ออมเงินเพียงพอ กอช. จัดให้

คัดลอก URL แล้ว

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ รายย่อย ลูกจ้างทั่วไป พ่อค้า แม่ค้า เกษตรกร ชาวไร่ ชาวนา นักเรียนนักศึกษา หรือแม้แต่พนักงานประจำ ล้วนได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวด้วยกันทั้งสิ้น ซึ่งสถานการณ์ในครั้งนี้ได้มอบบทเรียนการใช้ชีวิตที่สำคัญ ในการดำเนินชีวิตอย่างมีสติ ไม่ประมาท เริ่มต้นวางแผนชีวิตและการเงินเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต “ความมั่นคงทางการเงิน” จึงถือเป็นรากฐานสำคัญในการดำเนินชีวิต ที่จะทำให้พร้อมรับกับเรื่องที่ไม่คาดฝันได้ วันนี้เราจึงมีแนวทางการใช้ชิวิตทางการเงินวิถีใหม่มาแบ่งปันกัน

“ออมก่อนใช้” เมื่อมี “รายได้” สิ่งแรกที่ควรทำให้เป็นนิสัย คือ แบ่งส่วนหนึ่งของรายได้มาออม โดยอาจจะเริ่มที่ 10% หรือ 20% ของรายได้ หรือจะมากกว่านี้ก็ได้ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินและความจำเป็นของแต่ละคน

“ออมสำรองยามฉุกเฉิน” เงินสำรองยามฉุกเฉินถือเป็นเงินออมที่มีความสำคัญ เพราะเรามีโอกาสพบเจอเหตุที่ไม่คาดฝันได้ตลอดเวลา โดยเฉพาะด้านสุขภาพ การเจ็บป่วย  ฉะนั้นเราควรมีการวางแผนทางการเงินในส่วนของเงินสำรองยามฉุกเฉินไว้  ซึ่งจะช่วยให้เราผ่านเหตุการณ์เหล่านั้นไปได้ โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบกับการดำเนินชีวิตประจำวัน และเกิดปัญหาการขาดสภาพคล่องทางการเงิน โดยหลักในการวางแผนเก็บเงินสำรองยามฉุกเฉิน เราจะต้องมีเงินใช้จ่ายในกรณีที่ขาดรายได้ อย่างน้อย 3 – 6 เดือน

“ออมเงินไว้ใช้เพื่อวัยเกษียณ” ไม่มีใครที่อยากจะทำงานไปจนถึงวันสุดท้ายของชีวิต เราทุกคนต้องการมีชีวิตที่สุขสบายในวัยเกษียณด้วยกันทั้งนั้น โดยเทคนิคการออมเงินไว้ใช้หลัง 60 ปี มีหลายรูปแบบให้เลือกออมตามไลฟ์สไตล์ของแต่ละคน เช่น การหยอดกระปุก การฝากประจำ การลงทุนในกองทุนรวม การทำประกันชีวิต เป็นต้น

นอกจากรูปแบบการออมที่กล่าวมาแล้ว ยังมีอีกหนึ่งทางเลือกที่ช่วยให้เรามีเงินรายเดือนไว้ใช้วัยเกษียณ คือ การออมเงินกับกองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. โดยจะได้เงินคืนเมื่ออายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในรูปแบบบำนาญ เรียกว่าออมน้อย ออมยาว แต่ให้ผลที่คุ้มค่าในวัยเกษียณ  และที่สำคัญ ออมง่าย มีความยืดหยุ่นสูง สามารถออมขั้นต่ำเพียง 50 บาท หรือสูงสุด 13,200 บาท/ปี แบ่งงวดการส่งตามความพร้อมของตัวเอง มีมากออมมาก มีน้อยออมน้อย หรือเดือนไหนไม่มีก็ไม่ต้องออม สำหรับคนที่สนใจสมัครเพื่อออมเงินกับ กอช. สมัครได้เลย เพียงมีอายุ 15-60 ปี เป็นนักเรียน นักศึกษา ประกอบอาชีพอิสระ ไม่อยู่ในระบบสวัสดิการบำเหน็จบำนาญอื่นๆ จะได้รับสิทธิประโยชน์ 3 ต่อ ได้แก่ ต่อที่ 1 เงินบำนาญรายเดือนไว้ใช้ในวัยเกษียณ ต่อที่ 2 รัฐค้ำประกันผลตอบแทนการลงทุน และต่อที่ 3 ใช้สิทธิ์ในการลดหย่อนภาษีเต็มจำนวนเงินสะสมต่อปี 

รู้แบบนี้แล้ว อย่ารอช้า!! เริ่มต้นวางแผนชีวิต เริ่มต้นออมเงินกับ กอช. ตั้งแต่วันนี้ เพียงแค่ลงมือจริงจังกับการเก็บเงินเพื่ออนาคต มีวินัยออมเงินสม่ำเสมอ ชีวิตวัยเกษียณอย่างสุขใจ อยู่ไม่ไกล ตรวจสอบสิทธิสมัครสมาชิกได้ ที่แอปพลิเคชัน กอช. หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ สายด่วนเงินออม 02-049-9000 ในวันและเวลาทำการ


แท็ก: TELL
WRITER

Chanachai B.

Senior Creative Curation / Content Creator & Producer @MThai's Chill Talk, MThai ลอง Talk, ฟังหูไว้ ทอล์ก, etc.