จังหวัดนครพนม ที่เที่ยวนครพนม พระธาตุท่าอุเทน พระธาตุนคร พระธาตุประจำวันเกิด พระธาตุประสิทธิ์ พระธาตุพนม พระธาตุมรุกขนคร พระธาตุมหาชัย พระธาตุศรีคูณ พระธาตุเรณูนคร วันขึ้นปีใหม่ไทย เที่ยวนครพนม

ไหว้ 8 พระธาตุประจำวันเกิด จ.นครพนม เสริมสิริมงคล

พระธาตุประจำวันเกิด ของคนทั้ง 7 วัน ซึ่งพระธาตุทุกองค์ล้วนตั้งอยู่ที่จังหวัดนครพนม เพียงจังหวัดเดียว เหมาะสำหรับใครที่อยากเดินทางไปแสวงบุญที่สุด

Home / TRAVEL / ไหว้ 8 พระธาตุประจำวันเกิด จ.นครพนม เสริมสิริมงคล

รวบรวม 8 พระธาตุประจำวันเกิด ของคนทั้ง 7 วัน ซึ่งพระธาตุทุกองค์ล้วนตั้งอยู่ที่จังหวัดนครพนม เพียงจังหวัดเดียว เหมาะสำหรับใครที่อยากเดินทางไปแสวงบุญที่สุด

ไหว้ 8 พระธาตุประจำวันเกิด จ.นครพนม
เสริมสิริมงคล

พระธาตุพนม
พระธาตุประจำวันเกิด วันอาทิตย์

พระธาตุพนม ตั้งอยู่ริมฝั่งโขง ณ วัดพระธาตุพนมวรมาหาวิหาร อำเภอธาตุพนม เป็นพระธาตุประจำของเกิดปีวอก และคนเกิดวันอาทิตย์ เชื่อกันว่า ถ้าใครได้มานมัสการพระธาตุครบ 7 ครั้ง จะถือว่าเป็น “ลูกพระธาตุ” ได้รับอานิสงค์บุญบารมี มีคนเคารพนับถือ ชีวิตดี เจริญรุ่งเรือง

การบูชา : ข้าวตอก ข้าวเหนียวปิ้ง น้ำอบ ดอกไม้สีแดง ธูป 6 ดอก เทียน 2 เล่ม
คาถาบูชา : ท่องคาถาประจำวันเกิดว่า อะ วิช สุ นุต สา นุส ติ 

พระธาตุเรณูนคร
พระธาตุประจำวันเกิด วันจันทร์

พระธาตุเรณู ประดิษฐานอยู่ ณ วัดพระธาตุเรณู ใจกลางตัวอำเภอเรณูนคร โดยจำลองมาจากพระธาตุพนมองค์เดิม แต่เล็กกว่า ภายในเจดีย์บรรจุพระไตรปิฎก พระพุทธรูปทองคำ พระพุทธรูปเงิน เพชรนิลจินดา หน่องา เครื่องกกุธภัณฑ์ของพระยาและเจ้าเมือง รวมถึงสิ่งของอื่นๆ ที่ชาวบ้านบริจาค

เชื่อกันว่าคนที่เกิดวันจันทร์มักเป็นคนมีเสน่ห์ ใครได้กราบไหว้จะมีรูปงามผ่องใส เหมือนแสงจันทร์ ซึ่งตรงกับลักษณะของเทพประจำวันจันทร์นั่นเอง

การบูชา : ข้าวตอก น้ำอบ ข้าวเหนียวปิ้ง ดอกไม้สีเหลือง ธูป 15 ดอก เทียน 2 เล่ม
คาถาบูชา : ท่องคาถาประจำวันเกิดว่า อิ ระ ชา คะ ตะ ระ สา

พระธาตุศรีคุณ
พระธาตุประจำวันเกิด วันอังคาร

พระธาตุศรีคูณ เป็นปูชนียสถานคู่บ้านคู่เมืองของชาวนาแก ประดิษฐานอยู่ใน วัดพระธาตุศรีคูณ มีลักษณะคล้ายพระธาตุพนม ต่างกันที่ชั้นที่ 1 มี 2 ตอน เป็นรูปสี่เหลี่ยมประดับรูปลายหินปั้น และชั้นที่ 2 สั้นกว่าองค์พระธาตุพนม ภายในบรรจุพระอรหันตธาตุของพระโมคคัลลานะ พระสารีบุตร และพระสังกัจจายนะ

ตามตำนานของพระธาตุองค์นี้ มีกษัตริย์นักรบเป็นผู้ก่อสร้าง ตรงกับลักษณะของคนที่เกิดวันอังคาร ซึ่งจะเป็นนักต่อสู้ มีน้ำอดน้ำทนเป็นเยี่ยม เชื่อว่าหากใครได้ไปสักการะ จะได้รับอานิสงส์ให้มีศักดิ์ศรีทวีคูณ และเสริมพลังนักสู้ให้มีจิตใจเข้มแข็ง

การบูชา : ข้าวตอก น้ำอบ ข้าวเหนียวปิ้ง ดอกไม้สีชมพู ธูป 8 ดอก เทียนขาว 2 เล่ม
คาถาบูชา : ท่องคาถาประจำวันเกิดว่า ติ หัง จะ โต โร ถิ นัง

พระธาตุมหาชัย
พระธาตุประจำวันเกิด วันพุธกลางวัน

พระธาตุมหาชัย ประดิษฐานอยู่ที่ วัดพระธาตุมหาชัย ตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก องค์พระธาตุสูง 37 เมตร เป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันต์

