี่ 2

วัดเล่งเน่ยยี่ 2 ใช้เวลาก่อสร้างทั้งหมด 12 ปี บนเนื้อที่ 12 ไร่ รองรับการมาไหว้พระแก้ชง เสริมดวง ของชาวไทยเชื้อสายจีน และผู้ที่มีความเชื่อเกี่ยวกับเทพเจ้าจีนแก้ชง โดยที่นี่รวบรวมความศักดิ์สิทธิ์ประดิษฐานรูปเคารพเทพเจ้าเกือบทุกพระองค์ ครอบคลุมการขอโชคลาภ ขอเรื่องสุขภาพ ขอลูก

วัดเล่งเน่ยยี่ 2 มีชื่ออย่างเป็นทางการคือ “วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ คณะสงฆ์จีนนิกายรังสรรค์”

เทพเจ้าแห่งโชคลาภ (ไฉ่ซิงเอี้ย) ที่ผู้คนมักจะไหว้เป็นองค์แรกๆ ในช่วงตรุษจีน เพื่อขอโชคลาภ ความรักความสามัคคีในครอบครัวตลอดปีใหม่ ทำให้จุดเด่นของวัดนี้ คือ การแก้ชง และการเสริมดวงชะตา กับเทพเจ้าไท้ส่วยเอี้ย ซึ่งเป็น เทพเจ้าคุ้มครองดวงชะตา

พระอุโบสถ เป็นสถานที่สำคัญ และใหญ่ที่สุดในพระอาราม ประดิษฐานพระประธาน 3 พระองค์ พระศรีศากยมุนีพุทธเจ้า พระอมิตาภพุทธเจ้า และ พระไภษัชยคุรุไวฑูรย์พุทธเจ้าเป็นพระประธานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เป็นพุทธศิลป์แบบจีนที่มีพุทธลักษณะ งดงามซึ่งถอดแบบมาจากวัดมังกรกมลาวาส พระพักตร์มีลักษณะ มหาเมตตา มหากรุณา องค์พระมีพุทธลักษณะที่เด่นเป็นสง่าและงดงามยิ่ง บริเวณรอบ อุโบสถจะเป็นหินแกรนิตขนาดใหญ่สลักเสลาเป็นรูปธรรมชาติต่างๆ อีกทั้งเป็นพุทธสถานให้พุทธศาสนิกชนได้ปฏิบัติธรรม และประกอบพิธีกรรมในพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายานจีนนิกายอีกด้วย และยังเป็นอีกหนึ่งวัดที่มีคนนิยมมา แก้ชง ไหว้เทพเจ้าไท้ส่วยเอี๊ย เพื่อความเป็นสิริมงคล แก่ตัวเองและครอบครัว

การเดินทางด้วยรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง : สถานีคลองบางไผ่
ที่อยู่ : 959 หมู่ 4 ถนนเทศบาล 9 ตำบลโสนลอย อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
Google Map : https://goo.gl/maps/g5cDgev79Pz5LEVL7
เปิดให้บริการ : ทุกวัน เวลา 06.00-18.00 น.

