พญานาค พ่อปู่ศรีสุทโธ วัดทองบน แม่ย่าปทุมมา

สักการะพญานาค พ่อปู่ศรีสุทโธ-แม่ย่าปทุมมา วัดทองบน พระราม 3

ภายในวัดประกอบด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมาย ทั้งพระบรมสารีริกธาตุ หลวงพ่อสมปรารถนา พระราหู พระพิฆเนศ เจ้าแม่กวนอิม ท้าวเวสสุวรรณ และจุดมูสำคัญที่เป็นที่กล่าวขวัญถึงกันอย่างมากนั่นคือ ศาลพ่อปู่ศรีสุทโธ-แม่ย่าปทุมมา ริมแม่น้ำเจ้าพระยาภายในบริเวณวัด

Home / กรุงเทพมหานครฯ / สักการะพญานาค พ่อปู่ศรีสุทโธ-แม่ย่าปทุมมา วัดทองบน พระราม 3

ถึงแม้วัดทองบนจะเป็นวัดเล็กๆ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา แต่ก็เป็นวัดที่สามารถรวบรวมจิตศรัทธาจากญาติโยมเอาไว้ได้อย่างต่อเนื่องมาตลอดหลายปีที่ผ่านมา ภายในวัดประกอบด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมาย ทั้งพระบรมสารีริกธาตุ หลวงพ่อสมปรารถนา พระราหู พระพิฆเนศ เจ้าแม่กวนอิม ท้าวเวสสุวรรณ และจุดมูสำคัญที่เป็นที่กล่าวขวัญถึงกันอย่างมากนั่นคือ ศาลพ่อปู่ศรีสุทโธ-แม่ย่าปทุมมา ริมแม่น้ำเจ้าพระยาภายในบริเวณวัด รวมไปถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ อีกหลายจุด

วัดทองบน

วัดทองบน

สันนิษฐานว่าวัดทองบนสร้างขึ้นประมาณ พ.ศ. 2423 จากคำบอกเล่า มีคู่สามีภรรยาคู่หนึ่งชื่อ ปู่ทอง ย่าเอม ได้บริจาคที่ดินแปลงหนึ่งสร้างวัด ตั้งชื่อว่า วัดทองเอม ตามชื่อของผู้สร้าง โดยมีพระอาจารย์พัดเป็นเจ้าอาวาสรูปแรก และหลวงปู่ขำเป็นเจ้าอาวาสรูปที่ 2

พญานาค
อุโบสถ

หลังจากนั้น เมื่อวัดว่างเจ้าอาวาสไม่มีผู้ดูแล ปู่ทองจึงออกบวชเป็นพระภิกษุเพื่อปกครองดูแลวัดในช่วงนั้น ฝ่ายย่าเอมก็บวชเป็นชีรักษาศีลอุโบสถอยู่ในวัดนี้เช่นเดียวกัน ต่อมาในสมัยของพระอาจารย์เพิ่ม เจ้าอาวาสรูปที่ 4 ได้เปลี่ยนชื่อวัดมาเป็น “วัดทองบน” ยังมีประชาชนเรียกชื่อวัดอีกนามหนึ่งว่า วัดนอก เพราะตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำนอกสวน คู่กับวัดในหรือวัดดอกไม้

หลวงพ่อสมปรารถนา

หลวงพ่อสมปรารถนา

หลวงพ่อสมปรารถนา
เจดีย์

ในสมัยแรก วัดมีพระภิกษุอยู่จำพรรษา ประมาณ 4-5 รูป มีกุฏิ 2 หลัง และสร้างเพิ่มขึ้นอีก 4 หลังรวมเป็น 6 หลัง ต่อมาปี พ.ศ. 2490 กุฏิไฟไหม้ 2 หลัง พังไปตามสภาพ 2 หลัง ในสมัยพระอาจารย์สมร เจ้าอาวาสรูปที่ 6 ได้สร้างเพิ่มขึ้นอีก 4 หลัง รวมเป็น 6 หลังเท่าเดิม

พระประธาน
พระประธาน
คาเฟ่

เนื่องจากวัดทองบนตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาจึงเกิดน้ำท่วมตลอดทั้งปี อาคารเสนาสนะต่าง ๆ ชำรุดทรุดโทรมมาก ในสมัยพระมหารส รกฺขิตธมฺโม เจ้าอาวาสรูปที่ 7 ได้พัฒนาวัดอย่างต่อเนื่องเรื่อยมา ปัจจุบันวัดทองบนได้รับประกาศแต่งตั้ง จากมหาเถรสมาคม อนุมัติจัดตั้งสำนักเรียนวัดทองบน เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2565 และสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกรุงเทพมหานคร แห่งที่ 68 โดยใช้ศาลาอเนกประสงค์ขนาดใหญ่ 2 ชั้น เป็นที่เรียนนักธรรมและบาลีของพระภิกษุ สามเณรและปฏิบัติธรรมของพุทธศาสนิกชน

พระราหู
วัดทองบน
เติมน้ำมันตะเกียง

นอกจากนี้ ยังสามารถมาปล่อยปลา ทำบุญโลงศพ หรือจะฌาปนกิจสัตว์เลี้ยง ทางวัดนี้ก็มีพื้นที่ให้บริการ
ภาพโดย แพรว

ที่อยู่ : เลขที่ 670 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
Google map : https://maps.app.goo.gl/TR6goNybtrdJsRmc9
เวลาทำการ : 08.00 น. – 17.00 น.

เนื้อหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ชี้เป้า 5 พิกัด ทำบุญโลงศพ เสริมดวงชะตา ผ่อนหนักเป็นเบา
ขอพรสะเดาะเคราะห์ สวดนพเคราะห์ พระราหู ณ วัดขุนจันทร์
ขั้นตอนในการ บวงสรวงพระราหู เพื่อให้พ้นเคราะห์ มีโชคลาภ ฉบับทำเองได้ที่บ้าน