วิกฤตโควิด-19 ในช่วงเวลาแห่งการช่วยเหลือ อาจทำให้เราลืมอะไรบางอย่างไป

คัดลอก URL แล้ว

จากสถานการณ์โควิด-19 ที่ทั่วโลกต้องเผชิญมาตลอดระยะเวลาเกือบ 2 ปี ซึ่งส่งผลกระทบต่อวิถีการใช้ชีวิตของผู้คน รวมถึงเรื่องสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็นสุขภาพกายและสุขภาพใจ และในวิกฤตแบบนี้สิ่งหนึ่งที่เราจะได้เห็นอย่างแน่นอน คือ ภาพการแสดงน้ำใจ แบ่งปันความช่วยเหลือ ดูแลซึ่งกันและกันจนอาจทำให้เราลืมอะไรบางอย่างไป

เราอาจห่วงใจคนอื่นจนลืมสิ่งเล็กๆ นั่นคือ ลืมมอบน้ำใจ…ให้ตนเอง ด้วยการดูแลรักษาสุขภาพกายและสุขภาพใจตนเองและคนรอบข้างให้แข็งแรงด้วยการรับประทานอาหารที่ดีและมีประโยชน์ต่อสุขภาพ พักผ่อนและออกกำลังกายเพื่อให้ร่างกายแข็งแรง ทำจิตใจให้แจ่มใสเพื่อจะมีกำลังมอบสิ่งดีๆ ต่อไป เมื่อวันหนึ่งเราทุกคนจะกลับมาใช้ชีวิตตามปกติกันอีกครั้ง 

ตลอด 2 ปีที่ผ่านมา บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้นำธุรกิจอาหารทะเลระดับโลก ยังคงเดินหน้าส่งมอบอาหารไปยังชุมชนทั่วโลกมากกว่า 3.3 ล้านชิ้น ผ่านหน่วยงานราชการ องค์การนอกภาครัฐ มูลนิธิ และโรงพยาบาล รวมถึงการบริจาคอาหารแมวเบลล็อตต้าและอาหารสุนัขมาร์โว่จำนวนมากกว่า 78,000 กระป๋อง และอาหารสุนัขชนิดเม็ดกว่า 4,000 กิโลกรัมให้กับสถานสงเคราะห์สัตว์  ศูนย์พักพิงสัตว์เลี้ยง องค์กรสัตว์เลี้ยง และอาสาสมัครที่ดูแลสัตว์เลี้ยง ซึ่งดำเนินการภายใต้ “โครงการไทยยูเนี่ยนแคร์ (Thai Union Cares)” ที่ดำเนินการทั่วโลก เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมต่อชุมชนท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19

เพราะ “สุขภาพที่ดี จะเป็นภูมิต้านทานให้กับคุณ” ไทยยูเนี่ยน ส่งความห่วงใยให้ทุกคน หันมาใส่ใจในสุขภาพ เพื่อเป็นภูมิต้านทานให้กับตนเองและคนที่รัก


แท็ก: TELL
WRITER