พระราหู วัดขุนจันทร์ วัดวรามาตยภัณฑสาราราม สวดนพเคราะห์ สะเดาะเคราะห์

ขอพรสะเดาะเคราะห์ สวดนพเคราะห์ พระราหู ณ วัดขุนจันทร์ ตลาดพลู

จะมูสะเดาะเคราะห์ขอพรพลิกร้ายกลายเป็นดี ย่านธนบุรีต้องมาวัดขุนจันทร์ ตลาดพลู เต็มไปด้วยพุทธศิลปะไทย - พม่า และสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกมากมาย

Home / กรุงเทพมหานครฯ / ขอพรสะเดาะเคราะห์ สวดนพเคราะห์ พระราหู ณ วัดขุนจันทร์ ตลาดพลู

วัดขุนจันทร์ ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี 2370 โดย“พระยามหาอำมาตย์” (ป้อม) พระสุริยภักดี เจ้ากรมพระตำรวจสนมทหารขวาในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 แห่งราชวงศ์จักรี เหตุที่ตั้งชื่อว่า วัดขุนจันทร์ ด้วยเพราะพระยามหาอำมาตย์” (ป้อม) พระสุริยภักดีได้รับชัยชนะจากศึกที่เวียงจันทน์นั่นเอง จวบจนตัววัดได้ชำรุดทรุดโทรมลง “ท้าวภัณฑสาร” ธิดาของพระองค์จึงได้บูรณะปฏิสังขรณ์ส่วนต่างๆ ภายในวัดใหม่ และและขอพระราชทานชื่อใหม่จากรัชกาลที่ 5 ได้ชื่อว่า “วัดวรามาตยภัณฑสาราราม” เมื่อปี พ.ศ. 2426

วัดขุนจันทร์ ตลาดพลู

วัดขุนจันทร์

ทั้งนี้รูปแบบส่วนใหญ่ของวัดขุนจันทร์จะเป็นการผสมผสานกันระหว่างศิลปะแบบไทยพุทธกับพม่า ภายในวัดประกอบไปด้วย วิหารหลวงพ่อโต , วิหารหลวงพ่อหยกขาว , วิหารเจ้าแม่กวนอิมเพชรงาม , พระพุทธรูปปางไสยาสน์ศิลปะพม่า , พระพุทธชินราช , พระพิฆเนศ, ไอ้ไข่และยังเป็นจุดมู พระราหู จุดสำคัญในกรุงเทพฯ ที่ร่ำลือกันนักหนาว่า ศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนัก โดยจะมีพิธีสวดนพเคราะห์ พระราหูที่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้าร่วมอยู่เป็นประจำทุกปี

หลวงพ่อโต

คาถาบูชาหลวงพ่อโต (วัดขุนจันทร์)

โย วะรามาต์ยะภัณฑะ- สาราราเม ปะติฏฐิโต
เมตตาการุณิโก นาโถ ปาสาทิโก มะหิทธิโก
วะรันตัง สิริสัมปันนัง สิระสาปิ นะมามิหัง
ตัสสะ พุทธานุภาเวนะ สะทา โสตถี ภะวันตุ เม.

คำแปล

หลวงพ่อโตองค์สถิตประดิษฐานที่วัดวรามาตยภัณฑสาราราม (ขุนจันทร์)
เปี่ยมล้นด้วยเมตตากรุณา เป็นที่พึ่ง น่าเลื่อมใสศรัทธา ทั้งศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์มาก
ข้าพเจ้าขอนอบน้อมองค์หลวงพ่อผู้ประเสริฐสมบูรณ์พร้อมด้วยสิริมงคลทั้งปวงแม้ด้วยเศียรเกล้า
ด้วยพุทธานุภาพอันสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขององค์หลวงพ่อนั้น
ขอความสวัสดีทั้งหลายจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้า ในกาลทุกเมื่อเทอญ

หลวงพ่อโต

วิหารหลวงพ่อหยกขาว

หลวงพ่อหยกขาว
หลวงพ่อหยกขาว
พระปางสมาธิ
สมเด็จองค์ปฐม
โบสถ์
วัดวรามาตยภัณฑสาราราม
วัดวรามาตยภัณฑสาราราม
วัดวรามาตยภัณฑสาราราม
วิหาร

