BMW จับมือกรมการแพทย์ ระดมพลังจิตอาสาร่วมส่งยาให้ผู้ป่วยโควิด-19

BMW จับมือกรมการแพทย์ ระดมพลังจิตอาสาร่วมส่งยาให้ผู้ป่วยโควิด-19

บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย จับมือกรมการแพทย์ ระดมพลังจิตอาสาร่วมส่งยาให้ผู้ป่วยโควิด-19 ที่เข้าระบบการแยกกักรักษาตัวที่บ้าน ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

วิธีทิ้งขยะติดเชื้อ เมื่อต้องกักตัวที่บ้าน ทิ้งยังไงไม่ให้เสี่ยงคนที่บ้าน คนเก็บขยะ

วิธีทิ้งขยะติดเชื้อ เมื่อต้องกักตัวที่บ้าน ทิ้งยังไงไม่ให้เสี่ยงคนที่บ้าน คนเก็บขยะ

ทิ้งขยะติดเชื้อ อย่างไรให้ถูกสุขลักษณะอนามัย ไม่ให้ขยะนั้นเสี่ยงติดเชื้อกับคนที่บ้าน และคนเก็บขยะ

ความคืบหน้า แนวทางการแยกกักตัวที่บ้าน / ในชุมชน

ความคืบหน้า แนวทางการแยกกักตัวที่บ้าน / ในชุมชน

ประเด็นสำคัญ กระทรวงสาธารณสุข ใช้มาตรการการแยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) และการกักตัวในชุมชน (Community Isolation) เพื่อให้ผู้ติดเชื้อโควิด 19 ที่ไม่มีอาการหรือมีอาการน้อย (สีเขียว) เข้าระบบการรักษาเร็ว แจกเครื่องวัดไข้ วัดออกซิเจนในเลือด…