วัดทุ่งเศรษฐี ราม 2 วิธีบูชาเทพทันใจ เทพทันใจ

มูฉ่ำๆ วัดทุ่งเศรษฐี ราม 2 ขอพรเทพทันใจ พระพิราพ

เพราะชีวิตมันรอไม่ได้ สายมูท่านไหนที่ต้องการเพิ่มความปังให้ตัวเองแบบทันใจ MThai ขอแนะนำให้ไปไหว้ขอพรองค์เทพทันใจ ณ วัดทุ่งเศรษฐี ราม 2 ด่วน!

Home / กรุงเทพมหานครฯ / มูฉ่ำๆ วัดทุ่งเศรษฐี ราม 2 ขอพรเทพทันใจ พระพิราพ

เพราะชีวิตมันรอไม่ได้ สายมูท่านไหนที่ต้องการเพิ่มความปังให้ตัวเองแบบทันใจ MThai ขอแนะนำให้ไปไหว้ขอพรองค์เทพทันใจ ณ วัดทุ่งเศรษฐี ราม 2 ด่วน!

วัดทุ่งเศรษฐี ราม 2

วัดทุ่งเศรษฐี ราม 2

เดิมบริเวณที่ตั้ง วัดทุ่งเศรษฐี ราม 2 นั้นเป็นท้องนา ซึ่งชาวบ้านทำนาได้ผลดีจนเรียกกันติดปากว่า ทุ่งเศรษฐี เมื่อ พ.ศ. 2528 นางแสวง พัตบุญมา ได้มีจิตศรัทธาบริจาคที่นาเนื้อที่ 18 ไร่ 81 ตารางวา เพื่อถวายให้เป็นที่สร้างวัด จึงทำให้การก่อสร้างวัดทุ่งเศรษฐีเริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2528 และได้ดำเนินการเรื่อยมา จากนั้นนางแสวงเป็นผู้ขออนุญาตสร้างวัด โดยมีสมเด็จพระธีรญาณมุนี (สนิธ เขมจารี) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค 1 และเจ้าอาวาสวัดปทุมคงคา เป็นประธานอุปถัมภ์การก่อสร้างวัด และหลวงพ่อเณร ญาณวินโย ย้ายจากวัดสลุดมาดำเนินการตั้งวัด โดยเริ่มต้นเป็น สำนักสงฆ์ทุ่งเศรษฐี จนกระทั่งได้รับการประกาศตั้งเป็นวัดในวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2529

อุโบสถ
หน้าบัน

หลวงพ่อทุ่งเศรษฐี พระประธาน

หลวงพ่อทุ่งเศรษฐี

คำบูชาพระรัตนตรัยและหลวงพ่อทุ่งเศรษฐี

หลวงพ่อทุ่งเศรษฐี

ตั้งนะโม 3 จบ

อุกาสะ อะหัง วันทิตตะวา พระพุทธัง พระธัมมัง พระสังฆัง
อานุภาเวนะสุคะโต โลกะนาถัง อะนุตตะรัง อะหังวันทามิ
พุทธะเสฏฐะมังคะละนุภาเวนะ สัพพะสิทธี ภะวันตุเมฯ

เทพทันใจ วัดทุ่งเศรษฐี

เทพทันใจ คือ การสร้างองค์เทพที่ต้องสร้างเสร็จภายในวันเดียว จึงเริ่มทำพิธีการสร้างกันตั้งแต่เที่ยงคืน ยาวไปจนถึงช่วงเวลา 18.00 น. ถ้าหากสร้างไม่เสร็จตามนี้จะไม่ถือว่าเป็นเทพทันใจ ซึ่งหลวงพ่อเณร เจ้าอาวาสแห่งวัดทุ่งเศรษฐี
ได้ทำพิธีเททองหล่อพระเจ้าทันใจเมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2533 ตั้งแต่เวลา 05.00 น. แล้วเสร็จในช่วงเวลา 18.00 น. รวมใช้เวลาสร้างองค์เทพทันใจองค์นี้ทั้งสิ้น 13 ชั่วโมงเท่านั้น 

เมื่อหล่อรูปองค์เทพทันใจเสร็จแล้ว ทางวัดได้ทำพิธีบวงสรวงเบิกเนตรองค์เทพทันใจ เมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ.2553 ตรงกับขึ้น 5 ค่ำเดือน 5 หรือเสาร์ 5 ใหญ่ ปีขาล จึงทำให้เหล่าศาสนิกชนที่มีความศรัทธา หลั่งไหลกันเข้ามากราบไหว้ขอพรองค์พ่อทันใจที่วัดทุ่งเศรษฐีกันอย่างไม่ขาดสาย

วิธีบูชาเทพทันใจ

สำหรับท่านไหนที่สนใจจะเข้ามากราบไหว้ขอพรองค์เทพทันใจ ณ วัดทุ่งเศรษฐี ราม 2 ทางวัดจะมีวิธีให้บูชาองค์เทพทันใจดังนี้