พุทธศิลป์แบบพม่า

พระปางไสยาสน์
พระปางไสยาสน์
พระพิฆเนศ
ไอ้ไข่
พระนอน
พระราหู

พระราหู วัดขุนจันทร์ เข้มขลังเป็นจุดมูย่านธนบุรีที่สามารถมาสักการะ สะเดาะเคราะห์หรือสวดนพเคราะห์กันได้ที่วัดแห่งนี้ โดยหลังจากกราบไหว้ สาธุชนนิยมมาปิดแผ่นทองบริเวณส่วนล่างขององค์พระราหู และมีทริกมูพิเศษคือไปขอพรโอบรอบพระราหูจากด้านหลังกัน

ปิดแผ่นทอง

คำบูชาพระราหู (กลางคืน)

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 ครั้ง)
กินนุ สันตะระมาโน วะราหุ จันทัง ปะมุญจะสิ
สังวิคคะรูโป อาคัมมะ กินนุ ภีโต วะ ติฏฐะสีติ
สัตตะธา เม ผะเล มุทธา ชีวันโต นะ สุขัง ละเภ
พุทธะคาถาภิคีโตมหิ โน เจ มุญเจยยะ จันทิมันติ

คาถาบูชาพระราหู

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 ครั้ง)
กินนุ สันตะระมาโน วะราหุ สุริยัง ปะมุญจะสิ
สังวิคคะรูโป อาคัมมะกินนุ ภีโต วะ ติฏฐะสีติ
สัตตะธา เม ผะเล มุทธา ชีวันโต นะ สุขัง ละเภ
พุทธะคาถาภิคีโตมหิ โน เจ มุญเจยยะ สุริยันติ
กินนุ สันตะระมาโน วะราหุ จันทัง ปะมุญจะสิ
สังวิคคะรูโป อาคัมมะ กินนุ ภีโต วะ ติฏฐะสีติ
สัตตะธา เม ผะเล มุทธา ชีวันโต นะ สุขัง ละเภ
พุทธะคาถาภิคีโตมหิ โน เจ มุญเจยยะ จันทิมันติ

คำถวายเครื่องสังเวยพระราหู

นะโมเม พระราหูเทวานัง ธูปะทีปะ จะปุปผัง
สักการะวันทะนัง สูปะพะยัญชะนะ
สัมปันนัง โภชะ นานัง
สาลีนัง สะปะริวารัง อุทะกังวะรัง
อาคัจฉันตุ ปะริภุญชันตุ สัพพะทา
หิตายะ สุขายะ พระราหูเทวา
มะหิทธิกา เตปิ อัมเห
อะนุรัก ขันตุ อาโรคะ
เยนะ สุเขนะจะฯ

คำแปล

ข้าแต่เทพราหู เทพแห่งโชคลาภอันศักดิ์สิทธิ์ที่สุด
ข้าขอบูชาท่านด้วยของดำ 8 อย่าง
ขอให้ข้าฯ ปราศจากภัยและอันตรายใดใด
ขอให้ท่านประทานพรโชคลาภ ความร่ำรวยทั้งหลายทั้งปวง
ให้แก่ข้าด้วยเทอญ

ยกองค์พระเสี่ยงทาย

องค์พระเสี่ยงทาย
คำอธิษฐาน

นอกจากนี้ ใครชอบเสี่ยงทายมาอธิษฐานจิต ยกองค์พระเสี่ยงทายได้ที่นี่ ศักดิ์สิทธิ์แค่ไหน ดูจากรอยสึกขององค์พระเสี่ยงทายได้เลย

ภาพโดย อ.ณัฐ

ที่อยู่: 1144 ซอยเทอดไท 28 แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
Google map : https://maps.app.goo.gl/PSHbqTR4BBmVAWmM8
เวลาทำการ : ทุกวัน เวลา 07.00 – 18.00 น.

เนื้อหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

เปิดประวัติพระราหู มีความผิดอะไร…ทำไมถึงถูกตัดร่าง?

ดวงเปลี่ยนครั้งใหญ่! 12 ราศี “ราหูย้าย” 17 ต.ค 2566

ความหมาย ของไหว้พระราหู พร้อมคาถาลาของไหว้

X