ท้าวเวสสุวรรณ พญานาค วัดนครอินทร์

ขอพรความสำเร็จ หลวงพ่อทันใจสมปรารถนา วัดนครอินทร์

วัดนครอินทร์ ถูกสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2395 เดิมชาวบ้านเรียกชื่อวัดแห่งนี้ “วัดบางขุนเทียน” วัดนครอินทร์ สร้างขึ้นโดยมีนายอินทร์และนางนคร เป็นผู้ถวายที่ดินและดำเนินสร้างเพราะวัดนั้นตั้งอยู่ริมคลองบางขุนเทียน

Home / นนทบุรี / ขอพรความสำเร็จ หลวงพ่อทันใจสมปรารถนา วัดนครอินทร์

วัดนครอินทร์

วัดนครอินทร์

วัดนครอินทร์ เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่ในตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 8 ไร่ 3 งาน 76 ตารางวา อาณาเขตด้านทิศเหนือติดต่อกับซอยพิบูลสงคราม 13 ทิศตะวันออกติดต่อกับที่ดินเอกชน ทิศใต้ติดต่อกับคลองบางขุนเทียน และทิศตะวันตกติดต่อกับโรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์

วัดนครอินทร์

วัดนครอินทร์ ถูกสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2395 เดิมชาวบ้านเรียกชื่อวัดแห่งนี้ “วัดบางขุนเทียน” วัดนครอินทร์ สร้างขึ้นโดยมีนายอินทร์และนางนคร เป็นผู้ถวายที่ดินและดำเนินสร้างเพราะวัดนั้นตั้งอยู่ริมคลองบางขุนเทียน ต่อมาเปลี่ยนมาเรียกชื่อ วัดใหม่นครอินทร์และวัดนครอินทร์ เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้บริจาคที่ดินนั้นเอง

ศิลปะมอญ

อย่างไรก็ตาม จากหลักฐานทางโบราณวัตถุ สันนิษฐานกันว่าวัดนครอินทร์น่าจะสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย แรกเริ่มเดิมทีคงเป็นเพียงที่พักสงฆ์ที่ตั้งอยู่ทางฝั่งเหนือของคลองบางขุนเทียน มีหลักฐานที่ยังปรากฏอยู่คือกุฏิสงฆ์และศาลาท่าน้ำริมคลองบางขุนเทียนซึ่งผุพังเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลา ยังพบพระพุทธรูปศิลาแลงปางนาคปรกและพระพุทธรูปหินแกะสลักตามแบบสุโขทัยและอยุธยา โดยพระพุทธรูปศิลาแลงปางนาคปรกนั้นในปัจจุบันประดิษฐานอยู่ภายในวิหารด้านข้างอุโบสถ วัดได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2360 เขตวิสุงคามสีมากว้าง 27 เมตร ยาว 41 เมตร และได้ผูกพัทธสีมาเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2370

ถ้ำพญานาค
ถ้ำพญานาค
อุโบสถ

อุโบสถสร้างเมื่อ พ.ศ. 2376 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในมีพระประธานเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง 80 นิ้ว สูง 130 นิ้ว สร้างเมื่อ พ.ศ. 2376 เล่ากันว่าได้สร้างขึ้นจากองค์เดิมที่เป็นพระพุทธรูปศิลาแลงที่ได้อัญเชิญมาจากกรุงศรีอยุธยาพร้อมกับชาวมอญที่อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในเขตชุมชนตลาดขวัญและตลาดแก้วในสมัยสมเด็จพระที่นั่งสุริยาศน์อมรินทร์ ชาวบ้านเรียกว่า หลวงพ่อดำ ด้วยเหตุที่ครั้งหนึ่งชาวบ้านเผาสวนแล้วไฟเกิดลามมาไหม้ แต่องค์พระก็ยังคงสมบูรณ์เหมือนเดิมทุกประการ มีเพียงรอยดำอยู่บ้างเท่านั้น

