ท้าวเวสสุวรรณ วัดสายอำพันธ์เอมสาร หลวงปู่ทวด

กราบขอพรท้าวเวสสุวรรณ วัดสายอำพันธ์เอมสาร ดอนเมือง

หลวงพ่อสมปรารถนาและท้าวเวสสุวรรณ วัดสายอำพันธ์เอมสาร ถือได้ว่าศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนัก หากได้มากราบไหว้ขอพร ขอให้รักษาศีล 5 อยู่เป็นนิจ

Home / กรุงเทพมหานครฯ / กราบขอพรท้าวเวสสุวรรณ วัดสายอำพันธ์เอมสาร ดอนเมือง

วัดสายอำพันธ์เอมสาร ดอนเมือง

วัดสายอำพันธ์เอมสาร

วัดสายอำพันธ์เอมสาร เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ย่านดอนเมือง จ.กรุงเทพมหานคร ตั้งวัด เมื่อ พ.ศ. 2546 รับวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. 2549 ภายในวัดประดิษฐาน หลวงพ่อสมปรารถนา ภายในสวนธมฺมโฆสโกอันร่มรื่น สวนบริเวณลานวัด ประดิษฐานท้าวเวสสุวรรณ จตุมหาราชิกา และหลวงปู่ทวดให้เหล่าพุทธศาสนิกชนได้มากราบไหว้บูชา เข้าวัด ทำบุญกัน

ท้าวเวสสุวรรณ จตุมหาราชิกา

ท้าวเวสสุวรรณ

คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ

ตั้งนะโม 3 จบ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ

ปุตตะ กาโม ละเภ ปุตตัง ธะนะกาโม ละเภ ธะนัง อัตถิกาเย กายะยายะ เทวานัง ปิยะตัง สุตตะวา
อิติปิ โส ภะคะวา ยมมะราชาโน ท้าวเวสสุวรรณโณ
มะระณัง สุขัง อะหัง สุคะโต นะโม พุทธายะ
ท้าวเวสสุวรรณโณ จาตุมะหาราชิกา ยักขะพันตาภัทภูริโต
เวสสะ พุสะ พุทธัง อะระหัง พุทโธ ท้าวเวสสุวรรณโณ นะโม พุทธายะ

ศาลา
พระพุทธรูป
วัดสายอำพันธ์เอมสาร
อุโบสถ

อุโบสถ

สวนธมฺมโฆสโก

กราบสักการะ หลวงพ่อสมปรารถนา สำเร็จสมปรารถนาทุกประการ

หลวงพ่อสมปรารถนา

หลวงพ่อสมปรารถนา พระพุทธปฏิมาวัดสายอำพันธ์เอมสาร พระพุทธรูปปางปฐมเทศนา เนื้อหินทรายขาวล้วน หน้าตักกว้าง 76 นิ้ว สูง 132 นิ้ว ได้อัญเชิญมาไว้ในสวนธมฺมโฆสโก เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ด้วยพุทธลักษณะอันวิจิตรงดงามสมด้วยพุทธลักษณะนิยม เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาอันบุคคลใดได้กราบสักการะตั้งสัจจะอธิษฐานขอพร ก็จะบังเกิดผลสัมฤทธิ์สมปรารถนา ดังคำอธิษฐาน

หลวงพ่อสมปรารถนา

พระคาถาบูชา สมเด็จพระพุทธสมปรารถนา

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ

อิมินา สักกาเรนะ ธัมมะโฆสะการาเม สัพพพสัมปัตติสิทธยาวะหัง
โลกะนาถัง นะราสะภัง พุทธะรูปัง อะภิปูชะยามิ ตัสสานุภาเวนะ
ทีฆายุโก โหมิ อะโรโค โหมิ
ทีฆายุโก โหมิ อะโรโค โหมิ
ทีฆายุโก โหมิ อะโรโค โหมิ
สุขิโต โหมิ สิทธิกิจจัง สิทธิกัมมัง ปิยัง มะมะ ปะสิทธิลาโภ ชะโย โหติ สัพพะทา
(หลวงพ่อ สมปรารถนาอิจฉิตะปัตถะนะทะทะชินะภะคะวา) อะภิปาเลตุ มัง นะโมพุทธายะ ฯ

บทแปลพระคาถา

ข้าพเจ้าขอบูชาอย่างยิ่งซึ่งพระพุทธเจ้า ผู้ให้ความสำเร็จแห่งสมบัติทั้งปวง ผู้เป็นที่พึ่งของชาวโลก
ผู้องอาจในหมู่นรชน ซึ่งประดิษฐานอยู่ในสวน ชื่อว่า ธรรมโฆสกะนี้
ด้วยสักการะนี้ ด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ขอข้าพเจ้า จงเป็นผู้มีอายุยืน ไม่มีโรคภัยเบียดเบียน มีแต่ความสุข
และขอกิจการ งานของข้าพเจ้า จงสำเร็จ
และขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นที่รัก เป็นผู้มีโชคลาภ มีชัยชนะ
ขอพระผู้มีพระภาคเจ้า ผู้ให้สิ่งที่ต้องการ ที่ปรารถนาแล้ว
โปรดรักษาข้าพระองค์ในกาลทุกเมื่อขอความนอบน้อม จงมีแก่พระพุทธเจ้า ฯ

หลวงปู่ทวด

หลวงปู่ทวด

นอกจากนี้ ภายในวัดยังประดิษฐานหลวงปู่ทวด องค์ใหญ่ให้พุทธศาสนิกชนได้มากราบไหว้เป็นสิริมงคลกลับไป

หลวงปู่ทวด

พระคาถาบูชาองค์หลวงปู่ทวด

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ

นะโม โพธิสัตโต อาคันติมายะ อิติภะคะวา
นะโม โพธิสัตโต อาคันติมายะ อิติภะคะวา
นะโม โพธิสัตโต อาคันติมายะ อิติภะคะวา
ข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่เจ้าพระคุณสมเด็จหลวงปู่ทวด
ผู้เป็นพระโพธิสัตว์ เป็นผู้มีโชคซึ่งเข้ามาสถิตอยู่ในตัวของข้าพเจ้า

วัดสายอำพันธ์เอมสาร เป็นวัดอันสงบ ร่มรื่น เหมาะแก่การมาเข้าวัดทำบุญ ฟังเทศน์ ฟังธรรม ฝึกจิตวิปัสสนา นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านในย่านสีกัน ที่มักมาทำบุญที่วัดนี้อยู่เป็นประจำ

ภาพโดย แพรว

ที่อยู่ : ม. 4 ถนนประชาอุทิศ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
Google map : https://maps.app.goo.gl/ZFw2233H32QTuykA8
เวลาทำการ : 06.00 น. – 18.00 น.

เนื้อหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ขอพรโชคลาภ ท้าวเวสสุวรรณและไอ้ไข่ วัดเทพลีลา กรุงเทพฯ
ขอพรท้าวเวสสุวรรณ ปางเสวยสุข วัดทองศาลางาม ย่านภาษีเจริญ
ไหว้ท้าวเวสสุวรรณองค์ใหญ่เปิดดวงรับทรัพย์ ณ วัดพังม่วง