เทวาลัยพระพิฆเนศ บางใหญ่

รูปภาพจาก FB : เทวาลัยพระพิฆเนศ บางใหญ่

2. สถานีตลาดบางใหญ่ : เทวาลัยพระพิฆเนศ บางใหญ่

หนึ่งในจุดมูเทพฮินดูแห่งใหม่นอกเมือง โดย อาจารย์ณัฐวุฒิ รัตนสุข ผู้ก่อตั้งเทวาลัยพระพิฆเนศ บางใหญ่ หลานของ อาจารย์สุชาติ รัตนสุข ผู้ก่อตั้งเทวาลัยพระพิฆเนศ ห้วยขวาง เพื่อเป็นสาธารณะประโยชน์ให้ทุกคนได้มีพึ่งพาทางใจ 24 ชั่วโมง โดยภายในเทวสถาน ประดิษฐาน องค์พระพิฆเนศปางมหาเทพไอยรา เป็นองค์ประธาน พระศิวะ พระแม่อุมา พระตรีมูรติ นอกจากนี้ ภายในเทวาลัยยังมีองค์เทพต่างๆ ทั้งพระพรหมธาดา นารายณ์ทรงสุบรรณ ที่เหมาะสำหรับการขอพรเลื่อนขั้นสำหรับผู้ที่ทำงานข้าราชการ พระพุทธภัทรกัป ปางสมาธิมือซ้ายทับมือขวา ซึ่งเชื่อกันว่า ถ้ามากราบไหว้ จากเรื่องร้ายๆ ก็จะกลายเป็นดี พระปรเมศวรเจ้า เหมาะสำหรับผู้ที่มาขอล้างไล่คุณไสยมนต์ดำ อาศรมปู่มหาฤาษีราชะปุตตะ พญาอนันตนาคราช พญากาสัก ที่มาขอพรเรื่องคดีความ ขึ้นโรงขึ้นศาลได้ รวมถึงพระอสุรินทราหู” หรือ “พระราหู” โดยในทุกคืนวันพุธจะมีพิธีบวงสรวงพระอสุรินทราหู เวลาประมาณ 20.00 น.

การเดินทางด้วยรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง : สถานีตลาดบางใหญ่
ที่อยู่ : 6/39 ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
Google Map :
https://goo.gl/maps/jKgSF9BkYXXK56c48
ปิดให้บริการ : ทุกวัน 24 ชั่วโมง

วัดสวนแก้ว

3. สถานีบางรักใหญ่ : วัดสวนแก้ว

เดิมชื่อ วัดแก้ว เป็นวัดร้างมา 80 ปี ภายหลังหลวงพ่อเทียน จิตตสุโภ และพระภิกษุอีก 3-4 รูปได้เข้ามาพำนัก แต่พื้นที่ของวัดเต็มไปด้วยพื้นที่สวน หลวงพ่อไม่สามารถจะบูรณะได้เพราะขาดบุคลากรที่จะช่วยพัฒนา

พ.ศ. 2522 หลวงพ่อเทียนได้มอบหมายให้พระพยอมและเพื่อนภิกษุเป็นผู้ดูแลรักษาวัดต่อไป ส่วนตัวหลวงพ่อเทียน กลับจังหวัดเลย จากนั้นพระพยอมได้พัฒนาพื้นที่ของวัดและเตรียมจำลองสวนโมกขพลารามให้เกิดขึ้นในเมือง ตามคำที่ท่านพุทธทาสเคยปรารภเมื่อคราวที่ยังศึกษาธรรมอยู่ที่สวนโมกข์ ท่านได้ทุ่มเทชีวิตใจเพื่อการบูรณะวัดอย่างเต็มที่และได้นำทรัพย์ส่วนตัวมาพัฒนาวัดแก้ว ภายหลังได้เปลี่ยนชื่อเป็นวัดสวนแก้ว เมื่อพัฒนาวัดจนเหมาะสมกับสภาพสิ่งแวดล้อมของวัดแล้วจึงมุ่งเผยแพร่พุทธศาสนาอีกครั้งหนึ่ง โดยพระพยอมถือเป็นพระนักเทศน์ นักพัฒนา

ด้วยปณิธานที่จะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ และเผยแพร่ศีลธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า เพื่อให้ประชาชนได้รู้จักการใช้หลักธรรมในการดำเนินชีวิตและแก้ปัญหาด้วยตนเอง ท่านจึงได้จัดตั้งมูลนิธิสวนแก้วขึ้น ในปี พ.ศ. 2529

พ.ศ. 2555 เป็นวัดพัฒนาตัวอย่างประจำปี 2555 จากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ในปี พ.ศ. 2548 มูลนิธิสวนแก้วได้รับการรับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ (ทะเบียนเลขที่ 0163) ตามความในมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 เมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2548 ภายใต้ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

การเดินทางด้วยรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง : สถานีบางรักใหญ่
ที่อยู่ : 55/1 หมู่ที่ 1 ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
Google Map : https://goo.gl/maps/FiwMp9kLqdPfaybJ6
เปิดให้บริการ : 06.30 น. – 18.00 น.

