คาถาบูชาพญาศรีสัตตนาคราช พญานาค พญาศรีสัตตนาคราช

ตำนาน พญาศรีสัตตนาคราช แลนด์มาร์คศูนย์รวมจิตใจชาวนครพนม

ชาวนครพนมเชื่อว่า พญาศรีสัตตนาคราชได้เลื้อยลอยมาตามลำน้ำโขง เมื่อผ่านมาถึงริมฝั่งโขงนครพนม เห็นว่าเป็นสถานที่ที่เหมาะสมจะขึ้นมาบนฝั่งเพื่อดูแล ความอยู่ดีกินดี ความผาสุข ร่มเย็นแก่บ้านเมืองแห่งนี้

Home / นครพนม / ตำนาน พญาศรีสัตตนาคราช แลนด์มาร์คศูนย์รวมจิตใจชาวนครพนม

แลนด์มาร์คอันโด่งดังศูนย์รวมจิตใจของชาวนครพนม นั่นก็คือ พญาศรีสัตตนาคราช สร้างด้วยทองเหลืองทั้งองค์ มีขนาดกว้าง 4.49 เมตร สูง 10.90 เมตร น้ำหนักรวม 9 ตัน ประดิษฐานอยู่บนแท่นรวมความสูง 16.29 เมตร ประดิษฐานอยู่บนลานศรีสัตตนาคราช หน้าสำนักงานป่าไม้ ถนนสุนทรวิจิตร ในเขตเทศบาลเมืองนครพนม ที่หากใครได้ไปเยือนเมืองนี้ต้องแวะไปกราบองค์ พญาศรีสัตตนาคราช ริมฝั่งโขงกันเสียก่อน

ตำนานพญาศรีสัตตนาคราช

พญาศรีสัตตนาคราช

เรื่องราวของพญานาค ถือเป็นความเชื่อ ความศรัทธาที่มีร่วมกันของ 2 ประเทศบ้านพี่เมืองน้องริมฝั่งโขงอย่าง สปป.ลาว และ ไทยเราที่มีมาอย่างช้านาน โดยมีเรื่องเล่ากันมาว่า แม่น้ำโขงในแต่ละฝั่งจะมีราชาแห่งพญานาค คอยดูแลคุ้มครองอยู่ โดย พญาศรีสัตตนาคราช เป็นกษัตริย์แห่งพญานาคฝั่งลาวลักษณะมี 7 เศียร ทรงฤทธิ์เดช ชอบจำศีล ปฏิบัติธรรม ส่วนฝั่งไทยนั้นมี พญาศรีสุทโธนาคราช (นาคาธิบดีสีสุทโธ) เป็นกษัตริย์พญานาคฝั่งไทย ซึ่งเป็นพญานาคเศียรเดียว เล่ากันอีกว่า ทั้งสองราชาพญานาคคู่นี้เป็นสหายรักที่กันมาก

ความหมายที่ซ่อนอยู่ในองค์พญาศรีสัตตนาคราช

พญาศรีสัตตนาคราช

งานประติมากรรมพญาศรีสัตตนาคราชที่ลานศรีสัตตนาคราช จ.นครพนมนั้น เป็นองค์พญานาค 7 เศียร ประทับพักอิริยาบทสงบนิ่งขดลำตัว 3 ชั้น บ่งบอกถึงความสงบสุขของจังหวัดนครพนมที่พญานาคเลือกเป็นที่ประทับ รูปทรง 7 เศียร เมื่อรวมกันแล้ว รูปทรงจะคล้ายดอกบัวซึ่งในตำนานพญานาคจะเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา หน้าหรือลำตัวพญานาคจะอวบอ้วน เยือกเย็นเปรียบดั่งผู้หลักผู้ใหญ่ใจดีที่สลัดสิ้นซึ่งกิเลส ตัณหา ราคะ เปี่ยมด้วยคุณธรรม ผู้มาขอพรจากท่านจะได้รับความสมประสงค์ สมปรารถนาทุกคน สังวาลย์ที่ประดับศอสื่อถึงสัญลักษณ์ของจังหวัดนครพนม ซึ่งมีองค์พระธาตุพนมอันเป็นศูนย์รวมจิตใจ ของพี่น้องพุทธศาสนิกชนทั่วโลก และอาณาจักรศรีโคตรบูรณ์ที่เจริญรุ่งเรืองในอดีต

