บทสวดบูชาเทพนพเคราะห์ บทสวดประจำวันเกิด บทสวดประจำวันเกิดแบบย่อ

9 บทสวดบูชาเทพนพเคราะห์ประจำวันเกิด

เชื่อกันว่าการสวดบูชาเทพนพเคราะห์ประจำวันเกิดตามกำลังวัน จะช่วยให้แคล้วคลาด ปลอดภัย ปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกไปจากชีวิต ซึ่ง บทสวดบูชาเทพนพเคราะห์ประจำวันเกิด มีดังต่อไปนี้

Home / บทสวดมนต์ / 9 บทสวดบูชาเทพนพเคราะห์ประจำวันเกิด

ความเชื่อเกี่ยวกับ เทพนพเคราะห์ หรือ นวครหะ (Navagrahas) มีจุดกำเนิดมาจากศาสนาฮินดู โดยเชื่อว่า เทพนพเคราะห์ คือเทวดาประจำวันเกิดทั้ง 9 ที่คอยคุ้มครองดวงชะตาให้แคล้วคลาด ปลอดภัย ซึ่งนอกจาก 7 วันประจำสัปดาห์แล้ว ยังมี พระราหู ที่เป็นเจ้าเรือนผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืน และ พระเกตุ เทพบาปเคราะห์ ที่เข้าแทรกดวงชะตาต่างๆ เชื่อกันว่าการสวดบูชาเทพนพเคราะห์ประจำวันเกิดตามกำลังวัน จะช่วยให้แคล้วคลาด ปลอดภัย ปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกไปจากชีวิต ซึ่ง บทสวดบูชาเทพนพเคราะห์ประจำวันเกิด มีดังต่อไปนี้

9 บทสวดบูชาเทพนพเคราะห์ประจำวันเกิด

บทสวดบูชาเทพนพเคราะห์ประจำวันเกิด

พระอาทิตย์

เทพยนิกร มีกายาสีแดง ทรงทิพยอาภรณ์พรายแพรวด้วยแก้วปัทมราชอยู่ประจำทิศอีสาน (ตะวันออกเฉียงเหนือ) มีกำลัง ๖ ทรงหอกเป็นอาวุธ
ราชพาหนะ คือ ราชสีห์ (สิงโต)
พระประจำวันเกิด คือ พระปางถวายเนตร


บทสวดบูชาเทพนพเคราะห์ประจำวันเกิดสำหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์

อะ วิช สุ นุส สา นุต ติ (สวด ๖ จบ)

พระจันทร์

เทพบุตร มีกายาสีขาว ทรงทิพยอาภรณ์แก้วประพาฬพิจิตร อยู่ประจำทิศบูรพา (ตะวันออก) มีกำลัง ๑๕ ทรงดาบและโล่เป็นอาวุธ
ราชพาหนะ คือ อาชาไนย (ม้า)
พระประจำวันเกิด คือ พระปางห้ามสมุทร

บทสวดบูชาเทพนพเคราะห์ประจำวันเกิดสำหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์

อิ ระ ชา คะ ตะ ระ สา (สวด ๑๕ จบ)

พระอังคาร

มีกายาสีแดงโกเมน ทรงรัตนโกเมนวิมลมาศ อยู่ประจำทิศอาคเนย์ (ตะวันออกเฉียงใต้) มีกำลัง ๘ ทรงดาบและเขนเป็นอาวุธ
ราชพาหนะ คือ กาสร (ควายป่า)
พระประจำวันเกิด คือ พระปางไสยาสน์

บทสวดบูชาเทพนพเคราะห์ประจำวันเกิดสำหรับผู้ที่เกิดวันอังคาร

จิ หัง จะ โต โร ถิ นัง (สวด ๘ จบ)

พระพุธ

มีกายาสีเขียว ทรงทิพยอาภรณ์แก้วมรกต อยู่ประจำทิศทักษิณ (ใต้) กำลัง ๑๗ ทรงขอช้างเป็นอาวุธ
ราชพาหนะ คือ พญากุญชร (ช้าง)
พระประจำวันเกิด คือ พระปางอุ้มบาตร

