7 กลุ่มเสี่ยงเร่งฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ฟรี ถึง 31 ส.ค. ลดแทรกซ้อนจากโควิด-19

คัดลอก URL แล้ว

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ที่เกิดขึ้น ซึ่งเป็นโรคกลุ่มระบบทางเดินหายใจและมีอาการเบื้องต้นคล้ายคลึงโรคไข้หวัดใหญ่ ทั้งนี้ทางสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ สปสช. ได้แนะนำให้ประชาชนทุกคน โดยเฉพาะ 7 กลุ่มเสี่ยง เร่งฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ในสถานการณ์โควิด-19 ระบาดหนักแบบนี้

ข้อดีของการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ในช่วงโควิด-19

 1. ลดความสับสนในการวินิจฉัยโรค
 2. ลดระยะเวลาในการรักษา
 3. ลดโอกาสการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากทั้ง 2 โรค
 4. ลดอัตราการเสียชีวิต

ซึ่งไข้หวัดใหญ่ เป็นโรคที่ติดต่อได้รวดเร็วโดยการแพร่เชื้อไวรัสผ่านทางน้ำลายและทางเดินหายใจ  แพร่ระบาดได้ตลอดทั้งปีโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน ผู้ป่วยบางรายถึงขั้นเสียชีวิต ซึ่งกลุ่มเสี่ยงที่สุดคือเด็กวัย 0-4 ปี ไข้หวัดใหญ่มีอยู่ 4 สายพันธุ์ด้วยกัน โดยสายพันธุ์ A จะมีความรุนแรงมากกว่าสายพันธุ์ B แต่ที่มักระบาดในไทยส่วนใหญ่คือ สายพันธุ์ B

 7 กลุ่มเสี่ยง ที่ควรฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ได้แก่ 

 1. หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป
 2. เด็กอายุ 6 เดือน ถึง 2 ปี (อายุตั้งแต่ 6 เดือนเต็ม จนถึงอายุ 2 ปี 11 เดือน 29 วัน)
 3. ผู้มีโรคเรื้อรัง ดังนี้ ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย ผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการได้รับเคมีบำบัด และเบาหวาน
 4. บุคคลที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป
 5. ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้
 6. ผู้ที่เป็นโรคโรคธาลัสซีเมียและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง (รวมผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการ)
 7. โรคอ้วน (น้ำหนัก > 100 กิโลกรัม หรือ BMI > 35 กิโลกรัมต่อตารางเมตร)

การป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ยังเป็นสิ่งที่เราทุกคนต้องให้ควาามสำคัญในช่วงโควิด-19 โดยเฉพาะประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยงต่อภาวะโรคที่รุนแรง เนื่องจากทั้ง 2 โรคมีอาการคล้ายคลึงกัน ส่งผลต่อการตรวจและรักษาได้ ทั้งผู้ป่วยโควิด-19 หากติดเชื้อไข้หวัดเพราะหากได้รับเชื้อไม่ว่าจะเป็นไวรัสโควิด-19 หรือไวรัสไข้หวัดใหญ่ก็ตาม จะทำให้โอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้อัตราการเสียชีวิตสูงขึ้นด้วย

ซึ่งข้อดีของผู้ได้รับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ หากติดเชื้อโควิด-19 จะช่วยลดความรุนแรงจากอาการแทรกซ้อนได้ ทำให้ใช้เวลาการรักษาและนอนในโรงพยาบาลน้อยลง โดยการรับวัคซีนแต่ละชนิดนั้นประชาชนกลุ่มเสี่ยงสามารถรับบริการฉีดวัคซีนชนิดใดก่อนก็ได้ โดยเว้นระยะห่างระหว่างวัคซีนไข้หวัดใหญ่และวัคซีนโควิด-19 อย่างน้อย 2 สัปดาห์ดังนั้น หากมีประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยง เข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่เพิ่มมากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา นอกจากช่วยป้องกันและลดภาวะความรุนแรงจากโรคไข้หวัดใหญ่แล้ว ยังช่วยลดความสับสนในการวินิจฉัยโรคและรักษาได้อีก ประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยงทุกสิทธิการรักษา ไม่ว่าจะเป็นสิทธิบัตรทอง สิทธิประกันสังคม สิทธิข้าราชการ ควรรีบมาฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยสามารถติดต่อได้ที่สถานพยาบาลที่ได้ลงทะเบียนไว้ หรือสถานพยาบาลตามสิทธิของท่าน หรือสถานพยาบาลของรัฐใกล้บ้าน ก่อนหมดเขตวันที่ 31 ส.ค. นี้


แท็ก: TELL
WRITER