STelligence องค์กรเทคโดนใจคนทำงานรุ่นใหม่

STelligence องค์กรเทคโดนใจคนทำงานรุ่นใหม่

ปัจจุบันความต้องการของคนทำงานมีการปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัย ทำให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลต้องใส่ใจในความต้องการและแสวงหาสิ่งที่สามารถมาตอบสนองความต้องการเหล่านั้นให้ได้ เพื่อดึงคนรุ่นใหม่ที่ “เก่ง และขยัน” ให้เข้ามาทำงานกับองค์กร รวมทั้งต้องสามารถสร้างสภาพแวดล้อมในองค์กรให้สามารถดึงประสิทธิภาพการทำงานของพวกเขาให้ออกมาได้อย่างเต็มที่บริษัท เอส เทลลิเจนซ์ จำกัด หนึ่งในองค์กรที่คนรุ่นใหม่อยากร่วมงานด้วยโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่สาย Data Science เพราะมีความเชี่ยวชาญในการทำ Data…

กรมสรรพสามิต รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ-แต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

กรมสรรพสามิต รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ-แต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

กรมสรรพสามิตได้ออกประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตําแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ และตําแหน่งเจ้าพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงาน เนื้อหาในประกาศระบุไว้ดังนี้ กรมสรรพสามิต จะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในตําแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ และตําแหน่งเจ้าพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงาน ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความใน มาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑…

เปิดรับแรงงานไทยไปทำงาน ‘เกาหลีใต้’ ยื่นใบสมัคร 23-24 พ.ย.นี้เท่านั้น

เปิดรับแรงงานไทยไปทำงาน ‘เกาหลีใต้’ ยื่นใบสมัคร 23-24 พ.ย.นี้เท่านั้น

กระทรวงแรงงานและการจ้างงานสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) ได้ลงนาม MOU ว่าด้วยการจัดส่งแรงงานไปทำงาน เกาหลีใต้ตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ ( Employment Permit System for Foreign Workers : EPS)…

เตือนภัย ระวัง!! นายหน้าหางานเถื่อน หลอกไปทำงานต่างประเทศ

เตือนภัย ระวัง!! นายหน้าหางานเถื่อน หลอกไปทำงานต่างประเทศ

เตือนประชาชนระวังนายหน้าหางานเถื่อน หลอกไปทำงานต่างประเทศ พบข้อมูลชักชวนแรงงานไปทำงานเก็บผลไม้ป่าที่ประเทศสวีเดน และฟินแลนด์ กองบังคับการปราบปราม หรือกองปราบปราม ได้โพสต์ข้อความเตือนประชาชน ให้ระวังนายหน้าหางานเถื่อน หลอกไปทำงานต่างประเทศ หลังพบว่า มีผู้ชักชวนแรงงานไทยไปทำงานเก็บผลไม้ป่าที่ประเทศสวีเดน และฟินแลนด์ โดยโพสต์ข้อความชักชวนแรงงานไทยผ่านทางสื่อโซเชียลมีเดีย แต่เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจทำการตรวจสอบกลับพบว่า ขณะนี้ยังไม่ใช่ฤดูเก็บเกี่ยวผลไม้ของประเทศสวีเดน…