DIY ซองอั่งเปา เทพแห่งโชคลาภ ไฉ่ซิ้งเอี้ย ต้อนรับวันตรุษจีน

DIY ซองอั่งเปา เทพแห่งโชคลาภ ไฉ่ซิ้งเอี้ย ต้อนรับวันตรุษจีน

วันตรุษจีน หรือ วันปีใหม่ของคนจีน นี้ ทีนอ็มไทยขอชวนน้องๆ มา DIY พับซองอั่งเปา หรือที่เรียกว่าการพับกระดาษแบบ Origami เทพแห่งโชคลาภ “ไฉ่ซิ้งเอี้ย” ต้อนรับวันตรุษจีนกัน น้องๆ จะได้นำไปให้ผู้ใหญ่ใช้ใส่เงินอั่งเปา…

ชาวไทยเชื้อสายจีน นำธูปเทียนจุดบูชา “ไฉ่ซิงเอี๊ย” เทพเจ้าแห่งโชคลาภ

ชาวไทยเชื้อสายจีน นำธูปเทียนจุดบูชา “ไฉ่ซิงเอี๊ย” เทพเจ้าแห่งโชคลาภ

บรรยากาศวันตรุษจีนที่จ.สงขลา ชาวไทยเชื้อสายจีน นำธูปเทียนจุดบูชา “ไฉ่ซิงเอี๊ย ” เทพเจ้าแห่งโชคลาภ ฤกษ์ดีที่สุดตั้งแต่ 03.00 น. – 04.59 น.คืนวันที่ 5 กุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นช่วงที่ฟ้าเปิด…