วิธีทำ แกงหน่อไม้ใบย่านาง แก้ร้อนในได้ อร่อยด้วย

วิธีทำ แกงหน่อไม้ใบย่านาง แก้ร้อนในได้ อร่อยด้วย

แกงหน่อไม้ใบย่านาง ใบย่านางคั้นเอาแต่น้ำ กินแก้ร้อนใน เนื่องจากภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนอบอ้าว คนอีสานจะใส่ข้าวเบือหรือข้าวเหนียวแช่น้ำ..