ถือว่าเป็นพญานาคองค์เดียวในโลกที่ไม่เหมือนใคร เพราะที่พระศอมีสร้อยสังวาลย์ที่นำเอาสัญลักษณ์เหนือซุ้มประตูองค์พระธาตุพนมมาสวมคล้องไว้ แสดงถึงองค์พญานาคที่มีความผูกพัน เชื่อมโยง พิทักษ์ ปกปักรักษาองค์พระธาตุพนมตามตำนานที่กล่าว

พญาศรีสัตตนาคราช

ฮวงจุ้ยของการตั้งองค์พญาศรีสัตตนาคราช

พญาศรีสัตตนาคราช หันหน้าไปทางทิศเหนือเฉียงตะวันออก ที่ 6 องศา 20 ฟิลิปดา

ทิศเหนือ บ่งบอกถึงการหันหน้ามองเมืองนครพนม ซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขง อันจะนำสู่ความเจริญรุ่งเรือง มีเกียรติยศ ชื่อเสียง ประกาศศักดิ์ศรีบารมีให้แก่เมืองนครพนมให้ลือเลื่องชื่อขจรขจาย การว่ายไหลทวนกระแสน้ำโขงขึ้นไปทางเหนือเปรียบประดุจการแสดงถึงพละกำลังที่ยิ่งใหญ่ แข็งแรง

การหันเฉียงตะวันออก นำไปสู่การออกได้ทุกช่องทาง ไม่ติดขัด ไม่ขัดสน ทำมาค้าขายคล่องออกตัวได้ดีปราศจากปัญหา อุปสรรค ทั้งปวง

หากหันไปทางทิศใต้ ก็จะเป็นการไหลไปตามน้ำโขง ซึ่งอธิบายเปรียบได้เสมือนปลาที่กำลังจะหมดแรง หมดพละกำลัง หรือสัตว์ที่กำลังจะตายเท่านั้นที่จะไหลไปตามน้ำ

หากหันไปทิศตะวันตก ก็ดุจดั่งพระอาทิตย์ตกดิน ตกต่ำขาลง ที่กำลังจะลับเหลี่ยมเขา นำไปสู่ความมืดมิด บอดสนิทในลาภ ยศ สรรเสริญ สุข อันผู้คนมิพึงปรารถนาได้พบพาน

ดังนั้นแล้ว องค์พญาศรีสัตตนาคราช จึงหันหน้าไปทางทิศเหนือเฉียงตะวันออกเพื่อความหมายอันเป็นมงคลนี้เอง

ทำไมประทับอยู่ที่นครพนม

พญานาค

ชาวนครพนมเชื่อว่า พญาศรีสัตตนาคราชได้เลื้อยลอยมาตามลำน้ำโขง เมื่อผ่านมาถึงริมฝั่งโขงนครพนม เห็นว่าเป็นสถานที่ที่เหมาะสมจะขึ้นมาบนฝั่งเพื่อดูแลความเป็นอยู่ ให้อุดมสมบูรณ์ ผาสุขร่มเย็นแก่บ้านนี้เมืองนี้ จึงเลื้อยขึ้นมาบนฝั่ง พอถึงลานอันมีมงคลแล้ว พญาศรีสัตตนาคราช ได้พิจารณาเห็นว่า ผิวกายของท่านได้ผ่านพบอุปสรรคโคลนตมคราบไคลที่มัวหมอง เปรียบได้กับกิเลส ตัณหา ราคะ อันเป็นมลทิน ที่ติดตามผิวกาย สมควรที่จะลอกคราบไคลเหล่านั้นไว้เบื้องล่างให้เหลือผิวกายเป็นสีทองอร่ามเป็นสิริมงคล ก่อนที่จะเลื้อยขึ้นไปขดอยู่บนแท่น อันเป็นเอกมงคล พญาศรีสัตตนาคราชจึงได้ลอกคราบไว้ ดังปรากฏให้เห็นเป็นวงโค้งของคราบ มีลักษณะลอดและโผล่จากพื้นดิน 2 วงโค้ง มีคราบหางโผล่ปรากฏในบ่อน้ำที่อยู่ไม่ห่างจากวงคราบมากนัก

