ขอขมาพ่อแม่ บทขอขมา บิดามารดา

บทขอขมา บิดามารดา และ ผู้มีพระคุณ

การสวด บทขอขมา พร้อมทำพิธีอย่างถูกต้องด้วยจิตบริสุทธิ์จะช่วยให้ทางเดินชีวิตโล่ง โปร่ง สะดวกมากยิ่งขึ้น

Home / บทสวดมนต์ / บทขอขมา บิดามารดา และ ผู้มีพระคุณ

บทขอขมา บิดามารดา และ ผู้มีพระคุณ

การขอขมาพ่อแม่ เป็นความเชื่อพิธีกรรมในทางพุทธ เพราะพ่อแม่ เป็นเหมือนเทวดา พรหมของลูก เป็นผู้มีคุณมาก การที่เราทำไม่ดีกับพ่อแม่ไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตาม เป็นกรรมหนัก ทำมากขนาดไหนก็จะย้อนกลับมาหาเราเป็นเท่าทวีคูณ ทำให้เราทำมาหากินไม่ขึ้น เจอแต่ปัญหาอุปสรรคต่างๆ การสวด บทขอขมา พร้อมทำพิธีอย่างถูกต้องด้วยจิตบริสุทธิ์จะช่วยให้ทางเดินชีวิตโล่ง โปร่ง สะดวกมากยิ่งขึ้น

บทขอขมา

จุดธูป 3 ดอก
(ตั้ง นะโม 3 จบ)
กราบไหว้พระบอกกล่าวต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามนี้

ข้าพเจ้าขอน้อมบูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
พระธรรมและพระสงฆ์
วันนี้ ข้าพเจ้า (ชื่อ นามสกุล)
มีความตั้งใจกราบขอขมาอโหสิกรรมต่อ
บิดา มารดา ผู้มีพระคุณ
ขอองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
พระธรรม พระสงฆ์ โปรดดลบันดาลให้
การขอขมากรรมครั้งนี้
บรรลุผลสำเร็จด้วยเถิด

บทขอขมา

จากนั้น ยกมาลัยดอกไม้ หรือ เทียนแพ กล่าวว่าตามดังต่อไปนี้


กายะกัมมัง วะจีกัมมัง มะโนกัมมัง
กรรมอันใด ที่ลูกได้เคยกระทำล่วงเกินต่อ
บิดา มารดา ผู้มีพระคุณ
ลูกกราบขอขมาอโหสิกรรม
ไม่ว่าจะเป็นการกระทำทางกาย วาจา ใจ
หรือในรูปแบบใดใดก็ตาม
ได้โปรดยกโทษการกระทำนั้นๆ ด้วยเถิด

เนื้อหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
คนรุ่นใหม่ควรรู้! มาเตรียมของไป รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ กันเถอะ
ที่มาและอานิสงส์การ ก่อเจดีย์ทราย ช่วงสงกรานต์
ไทยแทร่ ! ภาพครอบครัวชุดไทยของ คริสซี่ ทีเกนและจอห์น เลเจนด์