ทำงานเกาหลีใต้ สมัครงาน หางาน

เปิดรับแรงงานไทยไปทำงาน ‘เกาหลีใต้’ ยื่นใบสมัคร 23-24 พ.ย.นี้เท่านั้น

กระทรวงแรงงานและการจ้างงานสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) ได้ลงนาม MOU ว่าด้วยการจัดส่งแรงงานไปทำงาน เกาหลีใต้ตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ ( Employment Permit System for Foreign Workers : EPS)…

Home / NEWS / เปิดรับแรงงานไทยไปทำงาน ‘เกาหลีใต้’ ยื่นใบสมัคร 23-24 พ.ย.นี้เท่านั้น

ประเด็นน่าสนใจ

 • กระทรวงแรงงาน และทางการเกาหลีใต้ มีการลงนาม MOU เรื่องการส่งแรงงานไปทำงานที่เกาหลีใต้
 • รับสมัครแรงงานประเภทกิจการ งานเกษตร ปศุสัตว์
 • สนใจสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ตั้งแต่วันที่ 23 – 24 พฤศจิกายน 2562

กระทรวงแรงงานและการจ้างงานสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) ได้ลงนาม MOU ว่าด้วยการจัดส่งแรงงานไปทำงาน เกาหลีใต้ตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ ( Employment Permit System for Foreign Workers : EPS)

ผู้ที่สนใจ ระเบียบการสมัครงาน ดังนี้

 • บุคคลที่จะเดินทางไปทำงานต้อง
 • ผ่านการทดสอบภาษาเกาหลี (EPS-TOPIK)
 • ผ่านทักษะการทำงานตามที่ทางการเกาหลีกำหนด

รับสมัครในประเภทกิจการ งานเกษตร ปศุสัตว์

 • โควตาผู้สอบผ่าน 300 คน
 • ต้องเป็นเพศชาย อายุ 18 – 39 ปีบริบูรณ์
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • สายตาไม่บอดสี ร่างกายสมบูรณ์ สุขภาพแข็งแรง
 • ไม่มีประวัติกระทำผิดทางอาญาหรือเป็นภัยต่อสังคมและความมั่นคง
 • เป็นบุคคลซึ่งไม่ถูกห้ามเดินทางออกนอกประเทศ
 • เป็นบุคคลซึ่งไม่มีประวัติการถูกเนรเทศ หรือเคยถูกปฏิเสธการเข้าเกาหลีใต้หรือเคยกระทำผิดกฎหมายของเกาหลีใต้
 • เป็นบุคคลซึ่งไม่มีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทุกชนิด ไม่เคยพำนักอาศัยในเกาหลีใต้ด้วยวีซ่า E-9 หรือ E-10 หรือ วีซ่า E-9 และ E-10 รวมกัน 5 ปี หรือมากกว่า 5 ปีขึ้นไป

หลักฐานการสมัคร

 • สำเนาหนังสือเดินทาง Passport (ถ้ามี)ต้องระบุวัน เดือน ปีเกิด ให้ครบถ้วน จำนวน 2 ฉบับ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ต้องชัดเจนและระบุวัน เดือน ปี เกิดให้ครบถ้วน จำนวน 2 ฉบับ
 • รูปถ่ายสีขนาด 3.5 x4.5 เชนติเมตร ฉากด้านหลังสีขาว และไม่สวมเสื้อสีขาว(ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 3 เดือน จำนวน 3 ใบ)
 • สนใจสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ตั้งแต่วันที่ 23 – 24 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น.

ณ อาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 ชั้น 1ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง แขวงดินแดง กรุงเทพมหานคร

ลงทะเบียนเพื่อแจ้งความประสงค์ในการสมัครงาน เลือกวันที่จะสมัครได้ที่ toea.doe.go.th (ไม่ต้องใส่ www.) ได้ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ย. – 24 พ.ย. 62 เวลา12.00 น.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ “กองบริหารแรงงานไทย ไปต่างประเทศ”

โทร.0 2245 9429,0 2245 6716
สายด่วน โทร.1506 กด 2