วัดนครอินทร์
หลวงพ่อดำ

หลวงพ่อดำ

คาถาบูชาพระบรมสารีริกธาตุ

(กราบ 3 ครั้ง)
ท่องนะโม 3 จบ
พุทธังสะระณัง คัจฉามิ ธัมมังสะระณัง คัจฉามิ สังฆังสะระณัง คัจฉามิ
อิติปิโสวิเสเสอิ อิเสเสพุทธะนาเมอิ อิเมนาพุทธะตังโสอิ อิโสตังพุทธะปิติอิ
อะหัง วันทามิ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ ปูชะนัตถายะ
ปะระมะสารีริกะธาตุโย ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ

คำแปล

ข้าพเจ้าขอสักการะพระบรมสารีริกธาตุของ
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอรหันตธาตุทั้งหลาย
เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข แก่ข้าพเจ้าตลอดกาลนานเทอญ

หลวงพ่อทันใจสมปรารถนา

คำบูชาพระพุทธรูป (หลวงพ่อทันใจสมปรารถนา)

หลวงพ่อทันใจสมปรารถนา

ตั้งสมาธิ ท่องนะโม 3 จบ ให้ท่องพระคาถาบทนี้ 3 ครั้ง
ตะมะหัง ขิปปะจิตตะ พุทธัง อะภิปูชะยามิ
ตะมะหัง ขิปปะจิตตะ พุทธัง เมสิ ระสา อะภิปูชะยามิ
ขิปปะจิตตะ พุทธานุภาเวนะ สะทา โสตถี ภะวันตุเม
ขิปปะจิตตะ พุทธานุภาเวนะ สะทา มะหาลาโภ ภะวันตุเม
ขิปปะจิตตะ พุทธานุภาเวนะ สะทา มะหายะโส ภะวันตุเม
พุทธ้ง มหาลาภัง ธัมมัง มหาลาภัง สังฆัง มหาลาภัง
อิติปิโส ภะคะวาติฯ นะชาลิติฯ อิสะวาสุฯ อุอากะสะฯ

ท้าวเวสสุวรรณ

คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ

ท่องนะโม 3 จบ

อิติปิโส ภะคะวา ยมมะราชาโน ท้าวเวสสุวรรณโณ มะระณัง
สุขัง อะหัง สุคะโต นะโม พุทธายะ ท้าวเวสสุวรรณโณ
จาตุมะหาราชิกา ยักขะพันตาภัทภูริโต เวสสะ พุสะ พุทธัง อะระหัง
พุทโธ ท้าวเวสสุวรรณโณ นะโม พุทธายะ

รูปปั้นหลวงพ่อคูณ

ที่อยู่ : เลขที่ 370 หมู่ 6 ถนนพิบูลสงคราม ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Google map : https://goo.gl/maps/VuU4bBpc46QkaqB77
เวลาทำการ : 08.00 น. – 18.00 น.

ใส่บาตรออนไลน์

ทีมงาน MThai เต็มใจเป็นสะพานบุญ เปิดบริการชุด ใส่บาตรออนไลน์ ในวันที่ 25 ก.ค. 2566 ด้วยอาหารสุขภาพสำหรับพระภิกษุสงฆ์ สามเณร

  • ใส่บาตร รายครั้ง ชุดละ 149 บาท
  • ใส่บาตร รายเดือน 4 ชุด 589 บาท

โอนชำระเงิน ธนาคารกรุงเทพ
👉 ชื่อบัญชี บริษัท โมโน ไซเบ้อร์ จำกัด
👉 เลขที่บัญชี : 233-0-21741-1

โอนเงินแล้ว ส่งสลิปการโอนเงิน แจ้งชื่อผู้ทำบุญ INBOX แจ้งแอดมินได้ที่ https://m.me/18079440675

ชมถ่ายทอดสดใส่บาตรได้ที่เพจ MThai (25 ก.ค. 2566 เวลา 07.00 น.) เป็นต้นไป

ภาพโดย SUTEE
เนื้อหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

บูชาพญานาคตามวันเกิด พร้อมบทสวดบูชาพญานาค

วิธีบูชาพญานาค และเคล็ดลับการตั้งบูชาพญานาคในบ้าน

ไหว้ท้าวเวสสุวรรณปลดหนี้ ขอพรความรักหลวงพ่อสีชมพู วัดเถรพลาย