วิถีชีวิตแนวใหม่ วางแผนออมเงินกับ กอช.

คัดลอก URL แล้ว

จากสถาณการณ์ Covid-19 ทำให้หลายคนต้องหันกลับมาล้วงกระเป๋าเพื่อสำรวจเงินตัวเองในการใช้จ่าย เพื่อวางแผนการจัดการเงินในแต่ละเดือน จัดสรรเงินที่จำเป็นออกมาเป็นส่วนๆ ว่าแบบไหนคือรายจ่ายประจำ อันไหนคือรายจ่ายแปรผัน ต้องกำหนดให้ชัดเจนแล้วแบ่งใช้ให้เพียงพอในแต่ละเดือน จากนั้นมาเตรียมความพร้อมของเงินฉุกเฉิน โดยแบ่งที่เหลือจากรายจ่ายออกมาเก็บเผื่อไว้ในสิ่งที่ไม่คาดฝัน เช่น ซ่อมบ้าน เจ็บป่วย เป็นต้น นอกจากนี้ควรหาการหารายได้เสริมเพิ่มอีกช่องทางหนึ่ง เพราะจะช่วยให้มีรายรับมากยิ่งขึ้น ซึ่งอาจจะเริ่มจากสิ่งที่ตัวเองถนัดมาเกิดเป็นรายได้ แล้วก็อย่าลืมแบ่งเงินมาออม และหาช่องทางทำให้เงินออมงอกเงยยิ่งขึ้นโดยการนำเงินไปลงทุนในรูปแบบต่าง ไม่ว่าจะเป็นการฝากเงิน การซื้อกองทุนรวม หุ้น ทองคำ พันธบัตรต่างๆ หรือซื้อประกันชีวิต ซึ่งการออมเงินแต่ละประเภทก็มีความคุ้มค่าและความเสี่ยงมากน้อยแตกต่างกันไป 

ช่วงวิกฤตที่ผ่านมากลายเป็นบทเรียนสำคัญที่ทำให้เราต้องหันกลับมาตระหนักถึงการวางแผนการใช้ชีวิตและการเงินกันมากขึ้น โดยการคิดใหม่ทำใหม่ รวมถึงหาช่องทางที่ทำให้เงินงอกเงยได้อีกทาง หรืออีกหนึ่งทางเลือกคือการออมเงินกับ กอช. ที่มีความยืดหยุ่นสูง ไม่จำเป็นต้องส่งเงินออมสะสมในทุกๆ เดือน มีมากออมมาก มีน้อยออมน้อย เดือนไหนไม่มีก็หยุดออมได้ ไม่เสียสิทธิ์การเป็นสมาชิก นอกจากนี้ยังการันตีผลตอบแทนจากการลงทุนอีกด้วย ซึ่งเมื่อผู้สมัครอายุครบ 60 ปี ก็จะได้เงินออมกลับคืนมาในรูปแบบเงินบำนาญเป็นรายเดือนพร้อมกับเงินสมทบจากรัฐบาล ไว้ใช้ยามเกษียณได้อย่างสบายๆ

สำหรับคนที่สนใจสมัครเป็นสมาชิกกับ กอช. สมัครได้เลย เพียงมีอายุ 15-60 ปี และประกอบอาชีพอิสระ ไม่อยู่ในระบบสวัสดิการบำเหน็จบำนาญอื่นๆ โดยสมาชิกที่ออมกับ กอช. จะได้รับสิทธิประโยชน์ 3 ต่อ ได้แก่ ต่อที่ 1 เงินบำนาญไว้ใช้ในยามเกษียณ ต่อที่ 2 รัฐค้ำประกันผลตอบแทนการลงทุน และต่อที่ 3 ใช้สิทธิ์ในการลดหย่อนภาษีเต็มจำนวนเงินสะสมต่อปี

รู้แบบนี้แล้วอย่ารอช้า รีบมาสมัครและส่งเงินออมกับ กอช. เพื่อเพิ่มความอุ่นใจยามเกษียณ  สำหรับผู้ที่สนใจสามารถตรวจสอบสิทธิและสมัครสมาชิกได้ ที่แอปพลิเคชัน กอช. หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ สายด่วนเงินออม 02-049-9000 ในวันและเวลาทำการ


แท็ก: TELL
WRITER