สิ่งสำคัญของวัดนี้คือ พระพุทธไชยสิทธิ์ เป็นพระประธานในพระอุโบสถ และมีหอพระพุทธรูปปางห้ามญาติ ซึ่งแกะสลักจากไม้สะเดาหวานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย กับภาพเขียนฝาผนังอุโบสถแสดงพุทธประวัติ มีลวดลายศิลปะที่งดงาม

เชื่อกันว่าผู้ที่ไปนมัสการพระธาตุมหาชัย จะประสบแต่ชัยชนะในชีวิต จะเป็นนักประสานสิบทิศ โอภาปราศรัยดี ค้าขายคล่อง พูดจามีคนเชื่อถือ

การบูชา : ข้าวตอก น้ำอบ ข้าวเหนียวปิ้ง ดอกบัว ธูป 17 ดอก เทียน 2 เล่ม
คาถาบูชา : ท่องคาถาประจำวันเกิดว่า ปิ สัม ระ โล ปุ สุต พุท

พระธาตุมรุกขนคร
พระธาตุประจำวันเกิด วันพุธกลางคืน

พระธาตุมรุกขนคร ประดิษฐาน ณ วัดมรุกขนคร อำเภอธาตุพนม สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2536 เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงครองราชย์ครบ 50 ปี องค์พระธาตุก่ออิฐถือปูนเป็นผังสี่เหลี่ยม ลักษณะคล้ายพระธาตุพนม แต่มีขนาดเล็กกว่า และสูงประมาณ 40 เมตร

เชื่อกันว่าผู้ที่ไปนมัสการพระธาตุ จะได้รับอานิสงส์ส่งผลให้เกิดความดีความชอบ เพิ่มความรัก ความสามัคคี

การบูชา : ข้าวตอก น้ำอบ ข้าวเหนียวปิ้ง ดอกบัวเทียน ธูป 12 ดอก เทียน 2 เล่ม
คาถาบูชา : ท่องคาถาประจำวันเกิดว่า คะ พุท ปัน ทู ทัม วะ คะ

พระธาตุประสิทธิ์
พระธาตุประจำวันเกิด วันพฤหัสบดี

พระธาตุประสิทธิ์ ประดิษฐาน ณ วัดธาตุประสิทธิ์ อำเภอนาหว้า เดิมเป็นเจดีย์เก่าแก่ ชำรุดทรุดโทรม มีเถาวัลย์ปกคลุม ภายในอุโมงค์มีพระพุทธรูปเก่าแก่หลายองค์ ต่อมา พระธาตุประสิทธิ์ได้รับการบูรณะ โดยเลียนแบบพระธาตุพนม ในปี พ.ศ. 2515 ได้นำพระอุรังคธาตุของพระพุทธเจ้า และอรหันตธาตุรวม 7 องค์มาบรรจุไว้ในองค์พระธาตุ

เชื่อกันว่าผู้ที่ไปนมัสการพระธาตุ จะได้รับอานิสงส์ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการงาน ก้าวหน้าสมดังประสงค์

การบูชา : ข้าวตอก น้ำอบ ข้าวเหนียวปิ้ง ดอกไม้สีแดง ธูป 19 ดอก เทียน 2 เล่ม
คาถาบูชา : ท่องคาถาประจำวันเกิดว่า ภะ สัม สัม วิ สะ เท ภะ

พระธาตุท่าอุเทน
พระธาตุประจำวันเกิด วันศุกร์

พระธาตุท่าอุเทน ประดิษฐานอยู่ ณ วัดท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน ลักษณะเจดีย์จำลองมาจากพระธาตุพนม แต่มีขนาดเล็ก และ สูงกว่าพระธาตุพนม ภายในบรรจุพระธาตุของพระอรหันต์ ซึ่งพระอาจารย์ศรีทัตถ์ได้อัญเชิญมาจากเมืองย่างกุ้ง

พระธาตุองค์นี้มีสิ่งที่ตรงกับเทพประจำวันศุกร์ คือพระธาตุหันไปทางทิศเหนือของพระธาตุพนม ตรงกับทิศประจำของพระศุกร์ เชื่อกันว่าผู้ที่ไปนมัสการพระธาตุ จะได้รับอานิสงส์ส่งผลให้ชีวิตมีแต่ความรุ่งโรจน์ เปรียบเหมือนพระอาทิตย์ขึ้นยามอรุณรุ่ง

การบูชา : ข้าวตอก น้ำอบ ข้าวเหนียวปิ้ง ดอกไม้สีฟ้า (หรือน้ำเงิน) ธูป 21 ดอก เทียน 2 เล่ม
คาถาบูชา : ท่องคาถาประจำวันเกิดว่า วา โธ โน อะ มะ มะ วา

พระธาตุนคร
พระธาตุประจำวันเกิด วันเสาร์

พระธาตุนคร ประดิษฐานอยู่ที่ วัดมหาธาตุ ถนนสุนทรวิจิตร อำเภอเมืองนครพนม สร้างเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2465 ภายในบรรจุสารีริกธาตุของพระอรหันต พร้อมกับองค์พระพุทธรูปทองคำ เงินบรรจุผอบไม้จันทร์แดง และของมีค่าต่างๆ ที่ประชาชนผู้มีจิตศรัทธานำมาถวาย

เชื่อกันว่าใครได้ไปสักการะพระธาตุ จะได้รับอานิสงส์ส่งผลให้มีบุญวาสนา เป็นเจ้าคนนายคน

การบูชา : ข้าวตอก น้ำอบ ข้าวเหนียวปิ้ง ดอกไม้สีม่วง ธูป 10 ดอก เทียน 2 เล่ม
คาถาบูชา : ท่องคาถาประจำวันเกิดว่า โส มา ณะ กะ ริ ถา โธ

ขอบคุณรูปภาพจาก : tatcontactcenter