เลือกบริโภคน้ำตาลที่ดี สังเกต ‘ICUMSA’ หน่วยวัดค่าสีของน้ำตาลมาตรฐานสากล

คัดลอก URL แล้ว

ปัจจุบันคนรุ่นใหม่หันมาใส่ใจสุขภาพกันมากขึ้น ทั้งการออกำลังกาย และการเลือกรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพ เช่นการลดเค็มและหวานควบคู่กันไป แต่อย่างไรก็ตามแพทย์และนักโภชนาการมีความเห็นว่าน้ำตาลยังเป็นสารอาหารที่จำเป็นที่ให้พลังงานกับร่างกาย เพียงแต่ต้องเลือกรับประทานน้ำตาลที่ดี ในปริมาณที่เหมาะสมต่อวัน เพื่อไม่ให้มีปัญหาสุขภาพตามมา ดังนั้นคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจสุขภาพควรมารู้วิธีเลือกน้ำตาลที่ดีต่อสุขภาพกันดีกว่า

วิธีการเลือกชนิดน้ำตาลที่ดีนั้น หลักๆ คือการสังเกตที่ “สี” ของน้ำตาล ซึ่งถ้าเลือกสีถูกแล้ว ก็จะช่วยให้ประกอบอาหารคาว-หวานได้รสชาติและกลิ่นดีขึ้น จากความเชื่อเดิมที่ว่า น้ำตาลทรายสีขาวคือน้ำตาลที่ผ่านการฟอกให้ขาว ซึ่งข้อเท็จจริงจากสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ได้ระบุไว้ชัดเจนว่าในอุตสาหกรรมการผลิตน้ำตาล ได้ยกเลิกวิธีการฟอกขาวไปตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 โดยใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีการผลิตใหม่ ที่เป็นวิธีการกลั่นกรองน้ำอ้อยเพื่อให้ได้น้ำตาลทรายแต่ละชนิดและประเภท ซึ่งในท้องตลาดมีน้ำตาลหลากหลายชนิด แต่ผู้บริโภคส่วนใหญ่ไม่ทราบว่าน้ำตาลแบบไหนเหมาะสมที่จะนำไปประกอบอาหารหรือทำขนม

ซึ่งวิธีเลือกน้ำตาลที่ดีสามารถสังเกตได้จากหน่วยที่ใช้วัดค่าสีของน้ำตาลตามมาตรฐานสากล หรือที่เรียกว่า ICUMSA (International Commission for Uniform Methods of Sugar Analysis) เพื่อจัดแบ่งชนิดและคุณสมบัติของน้ำตาล โดยน้ำตาลที่มีค่า ICUMSA ต่ำ คือน้ำตาลที่มีค่าสีบริสุทธิ์สูง ไล่ไปตามลำดับ และ ICUMSA ยังเป็นหน่วยวัดคุณสมบัติน้ำตาลที่ใช้เป็นข้อกำหนดในการซื้อขายน้ำตาลในภาคอุตสาหกรรมอีกด้วย โดยน้ำตาลแบ่งเป็น 2 กลุ่มหลักๆ คือ 

น้ำตาลทรายสีขาว
– มีค่า ICUMSA 0-20 จะเป็นน้ำตาลเกล็ดละเอียด มีค่าสีบริสุทธิ์สูง นิยมใช้ในอุตสาหกรรมยา
– มีค่า ICUMSA 21-200 จะเป็นน้ำตาลที่ใช้ทั่วไปในครัวเรือน โดยเฉพาะขนมหรือเครื่องดื่มเพราะไม่ทำให้สีหรือกลิ่นผิดเพี้ยนไป

น้ำตาลทรายสีธรรมชาติ 
– มีค่า ICUMSA 1,000+ ขึ้นไป จะเป็นน้ำตาลที่มีสีและกลิ่นของน้ำตาล นิยมใช้ทำขนมไทย หรือขนมอบบางชนิด

ดังนั้น “น้ำตาลพราว” (PROUD Sugar) ภายใต้การบริหารของ KI Sugar Group ได้นำเสนอผลิตภัณฑ์น้ำตาลรูปแบบใหม่ครั้งแรกในประเทศไทย กับนวัตกรรมน้ำตาลคุณภาพสูง “น้ำตาลทรายชนิดพิเศษ ขาวบริสุทธิ์พิเศษ มีค่า ICUMSA 9” น้ำตาลที่มีค่าสีบริสุทธิ์สูงสุด มีคุณภาพดี เสริมมุมมองและทัศนคติที่ดีต่อการเลือกบริโภคน้ำตาล ซึ่งน้ำตาลชนิดนี้มีกรรมวิธีการผลิตที่พิถีพิถันในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การปลูกอ้อยให้ได้คุณภาพมาตรฐาน เก็บเกี่ยวอ้อยต้นฤดูโดยใช้วิธีการตัดอ้อยสดไม่ผ่านการเผาอ้อย นำมาเข้าสู่กรรมวิธีการผลิตของโรงงานที่มีความทันสมัย มีมาตรฐานที่น่าเชื่อถือและปลอดภัย การันตีคุณภาพระดับโลกโดยได้รับการรับรองมาตรฐานจากระบบ ProTerra และ Bonsucro อย่างต่อเนื่อง “PROUD น้ำตาลคนไทย…ภูมิใจในคุณค่าที่ส่งมอบให้ชาวไทย”


แท็ก: TELL
WRITER