คาถาบูชาพญาศรีสัตตนาคราช

จุดธูปหอม 19 ดอก พวงมาลัยดอกมะลิ 1 พวง

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ (3จบ)

กาเยะนะ วาจายะ วะ เจตะสาวา

อิมัง สิริสัตตะนาคะ ราชะนามะกัง

อะหัง วันทามิ สัพพะทา

สัพพะโสตถี ภะวันตุ เม

คำแปล

ข้าพเจ้า ขอน้อมกาย วาจา

และจิตใจ กราบไหว้วันทา

พญานาคะราช นามว่า

ศรีสัตตนาคราชตนนี้

ขอความสุขสวัสดี จงบัง

เกิดมีแก่ข้าพเจ้าทุกเมื่อเทอญ

นครพนม

และในปีนี้จังหวัดนครพนม กำหนดจัดงานบวงสรวงพญาศรีสัตตนาคราช (7 เดือน 7) ระหว่างวันที่ 7 -13 กรกฎาคม 2566 (ตลอด 7 วัน 7 คืน) สามารถไปสักการะขอพรพญาศรีสัตตนาคราช และร่วมสนุกในงานได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ
ซึ่งงานนี้ ทีมงาน MTHAI ได้นำทุกรายชื่อผู้ที่ดาวน์โหลดแอป MTHAI เข้าร่วมพิธีบวงสรวงพญาศรีสัตตนาคราช ณ ลานพญาศรีสัตตนาคราช ริมฝั่งแม่น้ำโขง เมืองนครพนม นำโดยอาจารย์ คฑา ชินบัญชร นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรม สำหรับ “MTHAI พามู” เป็นที่เรียบร้อยแล้วอีกด้วย หากใครยังไม่ได้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น MTHAI อย่ารอช้า
คราวหน้า MTHAI พามูจะไปที่ไหน จะได้ไม่พลาดมีรายชื่อไปร่วมงานมงคลด้วยกันนะคะ ^ ^

อ. คฑา ชินบัญชร
MThai พามู
MThai พามู

ดาวน์โหลดติดมือถือเป็นมงคลยิ่ง
📲 มือถือแอนดรอยด์
https://play.google.com/store/search?q=mthai&pli=1&c=apps

📲 มือถือ ios ไอโฟน
https://apps.apple.com/gr/app/mthai-com/id471243201

โหลดเลย โหลดฟรี โหลดแล้วดี เชื่อสิ ^ ^

มูครบ จบที่ MTHAI

ภาพถ่ายโดย : อ. ณัฐ และ ภาพ ai โดย SUTEE

ที่ตั้ง : ลานศรีสัตตนาคราช หน้าสำนักงานป่าไม้ ถนนสุนทรวิจิตร ในเขตเทศบาลเมืองนครพนม จ.นครพนม
Google map : https://goo.gl/maps/j3s9Ng6ZoQ1a4acz8
เวลาเปิด – ปิด : เปิด 24 ชั่วโมง

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

บูชาพญานาคตามวันเกิด พร้อมบทสวดบูชาพญานาค

วิธีบูชาพญานาค และเคล็ดลับการตั้งบูชาพญานาคในบ้าน

ขอพร พญานาค ตามตระกูล ขอถูกเรื่องเห็นผลไวดั่งใจแน่นวล