วัดเฉลิมพระเกียรติ

4.สถานีไทรม้า : วัดเฉลิมพระเกียรติ

วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร จ.นนทบุรี เป็นวัดที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 แห่งราชวงศ์จักรี ได้ทรงมีพระราชดำริสร้างพระอารามหลวงแห่งนี้ไว้เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติแด่ พระอัยกา (ตา) พระอัยกี (ยาย) และสมเด็จพระราชชนนีพันปีหลวงแห่งพระองค์ (แม่) เนื่องจาก บริเวณป้อมปราการ (ชื่อว่าป้อมทับทิม) ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาใต้ตลาดขวัญ เมืองนนทบุรี ซึ่งปัจจุบันเป็นที่ตั้งของวัดเฉลิมพระเกียรตินี้เป็นนิวาสถานเดิมแห่งพระอัยกาและพระอัยกีของพระองค์ และยังเป็นสถานที่ประสูติของสมเด็จพระศรีสุลาไลยพระราชชนนีพันปีหลวงอีกด้วย นับเป็นวัดสุดท้ายในรัชกาลก่อนที่พระองค์จะเสด็จสวรรคตในปี พ.ศ.2394

พระอุโบสถ ที่รัชกาลที่ 3 โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นด้วยสถาปัตยกรรมแบบไทยผสมจีน ตามแบบพระราชนิยม หลังคาพระอุโบสถมุงด้วยกระเบื้องรางดินเผาทำเป็นลอนลูกฟูกแบบจีน หน้าบันประดับด้วยกระเบื้องเคลือบสีสดจากประเทศจีน ประดับตกแต่งสีให้เป็นใบและดอกพุดตาน ภายในประดิษฐาน พระพุทธมหาโลกาภินันทปฏิมา พระพุทธรูปปางมารวิชัย หล่อด้วยทองแดง ขนาดหน้าตักกว้าง 6 ศอก สูง 8 ศอก 1 คืบ 4 นิ้ว

บรรยากาศภายในวัดนั้นสงบ ร่มเย็น และยังเป็นสถาปัตยกรรมแบบโบราณที่ยังคงมีความงดงาม โดยกำแพงวัดนั้นเป็นจุดเด่นด้วยเป็นวัดเพียงแห่งเดียวที่มีกำแพงแก้วและป้อมปราการทั้ง 4 มุมเหมือนป้อมปราการเมือง ทำให้เป็นสถานที่ถ่ายทำละครและภาพยนตร์พีเรียดหลายต่อหลายเรื่อง นอกจากนี้ยังติดท่าน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งหากต้องการให้อาหารปลาในบริเวณท่าน้ำก็เป็นอีกหนึ่งจุดในการทำทานอย่างสบายใจ

การเดินทางด้วยรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง : สถานีไทรม้า
ที่อยุ่ : 86 หมู่ 3 ถนนท่าน้ำนนท์ –วัดโบสถ์ดอนพรหม ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
Google Map : https://goo.gl/maps/CtpEWiYSf6WQjezU8
เวลาเข้าชม : 05.00 น. – 18.00 น.

การเดินทางด้วยรถไฟฟ้าจะช่วยลดมลพิษ ลดภาวะโลกร้อน ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ ไม่ต้องเสียเวลาหาที่จอดรถ โดยเฉพาะเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีม่วง สายฉลองรัชธรรม ที่ยังมีจุดมูอีกมากที่รอให้คุณได้เข้าไปกราบไหว้ต้อนรับมงคลดีๆ ให้แก่ชีวิตสำหรับมูขอพรด้านอื่นๆ จะมีจุดไหนให้แวะมูอีกนั้น….รอติดตามกันได้เลยค๊า

เนื้อหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

รูทมูความรัก 2 วัด สายมูเลิฟ เดินทางง่ายด้วยรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง

วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร วัดสุดท้ายในพระราชศรัทธาล้นเกล้ารัชกาลที่ 3

วิธีสรงน้ำปัญจอมฤต แด่องค์พระพิฆเนศ ในเทศกาล “คเณศจตุรถี”