บทสวดบูชาเทพนพเคราะห์ประจำวันเกิดสำหรับผู้ที่เกิดวันพุธ (กลางวัน)
ปิ สัม ระ โล ปุ สัต พุท (สวด ๑๗ จบ)

พระอสุรินทร์ (พระราหู)

มีกายาสีดอกตะแบก ทรงทิพยสุวรรณ (ทอง) อยู่ประจำทิศพายัพ (ตะวันตกเฉียงเหนือ) มีกำลัง ๑๒ ทรงโตมร (สามง่าม) เป็นอาวุธ
ราชพาหนะ คือ สุบรรณราช (ครุฑ)
พระประจำวันเกิด คือ พระปางป่าเลไลยก์

บทสวดบูชาเทพนพเคราะห์ประจำวันเกิดสำหรับผู้ที่เกิดวันพุธ (กลางคืน)
คะ พุท ปัน ทู ธัม วะ คะ (สวด ๑๒ จบ)

พระพฤหัสบดี

มีกายาสีเขียวอย่างบุษราคัม ทรงทิพยอาภรณ์สุวรรณรัตนรูจีแจ่มด้วยดวงมุกดาหาร อยู่ประจำทิศประจิม (ตะวันตก) มีกำลัง ๑๙ ทรงดาบคู่เป็นอาวุธ
ราชพาหนะ คือ มฤคราช (กวาง)
พระประจำวันเกิด คือ พระปางสมาธิ

บทสวดบูชาเทพนพเคราะห์ประจำวันเกิดสำหรับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดี
ภะ สัม สัม วิ สะ เท ภะ (สวด ๑๙ จบ)

พระศุกร์

มีกายาสีเลื่อมประภัสสร ทรงทิพยอาภรณ์เลื่อมประภัสสรโอภาส อยู่ประจำทิศอุดร (เหนือ) มีกำลัง ๒๑ ทรงศรเป็นอาวุธ
ราชพาหนะ คือ โคอุสภราช (โค)
พระประจำวันเกิด คือ พระปางรำพึง

บทสวดบูชาเทพนพเคราะห์ประจำวันเกิดสำหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์
วา โธ โน อะ มะ มะ วา (สวด ๒๑ จบ)

พระเสาร์

มีกายาสีแดงคล้ำออกดำ ทรงรัตนมณีนิลเป็นทิพยอาภรณ์ อยู่ประจำทิศหรดี (ตะวันตกเฉียงใต้) มีกำลัง ๑๐ ทรงปืนเป็นอาวุธ
ราชพาหนะ คือ พยัคฆราช (เสือ)
พระจำวันเกิด คือ พระปางนาคปรก

บทสวดบูชาเทพนพเคราะห์ประจำวันเกิดสำหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์
โส มา ณะ กะ ระ ถา โธ (สวด ๑๐ จบ)

พระเกตุ

มีกายาสีทองสุก ทรงทิพยสุวรรณวิภูษิต อยู่ประจำทิศประจิม (ตะวันตก) มีกำลัง ๙ ทรงพระขรรค์เป็นอาวุธ
ราชพาหนะ คือ พญามังกร
พระประจำวันเกิด คือ พระปางมารวิชัย

บทสวดบูชาเทพนพเคราะห์ประจำวันเกิดสำหรับผู้ที่จำวันเกิดไม่ได้ (วันพระเกตุ)
ปะ โม ทะ ติ (สวด ๙ จบ)

บทสวดแบบย่อเหล่านี้สามารถสวดเวลาไหนก็ได้ สวดได้ทั้งตอนเช้า ก่อนออกจากบ้าน หรือสวดก่อนเข้านอน เป็นการเสริมมงคลแก่ตัวผู้สวดเองในทุกๆ วัน

เนื้อหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
พระราหูช่วยเรื่องอะไร? ส่งผลดี-ผลเสียอะไร ที่สายมูควรรู้!
สักการะหลวงพ่อดำ วัดเขียน ขอพรพระพุทธรูปปางมารวิชัยสีขาว
วัดสิงห์ ปทุมธานี วัดสวย 400 ปี และวิธีแก้บนขอพรหลวงพ่อโต