  • ขั้นตอนที่ 1 ให้กล่าวคำบูชาองค์เทพทันใจ พร้อมกับนำเครื่องสักการะไปวางยังที่วัดจัดเตรียมให้ 
  • ขั้นตอนที่ 2 เตรียมผ้าสำหรับการถวายแด่องค์เทพทันใจไว้ให้พร้อม จากนั้นนำธนบัตร 2 ใบออกมาม้วนเข้าหากัน ซึ่งธนบัตรที่ใช้สามารถเลือกใช้ได้ตามความสะดวก
  • ขั้นตอนที่ 3 เมื่อม้วนธนบัตรเข้าหากันเรียบร้อยแล้ว ให้นำธนบัตรทั้ง 2 นั้น ใส่ไปยังในมือขององค์เทพทันใจ
    แล้วเอาหน้าผากไปแตะบริเวณนิ้วของท่าน พร้อมกับอธิษฐานพร 1 ข้อที่ต้องการขอ
  • ขั้นตอนที่ 4 เมื่ออธิษฐานเสร็จแล้วให้อ้อมมาจับที่ไม้เท้าของท่าน จากนั้นให้อธิษฐานซ้ำอีก 1 ครั้ง แล้วเอาธนบัตรออกจากมือองค์เทพทันใจ ใบแรกให้นำเอาไปทำบุญ ใบที่สองให้เก็บไว้กับตัวห้ามใช้เด็ดขาด

หากคำขอที่อธิษฐานไปเป็นจริง ให้กลับมาไหว้ท่านอีกครั้งโดยให้นำดอกไม้ และผลไม้ โดยเฉพาะมะพร้าวอ่อน กล้วย หรือผลไม้อื่นๆ 5 ชนิด ผ้าสีตามวันเกิด (ถ้ามี) มาสักการะองค์เทพทันใจ หรือถ้าหากไม่สะดวกที่จะหามาทางวัดก็มีพร้อมไว้ให้ท่านบูชาเช่นเดียวกัน

วิหาร
พระปิยมหาราช

พระปิยมหาราช

คาถาบูชาพระปิยมหาราช

ตั้งนะโม 3 จบ
พระสะยามะมินโท วะโร อิติ พุทธะสังมิ อิติ อะระหัง สะหัสสะกายัง

วะรัง พุทโธ นะโม พุทธายะ ปิยะ มะมะ นะโม พุทธายะ (กล่าว 3 ครั้ง)

วัดทุ่งเศรษฐี ราม 2

คำบูชาท้าวเวสสุวรรณ ท้าวหิรัญ พ่อขุนดำ

ตั้งนะโม 3 จบ

อิติปิโส ภะคะวา ยมมะราชาโน ท้าวเวสสุวรรณโณ มะระณัง สุขัง อะหัง สุคะโต นะโม พุทธายะ
ท้าวเวสสุวรรณโณ จาตุมะหาราชิกา ยักขะ พันตาภัทภูริโต เววสะ พุสะ พุทธัง อะระหัง พุทโธ
ท้าวเวสสุวรรณโณ นะโม พุทธายะ โอม ระหินะ ภูมาสี ภะสติ นิรันตะรัง ลาเภนะสุขัง
มะมะ ปริภุญชันตุ จะ มหาคนธรรพ์ ชัยยะ ชัยยะ ลาโภ เอหิ สุขัง ประสิทธิเม

พระพิราพ

คำบูชาพระพิราพ

ตั้งนะโม 3 จบ
นมัสสิตะวา อาจาริยัง อิสิโลกะนาถัง ปะติปะติปูชา วันหิตะวา อสูร
เทพานัง มหันตะพลัง อันตะรายัง วินาสสันติ สิทธิการิยะ
พิราธาสูร ยัง วิชาจาระณาสัมปันนัง นะมามิหัง

คำบูชาพระราหู

ตั้งนะโม 3 จบ
โอม เอกะจักขุนาฬิเกลจ สุริยะประภาจะ จันทะระประภาจะ
ราหูคาหา สัตตะรัตนะสัมปันโณ มณีโชติระโสยะถา
สุวัณณะรัชตะ สมิทธา วันทามิ เมสะทา

พระปรางค์
ท้าวเวสสุวรรณ ท้าวหิรัญ พ่อขุนดำ

คำบูชาท้าวเวสสุวรรณ ท้าวหิรัญ พ่อขุนดำ

ตั้งนะโม 3 จบ

อิติปิโส ภะคะวา ยมมะราชาโน ท้าวเวสสุวรรณโณ มะระณัง สุขัง อะหัง สุคะโต นะโม พุทธายะ
ท้าวเวสสุวรรณโณ จาตุมะหาราชิกา ยักขะ พันตาภัทภูริโต เววสะ พุสะ พุทธัง อะระหัง พุทโธ
ท้าวเวสสุวรรณโณ นะโม พุทธายะ โอม ระหินะ ภูมาสี ภะสติ นิรันตะรัง ลาเภนะสุขัง
มะมะ ปริภุญชันตุ จะ มหาคนธรรพ์ ชัยยะ ชัยยะ ลาโภ เอหิ สุขัง ประสิทธิเม

 ศาล
 ศาล

นอกจากนี้ภายในวัดยังมีจุดขอพรให้สายมูอย่างเราได้แวะอีกหลายจุด ทั้งพระปิยมหาราช พระพิราพ พระราหู ท้าวเวสสุวรรณ ท้าวหิรัญ พ่อขุนดำ หรือแม้กระทั่งไอ้ไข่

ภาพโดย MTHAI TEAM

ที่ตั้ง : 44 ซอยทุ่งเศรษฐี แยก 28-1 ถนนรามคำแหง 2 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
Google map : https://goo.gl/maps/D3if42s4xrCr1imcA
เวลาทำการ : 07.00 น. – 18.00 น.

เนื้อหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ท้าวหิรัญพนาสูร เทพารักษ์ประจำพระราชวังพญาไท

8 ทริคเสริมมงคล ออกรถใหม่! เสริมความเฮง ความปลอดภัย

ไหว้ท้าวเวสสุวรรณปลดหนี้ ขอพรความรักหลวงพ่อสีชมพู วัดเถรพลาย