nanoe™ X เทคโนโลยีเพื่ออากาศบริสุทธิ์ พร้อมยับยั้งโรค COVID-19

สมัยนี้รอบตัวของเรามีแต่มลพิษ ดังนั้นเทคโนโลยีฟอกอากาศ nanoe™ X จึงเป็นเทคโนโลยีที่ทุกพื้นที่จำเป็นต้องมีในยุคนี้

Home / TELL / nanoe™ X เทคโนโลยีเพื่ออากาศบริสุทธิ์ พร้อมยับยั้งโรค COVID-19

ด้วยสภาพอากาศที่เป็นปัญหาต่อสุขภาพในปัจจุบัน ทั้งควัน ฝุ่น PM 2.5 ที่ลอยปะปนอยู่ในอากาศ ดังนั้นนวัตกรรมในการฟอกอากาศจึงเข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวัน และด้วยเทคโนโลยี nanoe™ X นวัตกรรมตัวล่าสุดจาก Panasonic ที่สามารถยับยั้งเชื้อ แบคทีเรีย และเชื้อไวรัส โดยเฉพาะ Covid-19 ได้อีกด้วย นับเป็นเทคโนโลยีฟอกอากาศที่ตอบโจทย์ที่สุดกับยุค NEW NORMAL แบบนี้

ทำให้นวัตกรรมที่มีส่วนช่วยให้อากาศสะอาด มีบทบาทสำคัญมากขึ้นในชีวิตประจำวัน 

ยับยั้งการทำงานของแบคทีเรีย<sup>*9~11</sup>และไวรัส<sup>*12~14</sup> ที่เกาะแน่นอยู่ในอากาศ

nanoe™ X คืออะไร

คือ เทคโนโลยีที่ปฏิวัติระบบฟอกอากาศ อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของพานาโซนิค ที่มีความเป็นเลิศในการทำงานระดับนาโนเมตร ซึ่งระบบนี้จะช่วยกำจัดกลิ่น ยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียและไวรัส รวมถึงมีประสิทธิภาพในการกำจัดฝุ่นเพื่อสภาพแวดล้อมภายในบ้านและอาคารให้สดชื่นและสะอาดยิ่งขึ้น ซึ่ง nanoe™ X มีคุณสมบัติที่โดดเด่นคือสามารถยับยั้ง 7 ปัญหาที่มาจากอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

7 คุณสมบัติพิเศษของ nanoe™ X

  1. กำจักลิ่นไม่พึงประสงค์ จากการทดสอบกลิ่นควันบุหรี่ที่เกาะบนพื้นผิวในห้องขนาด 23 ตร.ม. พบว่าความเข้มข้นของกลิ่นลดลง 1.2 ระดับใน 2 ชั่วโมง
  2. ยับยั้งแบคทีเรียและไวรัส โดยวัดจากจำนวนแบคทีเรียและไวรัสนพื้นที่ปิดขนาด 23 ตร.ม. สามารถยับยั้งแบคทีเรียในอากาศได้อย่างน้อย 99.7% ใน 4 ชั่วโมง และสามารถยับยั้งไวรัสในอากาศได้อย่างน้อย 99.7% ใน 6 ชั่วโมง และสามารถยับยั่งไวรัสโคโรน่าได้ถึง 4 สายพันธุ์ ได้แก่ อัลฟ่า เบต้า เดลต้า แกมม่า
  3. ลดปัญหาเชื้อราตามจุดต่างๆ สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราที่มักพบตามจุดต่างๆ ภายในบ้านหรืออาคารได้ เหมาะสำหรับสถานที่ที่เน้นความสะอาดเป็นสิ่งสำคัญ เช่น ในโรงเรียน สถานรับเลี้ยงเด็ก หรือสถาบันทางการแพทย์
  4. ลดอาการภูมิแพ้จากสารก่อภูมิแพ้ จากตรวจสอบด้วยวิธีอิเลคโตรโฟเรซิสในห้องขนาด 23 ตร.ม. โดยปล่อยสารก่อภูมิแพ้ ต่างๆ ได้แก่ Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farina, ไรฝุ่นและ สารก่อภูมิแพ้จากสุนัขและแมว พบว่าสามารถยับยั้งได้ 60 – 99% ใน 24 ชั่วโมง
  5. ขจัดละอองเกษร จากตรวจสอบด้วยวิธีอิเลคโตรโฟเรซิสในห้องขนาด 23 ตร.ม. โดยปล่อย ละอองเกษรของต้นซีดาร์, ต้นไซปรัส, หญ้าออชาร์ด, หญ้า Ragweed, ต้น Alnus japonica, ต้น Japanese white birch, ต้น Artemisia, มะกอก, ต้น Juniper, ต้น Casuarina, ต้น Miscanthus, หญ้าทิโมที, ต้น Humulus japonicus, พบว่าสามารถยับยั้งได้ใน 24 ชั่วโมง
  6. ช่วยยับบั้งสารอันตราย จากตรวจสอบด้วยวิธีอิเลคโตรโฟเรซิสในห้องขนาด 23 ตร.ม. โดยปล่อยสารอันตราย เชื้อ Alternaria, เชื้อ Aspergillus, เชื้อ Candida, เชื้อ Malassezia, แมลงสาบ พบว่าสามารถยับยั้งได้ใน 24 ชั่วโมง
  7. ตัดปัญหาผิวและเส้นผมแห้ง ช่วยให้ความชื้นในอากาศเพิ่มขึ้น 20% จากเดิม 30% –> 50% ของความชื้นตามสภาพแวดล้อม ในห้องทดสอบขนาดประมาณ 46 ตร.ม. ที่มีอุณหภูมิห้อง 25 องศาเซลเซียส

ซึ่งผลลัพธ์ของเทคโนโลยี nanoe™ X อาจแตกต่างกันไปตามปัจจัยด้านขนาดพื้นที่ สภาพอากาศ และสภาพแวดล้อมตามฤดูกาลทั้งอุณหภูมิและความชื้น

ยับยั้งการทำงานของแบคทีเรีย<sup>*9~11</sup>และไวรัส<sup>*12~14</sup> ที่เกาะแน่นอยู่ในอากาศ

สมัยนี้รอบตัวของเรามีแต่มลพิษดังนั้นเราควรหันมาใส่ใจเรื่องคุณภาพของอากาศภายใน ที่เราหายใจเข้าไปให้บริสุทธิ์อยู่ตลอด ดังนั้นเทคโนโลยีฟอกอากาศ nanoe™ X จึงเป็นเทคโนโลยีที่ทุกพื้นที่จำเป็นต้องมีในยุคนี้ เพราะช่วยให้อากาศบริสุทธิ์ และยังสามารถยับยั้ง โรค COVID-19 ได้อีกด้วย ซึ่งสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ เทคโนโลยี nanoe™ X เพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/3nJohfv