พระแม่อุมาเทวี ราชประสงค์ ไหว้ 8 เทพราชประสงค์

พระแม่อุมาเทวี เทพแห่งความสมบูรณ์ หนึ่งใน 8 เทพราชประสงค์

มาถึงองค์เทพแห่งอำนาจอันยิ่งใหญ่ และยังขึ้นชื่ออีกว่าเป็น องค์เทพแห่งความรัก ความเมตตา ความสมบูรณ์ของครอบครัวอีกด้วย กับพระแม่อุมาเทวี 1 ใน  8 องค์เทพแห่งย่านราชประสงค์

Home / พิธีกรรม / พระแม่อุมาเทวี เทพแห่งความสมบูรณ์ หนึ่งใน 8 เทพราชประสงค์

มาถึงองค์เทพแห่งอำนาจอันยิ่งใหญ่ และยังขึ้นชื่ออีกว่าเป็น องค์เทพแห่งความรัก ความเมตตา ความสมบูรณ์ของครอบครัวอีกด้วย กับพระแม่อุมาเทวี 1 ใน  8 องค์เทพแห่งย่านราชประสงค์ ที่ใครไปย่านนั้น ต้องแวะไปสักการะขอพรกับองค์ท่าน วันนี้ MTHAI จะพาทุกท่านไปรู้จักกับองค์พระแม่อุมาเทวี พระชายาขององค์พระวิษณุ และยังเป็นพระมารดาของ พระพิฆเนศ ใครที่อยากขอพรในเรื่อง ความรักความอุดมสมบูรณ์ของครอบครัว ต้องขอกับองค์พระแม่อุมาเทวีเลยค่ะ

พระแม่อุมาเทวี

ใครมีปัญหาครอบครัวหรือบริวารต้องมาขอพรกับองค์พระแม่อุมาเทวี ซึ่งผลไม้ที่เหมาะแก่การนำมาถวายพระแม่อุมาเทวี คือ กล้วย เพราะกล้วย สำหรับองค์พระแม่อุมาเทวีที่อยู่บริเวณด้านหน้าศูนย์การค้า BIG-C ราชดำริ เป็นหนึ่งใน 9 ปางเป็นปางที่ 9 ขององค์พระแม่อุมาเทวี เรียกว่าเป็นปางมาริอัมมัน หรือมีพระนามเรียกว่า “พระแม่สิทธิราตรี” สำหรับการขอพรกับองค์พระแม่นั้น จะขอพรเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัว

ใครที่อยากมีลูกที่ดี ใครที่อยากให้ครอบครัวอยู่ร่มเย็นเป็นสุข เราต้องมาขอพรกับองค์พระแม่สิทธิราตรี หรือพระแม่อุมาเทวี ร่วมไปถึงใครก็แล้วแต่ที่ต้องการชัยชนะให้เกิดขึ้นกับตัวเราเอง ใครที่กำลังจะไปสอบหรือกำลังเรียนกำลังศึกษาอยู่ อยากจะขอพรกับพระแม่อุมาเทวี

วิธีการขอพรพระแม่อุมาเทวี

1.ให้จัดเตรียมผลไม้ ที่เป็นผลไม้ประจำพระองค์ นั่นก็คือกล้วย ซึ่งกล้วยเราสามารถเตรียมได้ทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นกล้วยไข่ กล้วยหอม หรือกล้วยน้ำว้า ดอกไม้ อาทิ ดอกดาวเรือง ดอกกุหลาบแดง ดอกกล้วยไม้ อีกทั้งยังสามารถถวายขนมที่มีรสชาติมัน เช่น ขนมลาดู น้ำและนม

2.เมื่อเรานำกล้วยและเครื่องสักการะอื่นๆมาแล้ว เตรียมพร้อมที่จะถวาย ให้เราอ้างอิงอำนาจ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ โดยกล่าวว่า “ขออำนาจองค์พระพุทธ พระธธรม พระสงฆ์ โปรดบันดานเสียงขอข้าพเจ้าดังไปถึงองค์พระแม่อุมาเทวีที่อยู่เบื้องหน้าข้าพเจ้าด้วยเทอญ ข้าพเจ้าขอถวายกล้วยนี้ เพื่อนำไปเป็นอาหารทิพย์ และรับกระแสพระบารมีของพระองค์ ขอให้พระองค์ได้โปรดเมตตาข้าพเจ้า…..(ชื่อ นามสกุล) ขอพระแม่ได้ประทานความสำเร็จและชัยชนะ ให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเทอญ

ขอองค์พระแม่ธรณี พระเพลิง พระพาย โปรดเสด็จมาเป็นทิพยาน และนำคำอธิฐานขอพรของข้าพเจ้า ดังไปถึง ส่งไปถึงองค์พระแม่อุมาเทวี ที่อยู่ ณ เบื้องหน้าของข้าพเจ้าด้วยเทอญ แล้วเราก็ถวายเครื่องสักการะนี้แก่พระองค์

3.เมื่อเราถวายของแก่พระองค์ท่านแล้ว การลาของเพื่อนำกลับไป ถือว่าเป็นทริคดีๆ สำหรับศาสตร์แห่งเทวะบำบัด เราจะลาผลไม้นี้กลับไปเพื่อเป็นอาหารทิพย์ เหมือนการรับกระแสบารมีจากพระองค์สู่ตัวเรา

อยากให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข หรือบางท่านอยากมีลูกที่ดี คุณหนูคุณน้องที่กำลังร่ำเรียนศึกษาหรือกำลังสอบแข่งขันอยู่ ก็แนะนำว่าสามารถมาขอพรกับองค์พระแม่อุมาเทวีได้ที่สี่แยกราชประสงค์แห่งนี้

  • หมายเหตุ:
  • 1.ข้อห้าม ห้ามน้ำเนื้อสัตว์ทุกชนิดถวาย ผลไม้ที่มีหนามมาถวาย และเครื่องใช้สตรี  
  • 2.สตรีที่มีรอบเดือนไม่ควรขึ้นไปถวายของด้านบน สามารถไหว้สักการะขอพรองค์ท่านด้านล่างได้ค่ะ

บทสวดบูชาพระแม่อุมาเทวี

(ตั้งนะโม 3 จบ) โอมสักตีโอม สักตีโอม (3 จบ)

โอม อุมาเทวี นะมะฮา โอม ไศวะกายะ นะมะฮา

โอม ลิงคาธาริณี นะมะฮา โอม มหาเทวีนะ นะมะฮา

โอม มเหศวรี นะมะฮา โอม ปิงคะเลศวรี นะมะฮา

โอม ปาระวะตี นะมะฮา โอม เทวะนาตา นะมะฮา

สิทธิ ลาปัม สุกัม นะโม นะมะ

บทถวายผลไม้

โอม นานาน วิตะ มัณต๊ะ บุชชะปาณี สมัตยุติยาปิ ดีปปะ ดูปะ สมัตยุยามิ นวเตรียม สมัสยุติยามิสามุปราณี สมัตยุติยามิ

(อธิฐานถวายชื่อเรา บูชาพระแม่)

เวลาเปิด ตลอด 24 ชม.

พิกัด หน้าศูนย์การค้า Big-C ราชดำริ

ทริคการไหว้โดย อ.มิก พชร ทูตเทวะ