Beautiful Death การตายอย่างมีคุณภาพ วิชาที่เรียนเพื่อให้เข้าใจชีวิต “เรามีชีวิตอยู่ไปทำไม?”

Beautiful Death การตายอย่างมีคุณภาพ วิชาที่เรียนเพื่อให้เข้าใจชีวิต “เรามีชีวิตอยู่ไปทำไม?”

เพราะทุกชีวิตมีความตายเป็นที่สุด จุฬาฯ เปิดวิชา Beautiful Death เพื่อการเข้าใจชีวิตผ่านมุมมองการตายอย่างมีคุณภาพ คอร์สใหม่จาก Chula MOOC

น่าเรียน 10 คอร์สเรียนฟรี ไม่เกิน 10 ชั่วโมง มีใบเซอร์ให้ด้วยเมื่อเรียนจบ

น่าเรียน 10 คอร์สเรียนฟรี ไม่เกิน 10 ชั่วโมง มีใบเซอร์ให้ด้วยเมื่อเรียนจบ

มาอัปสกิล เพิ่มทักษะความรู้ พัฒนาตัวเองกันดีกว่า 10 คอร์สเรียนฟรี ไม่เกิน 10 ชั่วโมง มีใบเซอร์ให้ด้วยเมื่อเรียนจบ