ศาลเจ้า ศาลเจ้ากวนอู เกาะสมุย

ศาลเจ้ากวนอู เกาะสมุย องค์กวนอูที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

กวนอู เป็นวีรบุรุษจากยุคราชวงศ์ตงฮั่นของจีน ได้รับการบูชา ยกย่องสรรเสริญในฐานะของเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ ความยุติธรรม มนุษยธรรม และความกล้าหาญ กวนอูได้รับเกียรติอย่างสูงสุดคือได้รับการยกย่องให้เทียบเท่ากับขงจื๊อ ในฐานะ เทพเจ้าสายบู๊ ได้รับการขนานนามว่า “เป็นนักบุญพฤติธรรม” และ “เทพเจ้าแห่งสงคราม” เหล่าคนไทยเชื้อสายจีนและชาวจีนเชื่อว่า…

Home / TRAVEL, สุราษฎร์ธานี / ศาลเจ้ากวนอู เกาะสมุย องค์กวนอูที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

กวนอู เป็นวีรบุรุษจากยุคราชวงศ์ตงฮั่นของจีน ได้รับการบูชา ยกย่องสรรเสริญในฐานะของเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ ความยุติธรรม มนุษยธรรม และความกล้าหาญ กวนอูได้รับเกียรติอย่างสูงสุดคือได้รับการยกย่องให้เทียบเท่ากับขงจื๊อ ในฐานะ เทพเจ้าสายบู๊ ได้รับการขนานนามว่า “เป็นนักบุญพฤติธรรม” และ “เทพเจ้าแห่งสงคราม”

เหล่าคนไทยเชื้อสายจีนและชาวจีนเชื่อว่า การบูชาเทพเจ้ากวนอูจะนำมาซึ่งโชคลาภและความร่ำรวย คนจีนก่อนออกทะเลจะบูชาเจ้าแม่หม่าโจ้ว ขอให้เดินทางปลอดภัยเรือไม่ล่ม ไม่อับปาง ( เปรียบได้กับการไหว้แม่ย่านางของไทยเรา ) และอัญเชิญความศรัทธาในองค์กวนอูมาด้วย เพราะคนสมัยก่อนบูชากวนอูว่าเป็นเทพแห่งความซื่อสัตย์ กล้าหาญทรงคุณธรรม คุณธรรมทั้ง 4 ของกวนอูคือสิ่งยึดเหนี่ยวความศรัทธาในจิตใจ ช่วยเตือนใจเหล่าชาวจีนโพ้นทะเลผู้จากบ้านเกิดเมืองนอนว่าจะไม่ลืมถิ่นฐานบ้านเกิดของตน และจะไม่ทำอะไรผิดทำนองคลองธรรม

ข้อจริงเท็จที่ไม่อาจยืนยันได้แน่ชัด แต่เล่าสืบต่อกันมาว่า เมื่อครั้งกวนอู ยังมีชีวิตอยู่ได้ปวารณาตนรับศีลห้า เป็นพุทธมามกะ หรือ ก็คือ การประกาศตนว่า เป็นผู้นับถือพระพุทธศาสนา โดยมีพระพุทธเจ้าเป็นสรณะ

ศาลเจ้ากวนอู

ในวรรณกรรมสามก๊ก ฉบับเจ้าพระยาพระคลัง (หน) ได้บรรยายไว้ว่าภายหลังจากที่กวนอูเสียชีวิตได้กลายเป็นอสุรกายที่เต็มไปด้วยความพยาบาทลิบองอยู่ในภูเขา และได้ไปปรากฏร่างต่อหลวงจีนเภาเจ๋งบนยอดเขาจวนหยกสัน เพื่อเรียกร้องให้นำศีรษะตนเองกลับคืนมา จากการเทศนาของหลวงจีนเภาเจ๋งที่กล่าวว่า “กงเกวียนกำเกวียน ตัวฆ่าเขา เขาฆ่าตัว เมื่อท่านฆ่างันเหลียง บุนทิวแลนายด่านห้าตำบลเสีย ใครมาทวงศีรษะแก่ท่านบ้าง ครั้งนี้ท่านเสียทีแก่ข้าศึกถึงแก่ความตายแล้ว ท่านมาร้องทวงศีรษะแก่ใครเล่า” ทำให้กวนอูได้ซาบซึ้งในรสพระธรรมและปวารณาตนเป็นผู้พิทักษ์ศาสนาพุทธ ดังนั้นแล้วตามวัดจีนใหญ่ๆ จะตั้งกวนอูเป็นสังฆารามโพธิสัตว์ หรือก็คือผู้คุ้มครองอารามทางพุทธศาสนา

คติธรรม

ปัจจุบันมีวัดและศาลเจ้ากวนอูจำนวนมากทั้งในประเทศจีน ประเทศไทยและต่างประเทศ ทำให้กวนอูกลายเป็นหนึ่งในเทพเจ้าที่มีวัดและศาลเจ้ามากที่สุด ในเมืองปักกิ่งสมัยราชวงศ์ชิง ในประเทศจีนเคยมีศาลเจ้ากวนอูถึง 116 แห่ง และมีศาลเจ้ากวนอูที่ไต้หวันถึง 500 แห่ง นอกจากนี้กวนอูยังเป็นเทพพิทักษ์ในด้านการค้าขายเช่น การจำนอง, ช่างทอง, ผ้าไหม และผ้าต่วนศาลกวนอูจึงเป็นการรวมความเชื่อทางเต๋า ขงจื๊อและพุทธเข้าไว้ด้วยกัน

ศาลเจ้ากวนอู

ศาลเจ้ากวนอู เกาะสมุย เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เก่าแก่กว่า 150 ปี สร้างขึ้นจากความศรัทธาของคนในพื้นที่ตั้งแต่ยุคแรกที่ชาวจีนไหหลำอพยพมาตั้งรกรากที่เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งอยู่ชุมชนหัวถนน ถนนรอบเกาะ ตำบลมะเร็ต ได้รับการบูรณะจากผู้ศรัทธาเพิ่มเติมมาโดยตลอด ปัจจุบันองค์กวนอูเนื้อสัมฤทธิ์ ( โบราณเขียนว่า สำริด) สูงขนาด 16 เมตร ซึ่งเป็นองค์กวนอูที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยว สถานที่เช็คอินของนักท่องเที่ยวที่มาเกาะสมุย

วัน-เวลาเปิดให้เข้าชม: เข้าชมฟรีทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08:00 – 18:00 น.

พิกัด : https://goo.gl/maps/s1g2nCnkmf7qk2zm9

หมายเหตุ : *** นักท่องเที่ยวควรแต่งกายให้สุภาพเหมาะกับการเข้าไปในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์