พระไพรีพินาศ วัดจุฬาภรณ์วนาราม สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี อุโมงค์ป่าไผ่

กราบพระไพรีพินาศ ถ่ายรูปกับอุโมงค์ไผ่ วัดจุฬาภรณ์วนาราม จ.นครนายก

ต่อมาสมเด็จพระญาณวโรดม ออกหนังสือขอพระราชทานนามวัด และได้พระราชทานนามว่า "วัดจุฬาภรณ์วนาราม" พร้อมด้วยพระราชทานตราสัญลักษณ์ จฬ เป็นตราประจำวัด

Home / นครนายก / กราบพระไพรีพินาศ ถ่ายรูปกับอุโมงค์ไผ่ วัดจุฬาภรณ์วนาราม จ.นครนายก

วัดจุฬาภรณ์วนาราม เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายธรรมยุติกนิกาย ตั้งอยู่ในตำบลบ้านพริก อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก วัดจุฬาภรณ์วนารามสร้างขึ้นในโอกาสที่สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารีทรงพระชนมายุ 50 พรรษา เมื่อแรกสร้างสมเด็จพระญาณวโรดม อดีตเจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหารและคณะกรรมการมูลนิธิส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ในพระราชูปถัมภ์ ลงความเห็นว่า สร้างขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติในโอกาสอันสำคัญ โดยนายมานะ ปิ่นมงคล ได้ถวายที่ดินแก่พระธรรมวราจารย์ วัดบวรนิเวศวิหาร จำนวน 47 ไร่ เมื่อ พ.ศ. 2548 และได้โอนที่ดินแปลงนี้ไว้เป็นกรรมสิทธิ์ของมูลนิธิส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ในพระราชูปถัมภ์

วัดจุฬาภรณ์วนาราม จ.นครนายก

วัดจุฬาภรณ์วนาราม

พระธรรมวราจารย์ ได้เข้าดำเนินการปรับปรุงสถานที่เมื่อ พ.ศ. 2549 และได้ปรับพื้นที่ดินเพื่อสร้างวัดแต่ยังคงรักษาต้นไม้เอาไว้ และปลูกต้นไผ่ให้แนวทางเดินเพื่อความร่มเย็น และต่อมาสมเด็จพระญาณวโรดม ออกหนังสือขอพระราชทานนามวัด และได้พระราชทานนามว่า “วัดจุฬาภรณ์วนาราม” พร้อมด้วยพระราชทานตราสัญลักษณ์ จฬ เป็นตราประจำวัด

พระไพรีพินาศ

พระไพรีพินาศ

พระไพรีพินาศ
พระพุทธรูป
พระประธาน
ต้นไม้

ภายในวัดประดิษฐานพระไพรีพินาศองค์ใหญ่ พระบรมสาริกธาตุพุทธเตชะมงคลชัย ท่ามกลางธรรมชาติของหมู่แมกไม้เช่น ต้นยางนา ต้นโพธิ์อินเดีย ต้นพระพุทธเจ้า 5 องค์ และอีกหนึ่งจุดแลนด์มาร์คสำคัญของจังหวัดนครนายกคือ อุโมงค์ป่าไผ่ทางเข้าวัด ตลอดระยะทางประมาณ 500-600 เมตร ด้วยซุ้มต้นไผ่สูงใหญ่ที่โค้งเข้าหากัน ดูเหมือนเป็นอุโมงค์ไผ่ คล้ายกับ ป่าไผ่อาราชิยามะ ที่ เกียวโต ประเทศญี่ปุ่นนั่นเอง

ป่าไผ่
อุโมงค์ป่าไผ่
อุโมงค์ป่าไผ่
อุโมงค์ป่าไผ่

แวะนครนายกครั้งหน้าต้องไม่พลาดไปกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทำบุญและถ่ายรูปกับจุดแลนด์มาร์คแบบนี้กันสักหน่อยแล้ว

ภาพโดย นนท์

ที่อยู่ : ตำบลบ้านพริก อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
Google map : https://goo.gl/maps/56mbVoJfRSHMqPx86
เวลาทำการ : 06.00 น. – 18.00 น.

เนื้อหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ขึ้นบันได 227 ขั้นสักการะรอยพระพุทธบาท วัดเขานางบวช นครนายก
กราบพระพุทธชินราชจำลององค์ใหญ่ที่สุดในไทย วัดศรีกะอาง จ.นครนายก
วัดเขาชะโงก สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า